2006R0474 — RO — 23.11.2011 — 018.001


Acest document reprezintă un instrument de documentare, iar instituţiile nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul său.

►B

REGULAMENTUL (CE) NR. 474/2006 AL COMISIEI

din 22 martie 2006

de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

(JO L 084, 23.3.2006, p.14)

Astfel cum a fost modificat prin:

 

 

Jurnalul Oficial

  No

page

date

 M1

COMMISSION REGULATION (EC) No 910/2006 of 20 June 2006 (*)

  L 168

16

21.6.2006

 M2

REGULAMENTUL (CE) NR. 1543/2006 AL COMISIEI din 12 octombrie 2006

  L 283

27

14.10.2006

 M3

REGULAMENTUL (CE) NR. 235/2007 AL COMISIEI din 5 martie 2007

  L 66

3

6.3.2007

 M4

REGULAMENTUL (CE) NR. 787/2007 AL COMISIEI din 4 iulie 2007

  L 175

10

5.7.2007

 M5

REGULAMENTUL (CE) NR. 1043/2007 AL COMISIEI din 11 septembrie 2007

  L 239

50

12.9.2007

 M6

REGULAMENTUL (CE) NR. 1400/2007 AL COMISIEI din 28 noiembrie 2007

  L 311

12

29.11.2007

 M7

REGULAMENTUL (CE) NR. 331/2008 AL COMISIEI din 11 aprilie 2008

  L 102

3

12.4.2008

 M8

REGULAMENTUL (CE) NR. 715/2008 AL COMISIEI din 24 iulie 2008

  L 197

36

25.7.2008

 M9

REGULAMENTUL (CE) NR. 1131/2008 AL COMISIEI din 14 noiembrie 2008

  L 306

47

15.11.2008

 M10

REGULAMENTUL (CE) NR. 298/2009 AL COMISIEI din 8 aprilie 2009

  L 95

16

9.4.2009

 M11

REGULAMENTUL (CE) NR. 619/2009 AL COMISIEI din 13 iulie 2009

  L 182

4

15.7.2009

 M12

REGULAMENTUL (CE) NR. 1144/2009 AL COMISIEI din 26 noiembrie 2009

  L 312

16

27.11.2009

 M13

REGULAMENTUL (UE) NR. 273/2010 AL COMISIEI din 30 martie 2010

  L 84

25

31.3.2010

 M14

REGULAMENTUL (UE) NR. 590/2010 AL COMISIEI din 5 iulie 2010

  L 170

9

6.7.2010

 M15

REGULAMENTUL (UE) NR. 791/2010 AL COMISIEI din 6 septembrie 2010

  L 237

10

8.9.2010

 M16

REGULAMENTUL (UE) NR. 1071/2010 AL COMISIEI din 22 noiembrie 2010

  L 306

44

23.11.2010

 M17

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 390/2011 AL COMISIEI din 19 aprilie 2011

  L 104

10

20.4.2011

►M18

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 1197/2011 AL COMISIEI din 21 noiembrie 2011

  L 303

14

22.11.2011(*)

Acest act nu a fost publicat niciodată în limba română.
▼B

REGULAMENTUL (CE) NR. 474/2006 AL COMISIEI

din 22 martie 2006

de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității menționate la capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 decembrie 2005 privind stabilirea unei liste comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității și informarea pasagerilor transportului aerian cu privire la identitatea transportatorului aerian efectiv și de abrogare a articolului 9 din Directiva 2004/36/CE ( 1 ), în special articolul 3,

întrucât:

(1)

Capitolul II din Regulamentul (CE) nr. 2111/2005 (denumit în continuare „regulamentul de bază”) stabilește procedurile de stabilire a listei comunitare a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul Comunității, precum și proceduri care permit statelor membre, în anumite circumstanțe, să adopte măsuri excepționale de impunere a interdicțiilor de exploatare pe teritoriul lor.

(2)

În conformitate cu articolul 3 alineatul (3) din regulamentul de bază, fiecare stat membru a comunicat Comisiei identitatea transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare pe teritoriul lor, împreună cu motivele care au condus la adoptarea acestor interdicții, precum și orice alte informații relevante.

(3)

Comisia a informat toți transportatorii în cauză, fie direct, fie, atunci când acest lucru nu a fost posibil, prin autoritățile responsabile de supravegherea lor reglementară, arătând principalele fapte și considerații care stau la baza deciziei de a le impune o interdicție de exploatare în cadrul Comunității.

(4)

În conformitate cu articolul 7 din regulamentul de bază, Comisia a dat transportatorilor aerieni în cauză posibilitatea de a consulta documentele furnizate de către statele membre, de a prezenta comentarii scrise și de a susține o prezentare orală în fața Comisiei în termen de 10 zile lucrătoare și în fața Comitetului pentru Siguranță Aeriană ( 2 ).

(5)

Criteriile comune luate în considerare în cazul unei interdicții de operare din motive de siguranță la nivel comunitar sunt prezentate în anexa la regulamentul de bază.

Air Bangladesh

(6)

Există probe verificate referitoare la grave deficiențe de siguranță din partea transportatorului Air Bangladesh cu privire la o anumită aeronavă din flota sa. Aceste deficiențe au fost identificate în timpul inspecțiilor la sol efectuate de către Germania în cadrul programului SAFA ( 3 ).

(7)

Air Bangladesh nu a răspuns corespunzător și la timp unei anchete întreprinse de autoritatea aviatică civilă din Germania referitor la siguranța în exploatare, arătând lipsă de transparență și de comunicare, după cum o demonstrează absența unui răspuns la corespondența inițiată de acest stat membru. Până în prezent, Germania nu a avut posibilitatea să verifice dacă deficiențele de siguranță au fost remediate.

(8)

Autoritățile din Bangladesh responsabile de supravegherea reglementară a transportatorului Air Bangladesh nu au exercitat o supraveghere adecvată a unei anumite aeronave folosite de acest transportator, în conformitate cu obligațiile ce le revin în temeiul Convenției de la Chicago.

(9)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorul Air Bangladesh ar trebui să fie supus unei restricții de exploatare stricte și inclus în anexa B.

Air Koryo

(10)

Există probe verificate ale unor grave deficiențe de siguranță din partea transportatorului Air Koryo. Aceste deficiențe au fost identificate de Franța și Germania în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA ( 4 ).

(11)

Pe parcursul altor inspecții la sol efectuate în cadrul programului SAFA ( 5 ) a fost identificată o incapacitate persistentă a transportatorului Air Koryo de a remedia deficiențele comunicate anterior de Franța.

(12)

Informații cu probe și legate de un incident grav comunicate de Franța arată deficiențe sistemice și latente în materie de siguranță ale transportatorului Air Koryo.

(13)

Air Koryo a demonstrat lipsa capacității de a remedia aceste deficiențe de siguranță.

(14)

Air Koryo nu a răspuns corespunzător și la timp unei anchete întreprinse de autoritatea aviatică civilă din Franța referitor la siguranța în exploatare, arătând lipsă de transparență sau comunicare, după cum o demonstrează absența unui răspuns la corespondența inițiată de acest stat membru.

(15)

Planul de măsuri corective prezentat de Air Koryo ca răspuns la solicitarea Franței nu a fost adecvat și suficient pentru a remedia gravele deficiențe de siguranță identificate.

(16)

Autoritățile din Republica Populară Democrată Coreeană responsabile de supravegherea reglementară a transportatorului Air Koryo nu au exercitat o supraveghere adecvată a acestui transportator, în conformitate cu obligațiile ce le revin în temeiul Convenției de la Chicago.

(17)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorul Air Koryo nu îndeplinește standardele de siguranță relevante.

Ariana Afghan Airlines

(18)

Există probe verificate privind grave deficiențe de siguranță ale anumitor aeronave exploatate de transportatorul Ariana Afghan Airlines. Aceste deficiențe au fost identificate de Germania în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA ( 6 ).

(19)

Ariana Afghan Airlines a demonstrat lipsa capacității de a remedia aceste deficiențe de siguranță.

(20)

Ariana Afghan Airlines nu a răspuns corespunzător și la timp unei anchete întreprinse de autoritatea aviatică civilă din Germania referitor la siguranța în exploatare, arătând lipsă de comunicare, după cum o demonstrează absența unui răspuns adecvat la corespondența inițiată de acest stat membru.

(21)

Autoritățile competente din Afganistan, unde este înmatriculată aeronava folosită de Ariana Afghan Airlines, nu au exercitat o supraveghere pe deplin adecvată a aeronavelor folosite de acest transportator, în conformitate cu obligațiile ce le revin în temeiul Convenției de la Chicago.

(22)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorul Ariana Afghan Airlines nu îndeplinește standardele de siguranță relevante pentru toate aeronavele pe care le exploatează, cu excepția aeronavei A310, cu numărul de înmatriculare F-GYYY, care este înmatriculată în Franța și face obiectul supravegherii autorităților franceze.

BGB Air

(23)

Există probe verificate ale unor deficiențe de siguranță grave din partea transportatorului BGB Air. Aceste deficiențe au fost identificate de Italia în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA ( 7 ).

(24)

BGB Air a demonstrat lipsa de capacitate sau de voință de a remedia deficiențele de siguranță, după cum o demonstrează prezentarea unei autoevaluări în materie de norme OACI pe baza listei de control a exploatatorilor străini (Foreign Operator Check List) furnizate de Italia, care s-a dovedit neconformă cu rezultatele inspecțiilor SAFA efectuate ulterior.

(25)

BGB Air nu a răspuns corespunzător și la timp unei anchete întreprinse de autoritatea aviatică civilă din Italia referitor la siguranța în exploatare, arătând lipsă de transparență sau comunicare, după cum o demonstrează absența unui răspuns la o parte din corespondența inițiată de acest stat membru.

(26)

Nu există dovezi privind aplicarea unui plan adecvat de măsuri corective prezentat de BGB Air pentru a remedia gravele deficiențe de siguranță, ca răspuns la solicitarea Italiei.

(27)

Autoritățile din Kazahstan responsabile de supravegherea reglementară a transportatorului BGB Air nu au cooperat pe deplin cu autoritatea aviatică civilă din Italia atunci când au apărut temeri legate de siguranța activităților BGB Air, transportator certificat în acest stat, după cum o demonstrează absența răspunsului la corespondența expediată de acest stat membru.

(28)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorul BGB Air nu îndeplinește standardele de siguranță relevante.

Buraq Air

(29)

Există probe verificate referitoare la grave deficiențe de siguranță ale transportatorului Buraq Air cu privire la activitățile sale de transport de mărfuri. Aceste deficiențe au fost identificate de către Suedia și Țările de Jos în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA ( 8 ).

(30)

Buraq Air nu a răspuns corespunzător și la timp unei anchete întreprinse de autoritatea aviatică civilă din Germania referitor la siguranța activităților de transportul de mărfuri, arătând lipsă de transparență sau comunicare, după cum o demonstrează absența unui răspuns la corespondența inițiată de acest stat membru.

(31)

Autoritățile din Libia responsabile de supravegherea reglementară a transportatorului Buraq Air nu au exercitat supravegherea adecvată a activităților de transport de mărfuri ale acestui transportator, în conformitate cu obligațiile ce le revin în temeiul Convenției de la Chicago.

(32)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorul Buraq Air ar trebui să fie supus unei restricții de exploatare stricte și inclus în anexa B.

Air Service Comores

(33)

Există probe verificate referitoare la grave deficiențe de siguranță din partea transportatorului Air Service Comores. Aceste deficiențe au fost identificate de un stat membru, Franța, în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA ( 9 ).

(34)

Nu există dovezi privind aplicarea unui plan adecvat de măsuri corective prezentat de Air Service Comores pentru a remedia gravele deficiențe de siguranță identificate, ca răspuns la solicitarea Franței.

(35)

Autoritățile responsabile de supravegherea reglementară a transportatorului Air Service Comores au demonstrat lipsa capacității de a remedia aceste deficiențe de siguranță.

(36)

Autoritățile responsabile de supravegherea reglementară a transportatorului Air Service Comores nu au cooperat la timp cu autoritatea aviatică civilă din Franța atunci când au apărut temeri legate de siguranța activităților unui transportator licențiat sau certificat în acest stat.

(37)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorul Air Service Comores nu îndeplinește standardele de siguranță relevante.

GST Aero Air Company

(38)

Există probe verificate referitoare la grave deficiențe de siguranță din partea transportatorului GST Aero Air Company. Aceste deficiențe au fost identificate de Italia în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA ( 10 ).

(39)

GST Aero Air Company a demonstrat lipsa de capacitate sau de voință de a remedia deficiențele de siguranță.

(40)

GST Aero Air Company nu a răspuns corespunzător și la timp unei anchete întreprinse de autoritatea aviatică civilă din Italia referitor la siguranța în exploatare, arătând lipsă de transparență sau comunicare, după cum o demonstrează absența unui răspuns la corespondența inițiată de acest stat membru.

(41)

Nu există dovezi privind aplicarea unui plan adecvat de măsuri corective prezentat de GST Aero Air Company pentru a remedia gravele deficiențe de siguranță, ca răspuns la solicitarea Italiei.

(42)

Autoritățile din Kazahstan responsabile de supravegherea reglementară a transportatorului GST Aero Air Company nu au cooperat pe deplin cu autoritatea aviatică civilă din Italia atunci când au apărut temeri legate de siguranța activităților unui transportator licențiat sau certificat în acest stat, după cum o demonstrează răspunsurile sumare la corespondența expediată de Italia.

(43)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorul GST Aero Air Company nu îndeplinește standardele de siguranță relevante.

Phoenix Aviation

(44)

Autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Kârgâzstan au demonstrat o capacitate insuficientă de a pune în aplicare și de a menține standardele de siguranță relevante cu privire la Phoenix Aviation. Deși certificatul de operator aerian al transportatorului Phoenix Aviation a fost emis de Kârgâzstan, există dovezi care arată că acest transportator își are sediul principal de activitate în Emiratele Arabe Unite (EAU), contrar cerințelor din anexa 6 la Convenția de la Chicago. Raportul factual al „US National Transportation Safety Board” ( 11 ) referitor la un accident al zborului Kam Air 904, care a fost operat de Phoenix Aviation, afirmă că Phoenix Aviation are sediul principal în EAU.

(45)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorul Phoenix Aviation nu îndeplinește standardele de siguranță relevante.

Phuket Airlines

(46)

Există probe verificate referitoare la grave deficiențe de siguranță ale anumitor aeronave exploatate de transportatorul Phuket Airlines. Aceste deficiențe au fost identificate de către statele membre Regatul Unit și Țările de Jos în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA ( 12 ).

(47)

Phuket Airlines a demonstrat lipsa capacității de a remedia aceste deficiențe de siguranță.

(48)

Autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Thailanda nu au cooperat pe deplin cu autoritatea aviatică civilă din Țările de Jos atunci când au apărut temeri legate de siguranța activităților transportatorului Phuket Airlines certificat în acest stat, după cum demonstrează absența unor răspunsuri pertinente în corespondența cu acest stat membru.

(49)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorul Phuket Airlines nu îndeplinește standardele de siguranță relevante.

Reem Air

(50)

Există probe verificate referitoare la grave deficiențe de siguranță ale anumitor aeronave exploatate de transportatorul Reem Air. Aceste deficiențe au fost identificate de către Țările de Jos în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA ( 13 ).

(51)

Pe parcursul inspecțiilor la sol ulterioare efectuate în cadrul programului SAFA ( 14 ), Țările de Jos au confirmat incapacitatea persistentă a transportatorului Reem Air de a remedia deficiențele respective.

(52)

Reem Air a demonstrat lipsa capacității sau dorinței de a remedia aceste deficiențe de siguranță.

(53)

Reem Air nu a răspuns corespunzător și la timp unei anchete întreprinse de autoritatea aviatică civilă din Țările de Jos referitor la siguranța în exploatare, arătând lipsă de transparență sau comunicare, după cum o demonstrează absența unui răspuns la corespondența inițiată de acest stat membru.

(54)

Nu există dovezi privind aplicarea unui plan adecvat de măsuri corective prezentat de Reem Air pentru a remedia gravele deficiențe de siguranță, ca răspuns la solicitarea Țărilor de Jos.

(55)

Autoritățile din Kârgâzstan responsabile de supravegherea reglementară a transportatorului Reem Air nu au exercitat o supraveghere pe deplin adecvată a acestui transportator în conformitate cu obligațiile ce le revin în temeiul Convenției de la Chicago, după cum o demonstrează persistența unor grave deficiențe de siguranță. În plus, informațiile furnizate Comisiei de către Reem Air în timpul audierii acestei companii au demonstrat că, deși certificatul său de operator aerian a fost emis de Kârgâzstan, acest transportator are sediul principal al activității în Emiratele Arabe Unite (EAU), contrar cerințelor anexei 6 la Convenția de la Chicago.

(56)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorul Reem Air nu îndeplinește standardele de siguranță relevante.

Silverback Cargo Freighters

(57)

Există probe verificate referitoare la grave deficiențe de siguranță ale anumitor aeronave exploatate de transportatorul Silverback Cargo Freighters. Aceste deficiențe au fost identificate de către Belgia în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA ( 15 ).

(58)

Silverback Cargo Freighters, care asigură și întreținerea (verificările A&B) propriilor aeronave, nu a răspuns corespunzător unei anchete întreprinse de autoritatea aviatică civilă din acest stat membru referitor la siguranța în exploatare, arătând lipsă de transparență sau comunicare, după cum o demonstrează absența unui răspuns pertinent la solicitările acestui stat membru.

(59)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorul Silverback Cargo Freighters nu îndeplinește standardele de siguranță relevante.

Transportatori aerieni din Republica Democratică Congo

(60)

În pofida eforturilor lor, autoritățile aviatice civile din Republica Democratică Congo („RDC”) au dificultăți persistente în a pune în aplicare și a menține standardele de siguranță relevante, după cum o demonstrează raportul sumar de audit al Direcției Aviației Civile din Republica Democratică Congo (Kinshasa, 11-18 iunie 2001), din cadrul programului universal de auditare a supravegherii siguranței (USOAP) al OACI. În special, în prezent nu funcționează niciun sistem de certificare a operatorilor aerieni.

(61)

Autoritățile din RDC responsabile de supravegherea reglementară au demonstrat, în consecință, lipsa capacității de a asigura o supraveghere adecvată a siguranței.

(62)

Se impune o interdicție de exploatare asupra transportatorului Central Air Express, din cauza deficiențelor dovedite în raport cu standardele internaționale de siguranță și absenței colaborării cu un stat membru.

(63)

Belgia ( 16 ) și Hewa Bora Airways (HBA) au furnizat informații care arată că, în cazul HBA, deficiențele constatate în trecut de autoritățile belgiene au fost remediate în mod semnificativ în ceea ce privește anumite aeronave. Belgia a informat Comisia că intenționează să efectueze inspecții la sol sistematice ale transportatorului HBA. Având în vedere acest lucru, se consideră că acestui transportator ar trebui să i se permită să-și continue activitățile curente.

(64)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că toți transportatorii aerieni certificați în Republica Democratică Congo (RDC) ar trebui incluși în anexa A, cu excepția Hewa Bora Airways (HBA), care ar trebui inclusă în anexa B.

Transportatori aerieni din Guineea Ecuatorială

(65)

Autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Guineea Ecuatorială nu au cooperat pe deplin cu autoritatea aviatică civilă din Regatul Unit (UK) atunci când au apărut temeri legate de siguranța activităților transportatorilor licențiați sau certificați în acest stat. Regatul Unit a scris Directorului General al Aviației Civile din Guineea Ecuatorială la 27 martie 2002 ( 17 ), urmărind clarificarea următoarelor puncte:

 o creștere semnificativă a aeronavelor înmatriculate în Guineea Ecuatorială și propuneri ca biroul de înmatriculare a aeronavelor sau un organism similar să gestioneze registrul de înmatriculare;

 faptul că mai mulți operatori care dețin certificat de operator aerian emis de Guineea Ecuatorială nu au sediul principal de activitate în această țară.

Scrisoarea îl anunța, de asemenea, pe Directorul General al Aviației Civile că Regatul Unit nu va mai fi în măsură să permită noi zboruri comerciale spre teritoriul său ale transportatorilor din Guineea Ecuatorială, până când autoritățile Regatului Unit nu vor constata că acești transportatori fac obiectul unei supravegheri satisfăcătoare. Guineea Ecuatorială nu a răspuns acestei scrisori.

(66)

Autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Guineea Ecuatorială au arătat o capacitate insuficientă de a pune în aplicare și de a menține standardele de siguranță relevante, după cum o demonstrează în special auditurile și planurile de măsuri corective conexe stabilite de programul universal de auditare a supravegherii siguranței (USOAP) al OACI. Un astfel de audit USOAP al Guineei Ecuatoriale a avut loc în mai 2001, când raportul de audit ( 18 ) a arătat că Direcția Generală Aviație Civilă, la data auditării, nu a avut capacitatea să asigure supravegherea adecvată a transportatorilor săi și să se asigure că aceștia operează în conformitate cu standardele OACI. Constatările auditului cuprind:

 absența unei organizații capabile să întreprindă activități de supraveghere a siguranței, în special absența personalului specializat în domeniul licențierii, exploatării aeronavelor sau navigabilității;

 incapacitatea de a identifica numărul de aeronave înmatriculate sau numărul de certificate de navigabilitate valide emise;

 incapacitatea de a stabili un sistem structurat pentru certificarea și supravegherea transportatorilor aerieni;

 neadoptarea unor regulamente de exploatare aeronautică;

 neefectuarea supravegherii transportatorilor autorizați;

 neaplicarea unui sistem care să îndeplinească sarcinile fundamentale ale unei agenții de inspecție a navigabilității.

În plus, Direcția Generală Aviație Civilă din Guineea Ecuatorială nu a prezentat, până în prezent, la OACI un plan de măsuri care să remedieze constatările auditului ( 19 ) și, în consecință, nu s-a desfășurat o misiune de urmărire a auditului.

(67)

Autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Guineea Ecuatorială au arătat o capacitate insuficientă de a pune în aplicare și a menține standardele de siguranță relevante în conformitate cu obligațiile ce le revin în temeiul Convenției de la Chicago. În realitate, unii din deținătorii certificatelor de operator aerian emise de Guineea Ecuatorială nu își au sediul principal al activității în Guineea Ecuatorială, fapt ce contravine cerințelor din anexa 6 la Convenția de la Chicago ( 20 ).

(68)

Autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Guineea Ecuatorială au arătat o capacitate insuficientă de supraveghere adecvată a siguranței în cazul următorilor transportatori: Air Consul SA, Avirex Guinée Equatoriale, COAGE — Compagnie Aeree de Guinée Equatorial, Ecuato Guineana de Aviación, Ecuatorial Cargo, GEASA — Guinea Ecuatorial Airlines SA, GETRA — Guinea Ecuatorial de Transportes Aéreos, Jetline Inc., King Transavia Cargo, Prompt Air GE SA, UTAGE — Unión de Transporte Aéreo de Guinea Ecuatorial.

(69)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că toți transportatorii aerieni certificați în Guineea Ecuatorială ar trebui să facă obiectul unei interdicții de exploatare și să fie incluși în anexa A.

Transportatori aerieni din Liberia

(70)

Există probe verificate referitoare la grave deficiențe de siguranță ale anumitor aeronave exploatate de transportatorul International Air Services certificat în Liberia. Aceste deficiențe au fost identificate de Franța în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA ( 21 ).

(71)

Autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Liberia nu au cooperat pe deplin cu autoritatea aviatică civilă din Regatul Unit atunci când au fost informate despre grave deficiențe de siguranță, identificate în timpul unei inspecții la sol a unei aeronave înmatriculate în Liberia, efectuate de autoritatea aviatică civilă din Regatul Unit la 5 martie 1996 ( 22 ). Temeri privitoare la siguranța activităților desfășurate de transportatorii licențiați sau certificați în Liberia au fost ridicate imediat ce, la 12 martie 1996, Direcția Aviație Civilă liberiană a fost anunțată de autoritatea aviatică civilă din Regatul Unit că toate solicitările de permise pentru aeronave înmatriculate în Liberia de a opera zboruri comerciale spre Regatul Unit vor fi refuzate până când autoritățile liberiene vor putea demonstra existența unui sistem de reglementare eficient, care să asigure navigabilitatea aeronavelor înmatriculate în Liberia. De atunci nu a fost primit nici un răspuns de la autoritățile liberiene. De asemenea, autoritățile liberiene nu au cooperat pe deplin cu autoritatea aviatică civilă din Franța, refuzând să răspundă atunci când acest stat membru și-a manifestat preocuparea cu privire la siguranța activităților unui transportator licențiat sau certificat în Liberia.

(72)

Autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Liberia au arătat o capacitate insuficientă de a pune în aplicare și de a menține standardele de siguranță relevante. Însuși Guvernul Liberiei a admis în 1996 ( 23 ) că este incapabil să mențină controlul reglementar asupra aeronavelor înmatriculate în Liberia, din cauza conflictului civil. Deși în 2003 a fost semnat Acordul de pace global, iar ONU și guvernul național provizoriu pun lent în aplicare măsuri de îmbunătățire a securității, este puțin probabil să se fi îmbunătățit capacitatea guvernului de a reglementa înmatriculările, față de 1996. OACI nu a realizat încă un audit USOAP în Liberia, din cauza situației securității.

(73)

Autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Liberia au arătat o capacitate insuficientă de a realiza o supraveghere adecvată a siguranței în cazul următorilor transportatori: International Air Services Inc., Satgur Air Transport Corp., Weasua Air Transport Co. Ltd.

(74)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că toți transportatorii aerieni certificați în Liberia ar trebui să facă obiectul unei interdicții de exploatare și să fie incluși în anexa A.

Transportatori aerieni din Sierra Leone

(75)

Există probe verificate referitoare la grave deficiențe de siguranță din partea transportatorului Air Universal Ltd. Aceste deficiențe au fost identificate de către Suedia în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA ( 24 ).

(76)

Autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Sierra Leone nu au cooperat pe deplin cu autoritatea aviatică civilă din Suedia atunci când au apărut temeri legate de siguranța activităților Air Universal Ltd., transportator certificat în acest stat, după cum o demonstrează absența unui răspuns la corespondența inițiată de acest stat membru.

(77)

Autorizația de exploatare sau autorizație tehnică pentru toate aeronavele aflate sub supravegherea statului Sierra Leone a fost refuzat(ă) sau revocat(ă) anterior de Regatul Unit.

(78)

Deși certificatul de operator aerian al transportatorului Air Universal Ltd. a fost emis de Sierra Leone, există dovezi care arată că acest transportator are sediul principal de activitate în Iordania, fapt ce contravine cerințelor din anexa 6 la Convenția de la Chicago.

(79)

Autoritățile din Sierra Leone responsabile de supravegherea reglementară a transportatorului Air Universal Ltd. nu au exercitat o supraveghere adecvată a acestui transportator, în conformitate cu obligațiile ce le revin în temeiul Convenției de la Chicago.

(80)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că transportatorul Air Universal Ltd. nu îndeplinește standardele de siguranță relevante.

(81)

Există probe verificate referitoare la deficiențe de siguranță grave din partea transportatorilor aerieni din Sierra Leone. Aceste deficiențe au fost identificate de către trei state membre — Regatul Unit, Malta și Suedia — în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA ( 25 ).

(82)

Autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Sierra Leone nu au cooperat pe deplin cu autoritățile aviatice civile din Suedia și din Malta atunci când au apărut temeri legate de siguranța activităților Air Universal Ltd., transportator certificat în acest stat, după cum o demonstrează absența răspunsului la corespondența inițiată de acest stat membru.

(83)

Autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Sierra Leone au demonstrat o capacitate insuficientă de a pune în aplicare și de a menține standardele de siguranță relevante, în conformitate cu obligațiile ce le revin în temeiul Convenției de la Chicago. Sierra Leone nu are un sistem adecvat de supraveghere a operatorilor sau aeronavelor sale și nu are nici capacitatea tehnică sau resursele necesare pentru a îndeplini o astfel de sarcină. Unii din deținătorii certificatelor de operator aerian emise de Sierra Leone nu au sediul principal al activității în Sierra Leone, fapt ce contravine cerințelor din anexa 6 la Convenția de la Chicago.

(84)

Planul de măsuri corective prezentat de Sierra Leone este considerat inadecvat (sau insuficient) pentru a corecta gravele deficiențe de siguranță identificate. Autoritatea aviatică civilă din Sierra Leone a contractat o firmă privată, International Aviation Surveyors (IAS), pentru a efectua anumite activități de supraveghere în numele său. Cu toate acestea, înțelegerile încheiate între cele două părți într-un memorandum de înțelegere ( 26 ) nu asigură un sistem de supraveghere adecvat pentru aeronavele înmatriculate în Sierra Leone. În special:

 aeronavele/transportatorii reglementați de memorandum nu au sediul în Sierra Leone, iar personalul IAS nu are sediu nici în Sierra Leone, nici în țara în care au sediu transportatorii;

 IAS nu pare să aibă putere de coerciție;

 IAS și-a asumat responsabilitatea pentru inspecții de rutină ale transportatorilor în cauză, dar nu s-a precizat nivelul activității de inspecție;

 memorandumul a pus IAS într-o relație contractuală cu transportatorii în cauză;

 nu rezultă că memorandumul tratează în mod adecvat supravegherea activităților de zbor.

(85)

Autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Sierra Leone au arătat o capacitate insuficientă de a asigura o supraveghere adecvată a siguranței în cazul următorilor transportatori: Aerolift Co. Ltd, Afrik Air Links, Air Leone Ltd, Air Rum Ltd, Air Salone Ltd, Air Universal Ltd, Destiny Air Services Ltd, First Line Air (SL) Ltd, Heavylift Cargo, Paramount Airlines Ltd, Star Air Ltd, Teebah Airways, West Coast Airways Ltd.

(86)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că toți transportatorii aerieni certificați în Liberia ar trebui să facă obiectul unei interdicții de exploatare și să fie incluși în anexa A.

Transportatori aerieni din Swaziland

(87)

Există probe verificate referitoare la grave deficiențe de siguranță din partea transportatorului Jet Africa, transportator aerian certificat în Swaziland. Aceste deficiențe au fost identificate de către Țările de Jos în timpul inspecțiilor la sol efectuate în cadrul programului SAFA ( 27 ).

(88)

Jet Africa nu a răspuns corespunzător și la timp unei anchete întreprinse de autoritatea aviatică civilă din Țările de Jos referitor la siguranța în exploatare, arătând lipsă de transparență sau comunicare, după cum o demonstrează absența unui răspuns la corespondența inițiată de acest stat membru.

(89)

Nu există dovezi ale existenței unui plan de măsuri corective prezentat de Jet Africa pentru a remedia gravele deficiențe de siguranță ca răspuns la solicitarea Țărilor de Jos.

(90)

Autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Swaziland au demonstrat o capacitate insuficientă de a pune în aplicare și de a menține standardele de siguranță relevante, după cum o demonstrează în special auditul USOAP care a avut loc în martie 1999. Raportul de audit ( 28 ) ajunge la concluzia că la data auditului, Swaziland nu avea capacitatea de a-și asuma în mod satisfăcător responsabilitățile legate de supravegherea siguranței în legătură cu transportatorii și aeronavele înregistrate în acest stat. De asemenea, raportul constată că nu a fost posibil să se determine numărul real de aeronave înmatriculate, pentru că registrul de înmatriculare nu a fost actualizat corespunzător. Echipa de audit nu a putut să determine nici numărul de licențe pentru personal emise de Swaziland care sunt încă valide, înregistrările nefiind ținute la zi. Misiunea de urmărire a auditului USOAP nu a avut loc, deoarece Swaziland nu a furnizat OACI informații referitoare la stadiul punerii în aplicare a planului de măsuri de remediere ca răspuns la constatările auditului.

(91)

Autoritățile responsabile de supravegherea reglementară din Swaziland au dat dovadă de o capacitate insuficientă de a realiza o supraveghere adecvată a siguranței în cazul următorilor transportatori: Aero Africa (Pty) Ltd, African International Airways (Pty) Ltd, Airlink Swaziland Ltd, Northeast Airlines (Pty) Ltd, Scan Air Charter Ltd, Swazi Express Airways, Jet Africa.

(92)

Prin urmare, pe baza criteriilor comune, se apreciază că toți transportatorii aerieni certificați în Swaziland ar trebui să facă obiectul unei interdicții de exploatare și să fie incluși în anexa A.

Considerații generale privind transportatorii incluși pe listă

(93)

Având în vedere că nu s-ar compromite siguranța, tuturor transportatorilor aerieni menționați anterior li se poate permite să își exercite drepturile de trafic folosind o aeronavă închiriată în sistem wet lease o aeronavă cu echipaj aparținând unui transportator aerian care nu face obiectul unei interdicții de zbor, cu condiția să se conformeze standardelor relevante.

(94)

Lista comunitară trebuie actualizată cu regularitate și de îndată ce este necesar, pentru a lua în considerație evoluția siguranței în raport cu transportatorii aerieni în cauză și pe baza noilor probe privind măsurile de remediere întreprinse.

Transportatori aerieni neincluși pe listă

(95)

Având în vedere probele furnizate de Tuninter și de autoritățile din Tunisia responsabile de supravegherea sa reglementară, precum și confirmarea ulterioară a Italiei, se consideră că există probe temeinice că acest transportator a remediat deficiențele constatate în timpul celor două inspecții pe teren ale autorităților italiene.

(96)

Pe baza informațiilor furnizate de către Germania, se consideră că nu mai există probe temeinice privind lipsa capacității sau a voinței autorităților din Tadjikistan responsabile de supravegherea reglementară a transportatorilor aerieni certificați în acest stat.

(97)

Pe baza informațiilor furnizate de către Belgia, care arată că au fost remediate integral deficiențele care au condus la o interdicție națională pentru I.C.T.T.P.W. și South Airlines, se consideră că nu mai există probe temeinice privind persistența unor grave deficiențe de siguranță din partea acestor transportatori aerieni.

(98)

Pe baza informațiilor furnizate de către Germania, care arată că aeronava care a condus la impunerea unei restricții de exploatare pentru Atlant Soyuz nu mai face parte din flota acestui transportator, se consideră că nu mai există probe temeinice privind persistența unor deficiențe de siguranță grave din partea acestui transportator aerian.

(99)

Pe baza informațiilor disponibile în această etapă, se consideră că nu există probe temeinice privind existența unor grave deficiențe de siguranță neremediate din partea transportatorului Air Mauritanie. Cu toate acestea, capacitatea autorităților din Mauritania responsabile de supravegherea reglementară a acestui transportator aerian necesită să fie evaluată în continuare. În acest scop, în termen de două luni, Comisia ar trebui să organizeze o evaluare a autorităților din Mauritania responsabile de supravegherea reglementară a acestui transportator aerian și a întreprinderilor aflate în responsabilitatea sa, cu asistența autorităților din orice stat membru interesat.

(100)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru Siguranță Aeriană,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește lista comunitară a transportatorilor aerieni care fac obiectul unei interdicții de exploatare în cadrul Comunității, menționată în capitolul II din regulamentul de bază.

Articolul 2

Interdicții de exploatare

(1)  Transportatorii aerieni enumerați în anexa A fac obiectul unei interdicții de exploatare în cadrul Comunității pentru toate activitățile lor.

(2)  Transportatorii aerieni enumerați în anexa B fac obiectul unor restricții de exploatare în cadrul Comunității. Restricțiile de exploatare constă în interzicerea folosirii unei anumite aeronave sau a unor anumite tipuri de aeronave menționate în anexa B.

Articolul 3

Aplicare

Statele membre informează Comisia cu privire la orice măsură luată în temeiul articolului 3 alineatul (1) din regulamentul de bază în vederea aplicării, pe teritoriul lor, a interdicțiilor de exploatare cuprinse în lista comunitară, cu referire la transportatorii aerieni care fac obiectul acestor interdicții.

Articolul 4

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în prima zi după data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

▼M18
ANEXA ALISTA TRANSPORTATORILOR AERIENI CARE FAC OBIECTUL UNEI INTERDICȚII GENERALE DE EXPLOATARE PE TERITORIUL UE (1)

Denumirea de persoană juridică a transportatorului aerian, așa cum este indicată pe AOC-ul acestuia (și denumirea comercială, dacă este diferită)

Numărul certificatului de operator aerian (AOC) sau numărul licenței de operare

Codul OACI al companiei aeriene

Statul operatorului

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Suriname

MERIDIAN AIRWAYS LTD

AOC 023

MAG

Republica Ghana

ROLLINS AIR

HR-005

RAV

Honduras

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

Necunoscut

VRB

Republica Rwanda

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Afganistan, inclusiv:

 
 

Republica Islamică Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Republica Islamică Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Republica Islamică Afganistan

PAMIR AIRLINES

Necunoscut

PIR

Republica Islamică Afganistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Republica Islamică Afganistan

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Angola, cu excepția transportatorului TAAG Angola Airlines inclus în anexa B, inclusiv:

 
 

Republica Angola

AEROJET

AO 008-01/11

Necunoscut

Republica Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republica Angola

AIR GICANGO

009

Necunoscut

Republica Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republica Angola

AIR NAVE

017

Necunoscut

Republica Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Necunoscut

Republica Angola

DIEXIM

007

Necunoscut

Republica Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Necunoscut

Republica Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republica Angola

HELIANG

010

Necunoscut

Republica Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Necunoscut

Republica Angola

MAVEWA

016

Necunoscut

Republica Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republica Angola

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Benin, inclusiv:

 
 

Republica Benin

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

AEB

Republica Benin

AFRICA AIRWAYS

Necunoscut

AFF

Republica Benin

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

Republica Benin

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BGL

Republica Benin

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

LTL

Republica Benin

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

COB

Republica Benin

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

BNR

Republica Benin

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Republica Benin

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Congo, inclusiv:

 
 

Republica Congo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republica Congo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republica Congo

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

RAC 06-004

Necunoscut

Republica Congo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

Necunoscut

Republica Congo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

Necunoscut

Republica Congo

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Democratică Congo (RDC), inclusiv:

 
 

Republica Democratică Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/ TVC/036/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Republica Democratică Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

BRV

Republica Democratică Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

ABB

Republica Democratică Congo (RDC)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Republica Democratică Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

CONGO EXPRESS

409/CAB/MIN/TVC/083/2009

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

EWS

Republica Democratică Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Republica Democratică Congo (RDC)

INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES (LAC)

Semnătură ministerială (ordonanța nr. 78/205)

LCG

Republica Democratică Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

STELLAR AIRWAYS

AAC/DG/DTA/TM/787/2011

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Republica Democratică Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Necunoscut

Republica Democratică Congo (RDC)

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Djibouti, inclusiv:

 
 

Djibouti

DAALLO AIRLINES

Necunoscut

DAO

Djibouti

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Guineea Ecuatorială, inclusiv:

 
 

Guineea Ecuatorială

CRONOS AIRLINES

Necunoscut

Necunoscut

Guineea Ecuatorială

CEIBA INTERCONTINENTAL

Necunoscut

CEL

Guineea Ecuatorială

EGAMS

Necunoscut

EGM

Guineea Ecuatorială

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guineea Ecuatorială

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

-

Guineea Ecuatorială

GETRA - GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Guineea Ecuatorială

GUINEA AIRWAYS

738

-

Guineea Ecuatorială

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Necunoscut

Necunoscut

Guineea Ecuatorială

UTAGE – UNION DE TRANSPORTE AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guineea Ecuatorială

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Indonezia, cu excepția transportatorilor Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Mandala Airlines, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia și Metro Batavia, inclusiv:

 
 

Republica Indonezia

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Necunoscut

Republica Indonezia

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Necunoscut

Republica Indonezia

ASCO NUSA AIR

135-022

Necunoscut

Republica Indonezia

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Necunoscut

Republica Indonezia

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Necunoscut

Republica Indonezia

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Necunoscut

Republica Indonezia

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republica Indonezia

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republica Indonezia

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Republica Indonezia

EASTINDO

135-038

Necunoscut

Republica Indonezia

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republica Indonezia

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-034

IDA

Republica Indonezia

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Necunoscut

Republica Indonezia

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

Necunoscut

Republica Indonezia

KAL STAR

121-037

KLS

Republica Indonezia

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republica Indonezia

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republica Indonezia

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Republica Indonezia

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Necunoscut

Republica Indonezia

MEGANTARA

121-025

MKE

Republica Indonezia

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Republica Indonezia

MIMIKA AIR

135-007

Necunoscut

Republica Indonezia

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Necunoscut

Republica Indonezia

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

Necunoscut

Republica Indonezia

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Necunoscut

Republica Indonezia

NYAMAN AIR

135-042

Necunoscut

Republica Indonezia

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republica Indonezia

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Necunoscut

Republica Indonezia

PURA WISATA BARUNA

135-025

Necunoscut

Republica Indonezia

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republica Indonezia

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

SAE

Republica Indonezia

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Necunoscut

Republica Indonezia

SKY AVIATION

135-044

Necunoscut

Republica Indonezia

SMAC

135-015

SMC

Republica Indonezia

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republica Indonezia

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Necunoscut

Republica Indonezia

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Necunoscut

Republica Indonezia

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republica Indonezia

TRAVIRA UTAMA

135-009

Necunoscut

Republica Indonezia

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republica Indonezia

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republica Indonezia

UNINDO

135-040

Necunoscut

Republica Indonezia

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republica Indonezia

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Kazahstan, cu excepția transportatorului Air Astana, inclusiv:

 
 

Republica Kazahstan

AERO AIR COMPANY

AK-0429-10

ILK

Republica Kazahstan

AIR ALMATY

AK-0409-09

LMY

Republica Kazahstan

AIR TRUST AIRCOMPANY

AK-0412-10

RTR

Republica Kazahstan

AK SUNKAR AIRCOMPANY

AK-0396-09

AKS

Republica Kazahstan

ASIA CONTINENTAL AIRLINES

AK-0345-08

CID

Republica Kazahstan

ASIA WINGS

AK-0390-09

AWA

Republica Kazahstan

ATMA AIRLINES

AK-0437-10

AMA

Republica Kazahstan

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0435-10

SAP

Republica Kazahstan

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0383-09

BBS

Republica Kazahstan

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0428-10

BEK

Republica Kazahstan

BURUNDAYAVIA AIRLINES

AK-0415-10

BRY

Republica Kazahstan

COMLUX

AK-0399-09

KAZ

Republica Kazahstan

DETA AIR

AK-0417-10

DET

Republica Kazahstan

EAST WING

AK-0411-09

EWZ

Republica Kazahstan

EASTERN EXPRESS

AK-0427-10

LIS

Republica Kazahstan

EURO-ASIA AIR

AK-0384-09

EAK

Republica Kazahstan

EURO-ASIA AIR INTERNATIONAL

AK-0389-09

KZE

Republica Kazahstan

FLY JET KZ

AK-0391-09

FJK

Republica Kazahstan

INVESTAVIA

AK-0342-08

TLG

Republica Kazahstan

IRTYSH AIR

AK-0439-11

MZA

Republica Kazahstan

JET AIRLINES

AK-0419-10

SOZ

Republica Kazahstan

JET ONE

AK-0433-10

JKZ

Republica Kazahstan

KAZAIR JET

AK-0387-09

KEJ

Republica Kazahstan

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0349-09

KUY

Republica Kazahstan

KAZAIRWEST

AK-0404-09

KAW

Republica Kazahstan

KAZAVIASPAS

AK-0405-09

KZS

Republica Kazahstan

MEGA AIRLINES

AK-0424-10

MGK

Republica Kazahstan

MIRAS

AK-0402-09

MIF

Republica Kazahstan

PRIME AVIATION

AK-0393-09

PKZ

Republica Kazahstan

SAMAL AIR

AK-0407-09

SAV

Republica Kazahstan

SAYAKHAT AIRLINES

AK-0426-10

SAH

Republica Kazahstan

SEMEYAVIA

AK-400-09

SMK

Republica Kazahstan

SCAT

AK-0420-10

VSV

Republica Kazahstan

SKYBUS

AK-0432-10

BYK

Republica Kazahstan

SKYJET

AK-0398-09

SEK

Republica Kazahstan

UST-KAMENOGORSK / AIR DIVISION OF EKA

AK-0440-11

UCK

Republica Kazahstan

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0438-11

JTU

Republica Kazahstan

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Kârgâzstan, inclusiv:

 
 

Republica Kârgâzstan

AIR MANAS

17

MBB

Republica Kârgâzstan

ASIAN AIR

36

AZZ

Republica Kârgâzstan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republica Kârgâzstan

AEROSTAN (EX BISTAIR-FEZ BISHKEK)

08

BSC

Republica Kârgâzstan

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Republica Kârgâzstan

CLICK AIRWAYS

11

CGK

Republica Kârgâzstan

DAMES

20

DAM

Republica Kârgâzstan

EASTOK AVIA

15

EEA

Republica Kârgâzstan

ITEK AIR

04

IKA

Republica Kârgâzstan

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Republica Kârgâzstan

KYRGYZSTAN

03

LYN

Republica Kârgâzstan

KYRGYZSTAN AIRLINE

Necunoscut

KGA

Republica Kârgâzstan

S GROUP AVIATION

6

SGL

Republica Kârgâzstan

SKY WAY AIR

21

SAB

Republica Kârgâzstan

TRAST AERO

05

TSJ

Republica Kârgâzstan

VALOR AIR

07

VAC

Republica Kârgâzstan

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Liberia.

 
 

Liberia

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Gaboneză, cu excepția transportatorilor Gabon Airlines, Afrijet și SN2AG incluși în anexa B, inclusiv:

 
 

Republica Gaboneză

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

Necunoscut

Republica Gaboneză

AIR SERVICES SA

004/MTAC/ANAC-G/DSA

RVS

Republica Gaboneză

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Republica Gaboneză

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Republica Gaboneză

SCD AVIATION

005/MTAC/ANAC-G/DSA

SCY

Republica Gaboneză

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Republica Gaboneză

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

Necunoscut

Republica Gaboneză

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Mauritania, inclusiv:

 
 

Republica Mauritania

MAURITANIA AIRWAYS

 

MTW

Republica Mauritania

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Republica Mozambic, inclusiv:

 
 

Republica Mozambic

MOZAMBIQUE AIRLINES – LINHAS AEREAS DE MOÇAMBIQUE

MOZ-01/2010

LAM

Republica Mozambic

MOZAMBIQUE EXPRESS/MEX

02 din 2010

MXE

Republica Mozambic

TRANS AIRWAYS/KAYA AIRLINES

03 din 2010

Necunoscut

Republica Mozambic

HELICOPTEROS CAPITAL

Necunoscut

Necunoscut

Republica Mozambic

CFA MOZAMBIQUE

Necunoscut

Necunoscut

Republica Mozambic

UNIQUE AIR CHARTER

Necunoscut

Necunoscut

Republica Mozambic

AEROVISAO DE MOZAMBIQUE

Necunoscut

Necunoscut

Republica Mozambic

SAFARI AIR

Necunoscut

Necunoscut

Republica Mozambic

ETA AIR CHARTER LDA

04 din 2010

Necunoscut

Republica Mozambic

EMILIO AIR CHARTER LDA

05 din 2010

Necunoscut

Republica Mozambic

CFM-TTA SA

07 din 2010

Necunoscut

Republica Mozambic

AERO-SERVICOS SARL

08 din 2010

Necunoscut

Republica Mozambic

VR CROPSPRAYERS LDA

06 din 2010

Necunoscut

Republica Mozambic

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Filipine, inclusiv:

 
 

Republica Filipine

AEROMAJESTIC

Necunoscut

Necunoscut

Republica Filipine

AEROWURKS AERIAL SPRAYING SERVICES

2010030

Necunoscut

Republica Filipine

AIR PHILIPPINES CORPORATION

2009006

GAP

Republica Filipine

AIR WOLF AVIATION INC.

200911

Necunoscut

Republica Filipine

AIRTRACK AGRICULTURAL CORPORATION

2010027

Necunoscut

Republica Filipine

ASIA AIRCRAFT OVERSEAS PHILIPPINES INC.

4AN9800036

Necunoscut

Republica Filipine

AVIATION TECHNOLOGY INNOVATORS, INC.

4AN2007005

Necunoscut

Republica Filipine

AVIATOUR'S FLY'N INC.

200910

Necunoscut

Republica Filipine

AYALA AVIATION CORP.

4AN9900003

Necunoscut

Republica Filipine

BEACON

Necunoscut

Necunoscut

Republica Filipine

BENDICE TRANSPORT MANAGEMENT INC.

4AN2008006

Necunoscut

Republica Filipine

CANADIAN HELICOPTERS PHILIPPINES INC.

4AN9800025

Necunoscut

Republica Filipine

CEBU PACIFIC AIR

2009002

CEB

Republica Filipine

CHEMTRAD AVIATION CORPORATION

2009018

Necunoscut

Republica Filipine

CM AERO

4AN2000001

Necunoscut

Republica Filipine

CORPORATE AIR

Necunoscut

Necunoscut

Republica Filipine

CYCLONE AIRWAYS

4AN9900008

Necunoscut

Republica Filipine

FAR EAST AVIATION SERVICES

2009013

Necunoscut

Republica Filipine

F.F. CRUZ AND COMPANY, INC.

2009017

Necunoscut

Republica Filipine

HUMA CORPORATION

2009014

Necunoscut

Republica Filipine

INAEC AVIATION CORP.

4AN2002004

Necunoscut

Republica Filipine

INTERISLAND

Necunoscut

Necunoscut

Republica Filipine

ISLAND AVIATION

2009009

SOY

Republica Filipine

ISLAND TRANSVOYAGER

2010022

Necunoscut

Republica Filipine

LION AIR, INCORPORATED

2009019

Necunoscut

Republica Filipine

MACRO ASIA AIR TAXI SERVICES

2010029

Necunoscut

Republica Filipine

MINDANAO RAINBOW AGRICULTURAL DEVELOPMENT SERVICES

2009016

Necunoscut

Republica Filipine

MISIBIS AVIATION & DEVELOPMENT CORP

2010020

Necunoscut

Republica Filipine

OMNI AVIATION CORP.

2010033

Necunoscut

Republica Filipine

PACIFIC EAST ASIA CARGO AIRLINES, INC.

4AS9800006

PEC

Republica Filipine

PACIFIC AIRWAYS CORPORATION

4AN9700007

Necunoscut

Republica Filipine

PACIFIC ALLIANCE CORPORATION

4AN2006001

Necunoscut

Republica Filipine

PHILIPPINE AIRLINES

2009001

PAL

Republica Filipine

PHILIPPINE AGRICULTURAL AVIATION CORP.

4AN9800015

Necunoscut

Republica Filipine

ROYAL AIR CHARTER SERVICES INC.

2010024

Necunoscut

Republica Filipine

ROYAL STAR AVIATION, INC.

2010021

Necunoscut

Republica Filipine

SOUTH EAST ASIA AIRLINE INC. (SEAIR)

2009004

Necunoscut

Republica Filipine

SOUTHSTAR AVIATION COMPANY, INC.

4AN9800037

Necunoscut

Republica Filipine

SPIRIT OF MANILA AIRLINES CORPORATION

2009008

MNP

Republica Filipine

SUBIC INTERNATIONAL AIR CHARTER

4AN9900010

Necunoscut

Republica Filipine

SUBIC SEAPLANE, INC.

4AN2000002

Necunoscut

Republica Filipine

TOPFLITE AIRWAYS, INC.

4AN9900012

Necunoscut

Republica Filipine

TRANSGLOBAL AIRWAYS CORPORATION

2009007

TCU

Republica Filipine

WORLD AVIATION, CORP.

Necunoscut

Necunoscut

Republica Filipine

WCC AVIATION COMPANY

2009015

Necunoscut

Republica Filipine

YOKOTA AVIATION, INC.

Necunoscut

Necunoscut

Republica Filipine

ZENITH AIR, INC.

2009012

Necunoscut

Republica Filipine

ZEST AIRWAYS INCORPORATED

2009003

RIT

Republica Filipine

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din São Tomé și Principe, inclusiv:

 
 

São Tomé și Principe

AFRICA CONNECTION

10/AOC/2008

Necunoscut

São Tomé și Principe

BRITISH GULF INTERNATIONAL COMPANY LTD

01/AOC/2007

BGI

São Tomé și Principe

EXECUTIVE JET SERVICES

03/AOC/2006

EJZ

São Tomé și Principe

GLOBAL AVIATION OPERATION

04/AOC/2006

Necunoscut

São Tomé și Principe

GOLIAF AIR

05/AOC/2001

GLE

São Tomé și Principe

ISLAND OIL EXPLORATION

01/AOC/2008

Necunoscut

São Tomé și Principe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé și Principe

TRANSAFRIK INTERNATIONAL LTD

02/AOC/2002

TFK

São Tomé și Principe

TRANSCARG

01/AOC/2009

Necunoscut

São Tomé și Principe

TRANSLIZ AVIATION (TMS)

02/AOC/2007

TMS

São Tomé și Principe

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Sierra Leone, inclusiv:

 
 

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

Necunoscut

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

Necunoscut

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

Necunoscut

Necunoscut

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Necunoscut

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

Necunoscut

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Necunoscut

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

Necunoscut

Necunoscut

Sierra Leone

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Sudan, inclusiv:

 
 

Republica Sudan

SUDAN AIRWAYS

Necunoscut

SUD

Republica Sudan

SUN AIR COMPANY

051

SNR

Republica Sudan

MARSLAND COMPANY

040

MSL

Republica Sudan

ATTICO AIRLINES

023

ETC

Republica Sudan

FOURTY EIGHT AVIATION

054

WHB

Republica Sudan

SUDANESE STATES AVIATION COMPANY

010

SNV

Republica Sudan

ALMAJARA AVIATION

Necunoscut

MJA

Republica Sudan

BADER AIRLINES

035

BDR

Republica Sudan

ALFA AIRLINES

054

AAJ

Republica Sudan

AZZA TRANSPORT COMPANY

012

AZZ

Republica Sudan

GREEN FLAG AVIATION

017

Necunoscut

Republica Sudan

ALMAJAL AVIATION SERVICE

015

MGG

Republica Sudan

NOVA AIRLINES

001

NOV

Republica Sudan

TARCO AIRLINES

056

Necunoscut

Republica Sudan

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Swaziland, inclusiv:

 
 

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

Necunoscut

SZL

Swaziland

Toți transportatorii aerieni certificați de autoritățile responsabile cu supravegherea reglementară din Zambia, inclusiv:

 
 

Zambia

ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia

(1)   Transportatorii aerieni enumerați în anexa A ar putea fi autorizați să exercite drepturi de trafic în cazul în care utilizează aeronave închiriate cu echipaj, aparținând unui transportator aerian care nu face obiectul unei interdicții de exploatare, cu condiția respectării standardelor de siguranță aplicabile.
ANEXA BLISTA TRANSPORTATORILOR AERIENI CARE FAC OBIECTUL UNOR RESTRICȚII DE EXPLOATARE PE TERITORIUL UE (1)

Denumirea de persoană juridică a transportatorului aerian, așa cum este indicată pe AOC-ul acestuia (și denumirea comercială, dacă este diferită)

Numărul certificatului de operator aerian (AOC)

Codul OACI al companiei aeriene

Statul operatorului

Tipurile de aeronave restricționate

Numărul (numerele) de înmatriculare și, dacă sunt disponibile, numerele de serie

Statul de înmatriculare

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Republica Populară Democrată Coreeană

Toată flota, exceptând: 2 aeronave de tip TU- 204

Toată flota, exceptând: P-632, P-633

Republica Populară Democrată Coreeană

AFRIJET (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Republica Gaboneză

Toată flota, exceptând: 2 aeronave de tip Falcon 50; 2 aeronave de tip Falcon 900

Toată flota, exceptând: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; TR-AFR

Republica Gaboneză

AIR ASTANA (3)

AK-0388-09

KZR

Kazahstan

Toată flota, exceptând: 2 aeronave de tip B-767, 4 aeronave de tip B-757, 10 aeronave de tip A319/320/321; 5 aeronave de tip Fokker 50

Toată flota, exceptând: P4-KCA, P4-KCB, P4-EAS, P4-FAS, P4-GAS, P4-MAS; P4-NAS, P4-OAS, P4-PAS, P4-SAS, P4-TAS, P4-UAS, P4-VAS, P4-WAS, P4-YAS, P4-XAS; P4-HAS, P4-IAS, P4-JAS, P4-KAS, P4-LAS

Aruba (Regatul Țărilor de Jos)

AIRLIFT INTERNATIONAL (GH) LTD

AOC 017

ALE

Republica Ghana

Toată flota, exceptând: 2 aeronave de tip DC8-63F

Toată flota, exceptând: 9G-TOP și 9G-RAC

Republica Ghana

AIR MADAGASCAR

5R-M01/2009

MDG

Madagascar

Toată flota, exceptând: 2 aeronave de tip Boeing B-737-300, 2 aeronave de tip ATR 72-500, 1 aeronavă de tip ATR 42-500, 1 aeronavă de tip ATR 42-320 și 3 aeronave de tip DHC 6-300

Toată flota, exceptând: 5R-MFH, 5R-MFI, 5R-MJE, 5R-MJF, 5R-MJG, 5R-MVT, 5R-MGC, 5R-MGD, 5R-MGF

Republica Madagascar

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comore

Toată flota, exceptând: LET 410 UVP

Toată flota, exceptând: D6-CAM (851336)

Comore

GABON AIRLINES (4)

001/MTAC/ANAC

GBK

Republica Gaboneză

Toată flota, exceptând: 1 aeronavă de tip Boeing B-767-200

Toată flota, exceptând: TR-LHP

Republica Gaboneză

IRAN AIR (5)

FS100

IRA

Republica Islamică Iran

Toată flota, exceptând: 14 aeronave de tip A-300, 8 aeronave de tip A-310, 1 aeronavă B-737

Toată flota, exceptând:

EP-IBA

EP-IBB

EP-IBC

EP-IBD

EP-IBG

EP-IBH

EP-IBI

EP-IBJ

EP-IBM

EP-IBN

EP-IBO

EP-IBS

EP-IBT

EP-IBV

EP-IBX

EP-IBZ

EP-ICE

EP-ICF

EP-IBK

EP-IBL

EP-IBP

EP-IBQ

EP-AGA

Republica Islamică Iran

JORDAN AVIATION

C002

JAV

Regatul Hașemit al Iordaniei

Toată flota, exceptând: 8 aeronave de tip Boeing B-737, 2 aeronave de tip Airbus A-310, 1 aeronavă de tip A-320

Toată flota, exceptând:

JY-JAB

JY-JAD

JY-JAN

JY-JAO

JY-JAX

JY-JAY

JY-JAP

JY-JAQ

JY-JAV

JY-JAH

JY-JAC

Regatul Hașemit al Iordaniei

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Republica Gaboneză

Toată flota, exceptând: 1 aeronavă de tip Challenger CL-601, 1 aeronavă de tip HS-125-800

Toată flota, exceptând: TR-AAG, ZS-AFG

Republica Gaboneză; Republica Africa de Sud

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republica Angola

Toată flota, exceptând: 5 aeronave de tip Boeing B-777 și 4 aeronave de tip Boeing B-737-700

Toată flota, exceptând: D2-TED, D2-TEE, D2-TEF, D2-TEG, D2-TEH, D2-TBF, D2-TBG, D2-TBH, D2-TBJ

Republica Angola

(1)   Transportatorii aerieni enumerați în anexa B ar putea fi autorizați să exercite drepturi de trafic în cazul în care utilizează aeronave închiriate cu echipaj, aparținând unui transportator aerian care nu face obiectul unei interdicții de exploatare, cu condiția respectării standardelor de siguranță aplicabile.

(2)   Afrijet este autorizată să utilizeze numai aeronavele menționate pentru operațiunile sale curente din Uniunea Europeană.

(3)   Air Astana este autorizată să utilizeze numai aeronavele menționate pentru operațiunile sale curente din Uniunea Europeană.

(4)   Gabon Airlines este autorizată să utilizeze numai aeronavele menționate pentru operațiunile sale curente din Uniunea Europeană.

(5)   Iran Air este autorizată să opereze zboruri către Uniunea Europeană utilizând aeronavele indicate în condițiile prevăzute la considerentul 69 din Regulamentul (UE) nr. 590/2010, JO L 170, 6.7.2010, p. 15.( 1 ) JO L 344, 27.12.2005, p. 15.

( 2 ) Înființat în temeiul articolului 12 al Regulamentului (CEE) nr. 3922/91 al Consiliului din 16 decembrie 1991 privind armonizarea cerințelor tehnice și a procedurilor administrative în domeniul aviației civile (JO L 373, 31.12.1991, p. 4).

( 3 ) LBA-D-2005-0003

LBA-D-2005-0004

LBA-D-2005-0004

( 4 ) DGAC/F 2000-210

Nu există trimitere pentru o altă inspecție efectuată de Germania în cadrul programului SAFA.

( 5 ) DGAC/F-2000-895

( 6 ) LBA-D-2004-269

LBA-D-2004-341

LBA-D-2004-374

LBA-D-2004-597

( 7 ) ENAC-IT-2005-237

( 8 ) LFV-S-2004-2004-52

CAA-NL-2005-47

( 9 ) DGAC/F-2005-1222

( 10 ) ENAC-IT-2005-170

ENAC-IT-2005-370

( 11 ) Factual Aviation Report, USA-National Transportation Safety Board, 2 March 2005, (NTSB ID: DCA05RA033).

( 12 ) CAA-UK-2005-40

CAA-UK-2005-41

CAA-UK-2005-42

CAA-UK-2005-46

CAA-UK-2005-47

CAA-UK-2005-48

CAA-NL-2005-49

CAA-NL-2005-51

CAA-NL-2005-54

CAA-NL-2005-55

CAA-NL-2005-56

( 13 ) CAA-NL-2005-119

CAA-NL-2005-122

CAA-NL-2005-128

CAA-NL-2005-171

CAA-NL-2005-176

CAA-NL-2005-177

CAA-NL-2005-191

CAA-NL-2005-195

CAA-NL-2005-196

( 14 ) CAA-NL-2005-230

CAA-NL-2005-234

CAA-NL-2005-235

( 15 ) BCAA-2005-36

( 16 ) Inspecție SAFA la sol, efectuată de autoritățile din Belgia, la 11 martie 2006, în Bruxelles.

( 17 ) Corespondență între Ministerul Transporturilor din Regatul Unit și DGAC — Guineea Ecuatorială cu privire la registrul aeronavelor înmatriculate în Guineea Ecuatorială (27 martie 2002).

( 18 ) ICAO-USOAP Summary Report — Audit of the Directorate of Civil Aviation of the Republic of Equatorial Guinea (Malabo, 14-18 May 2001).

( 19 ) Corespondență de lucru a Consiliului OACI C-WP/12471.

( 20 ) Corespondență între Ministerul Transporturilor al Regatului Unit și ECAC privind „Documentația pentru aeronave aparținând companiilor neaprobate” (6 august 2003).

( 21 ) DGAC/F-2004 Nr. 315, 316

( 22 ) UK-CAA Regulation Group — Aircraft Survey Report, 5 March 1996 (Office code: 223).

( 23 ) Schimb de scrisori între Ministerul Transporturilor al Liberiei și Direcția Generală Aviație Civilă a Regatului Unit privind „incapacitatea, din cauza conflictului civil liberian, de a menține controlul reglementar asupra aeronavelor înmatriculate în Liberia”, 28 august 1996.

( 24 ) LFV-S-04-0037

( 25 ) CAA-UK-2003-103

CAA-UK-2003-111

CAA-UK-2003-136

CAA-UK-2003-198

CAA-MA-2003-4

LFV-S-2004-37

( 26 ) Memorandum of Understanding between DCA Sierra Leone and „FAST International Aviation Surveyors” on the inspection, surveillance and provision of regulatory services to extra-regional air operators (IAS/SL DCA MOA 201101).

( 27 ) CAA/NL-2004-98

( 28 ) ICAO-USOAP Summary Report — Audit of the Directorate of Civil Aviation of Swaziland, (Mbabane, 9-12 March 1999).