ISSN 1725-2393

doi:10.3000/17252393.C_2011.081.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 81

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

54. årgang
15. marts 2011


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Meddelelser

 

MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 081/01

Godkendelse af statsstøtte i henhold til artikel 107 og 108 i TEUF — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse (1)

1

2011/C 081/02

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6110 — Aegon/Unnim/Caixasabadell Vida) (2)

5

2011/C 081/03

Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.6125 — Reale/Unnim/CSG) (2)

5


 

IV   Oplysninger

 

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

 

Europa-Kommissionen

2011/C 081/04

Euroens vekselkurs

6

 

OPLYSNINGER FRA MEDLEMSSTATERNE

2011/C 081/05

Kortfattede oplysninger fra medlemsstaterne om statsstøtte, som tildeles i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 736/2008 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af fiskevarer

7


 


 

(1)   EØS-relevant tekst, undtagen når det gælder produkter, som er omfattet af traktatens bilag I.

 

(2)   EØS-relevant tekst

DA