ISSN 1725-5171

doi:10.3000/17255171.C_2011.081.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 81

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

54. köide
15. märts 2011


Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

 

II   Teatised

 

EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDE, ORGANITE JA ASUTUSTE TEATISED

 

Euroopa Komisjon

2011/C 081/01

ELTL artiklite 107 ja 108 raames antava riigiabi lubamine – Juhud, mille suhtes komisjonil ei ole vastuväiteid (1)

1

2011/C 081/02

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6110 – Aegon/Unnim/Caixasabadell Vida) (2)

5

2011/C 081/03

Teatatud koondumise aktsepteering (Toimik COMP/M.6125 – Reale/Unnim/CSG) (2)

5


 

IV   Teave

 

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

 

Euroopa Komisjon

2011/C 081/04

Euro vahetuskurss

6

 

TEAVE LIIKMESRIIKIDELT

2011/C 081/05

Kokkuvõtlik teave riigiabi kohta, mida antakse kooskõlas komisjoni määrusega (EÜ) nr 736/2008, milles käsitletakse asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamist riigiabi suhtes, mida antakse kalandustoodete tootmise, töötlemise ja turustamisega tegelevatele väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele

7


 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst, mis ei hõlma asutamislepingu I lisa reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid

 

(2)   EMPs kohaldatav tekst

ET