ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.081.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 81

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
15 martie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2011/C 081/01

Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (1)

1

2011/C 081/02

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.6110 – Aegon/Unnim/Caixasabadell Vida) (2)

5

2011/C 081/03

Non-opoziție la o concentrare notificată (Cazul COMP/M.6125 – Reale/Unnim/CSG) (2)

5


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2011/C 081/04

Rata de schimb a monedei euro

6

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2011/C 081/05

Informații comunicate de statele membre privind ajutoarele de stat acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 736/2008 al Comisiei privind punerea în aplicare a articolelor 87 și 88 din tratat în ceea ce privește ajutoarele de stat acordate întreprinderilor mici și mijlocii active în producția, prelucrarea și comercializarea produselor pescărești

7


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE, cu excepția produselor prevăzute în anexa I la tratat

 

(2)   Text cu relevanță pentru SEE

RO