25.1.2005   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 21/3


ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΚ) αριθ. 109/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 24ης Ιανουαρίου 2005

σχετικά με τον ορισμό της οικονομικής επικράτειας των κρατών μελών για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 2003, για την εναρμόνιση του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς (κανονισμός ΑΕΕ) (1), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Το άρθρο 2 παράγραφος 7 της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 29ης Σεπτεμβρίου 2000, για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2), προβλέπει ότι το ακαθάριστο εθνικό προϊόν σε τιμές αγοράς (ΑΕΠ) θεωρείται ίσο με το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) σε τιμές αγοράς όπως καθορίζεται από την Επιτροπή κατ’ εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ΕΣΛ). Το ΕΣΛ του 1995 (ΕΣΛ 95), που αντικατέστησε τα δύο προηγούμενα συστήματα του 1970 και 1979, θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 1996, περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας (3), και αναπτύσσεται στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού. Το ΑΕΕ, όπως χρησιμοποιείται στο ΕΣΛ 95, αντικατέστησε το ΑΕΠ ως κριτήριο για τους σκοπούς των ιδίων πόρων με ισχύ από το δημοσιονομικό έτος 2002.

(2)

Με τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 του Συμβουλίου καθορίζονται οι διαδικασίες για τη διαβίβαση δεδομένων ΑΕΕ από τα κράτη μέλη και οι διαδικασίες και οι έλεγχοι για τον υπολογισμό του ΑΕΕ και θεσπίζεται επίσης επιτροπή ΑΕΕ.

(3)

Για τους σκοπούς του ορισμού του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος σε τιμές αγοράς (ΑΕΕ) σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003, είναι ανάγκη να διευκρινιστεί ο ορισμός του ΕΣΛ 95 για την οικονομική επικράτεια.

(4)

Για τους σκοπούς της εφαρμογής του άρθρου 1 της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για την εναρμόνιση του καθορισμού του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε τιμές αγοράς (4), η οικονομική επικράτεια των κρατών μελών ορίζεται με βάση την απόφαση 91/450/ΕΟΚ, Ευρατόμ της Επιτροπής (5). Αντίστοιχος ορισμός θα πρέπει τώρα να δοθεί σε σχέση με το ΑΕΕ.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής ΑΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1287/2003 ο όρος «οικονομική επικράτεια» έχει την έννοια που του δίνεται στις παραγράφους 2.05 και 2.06 του παραρτήματος Α του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96, ο δε όρος «γεωγραφική επικράτεια» όπως χρησιμοποιείται στις εν λόγω παραγράφους νοείται ότι περιλαμβάνει τις επικράτειες των κρατών μελών όπως αυτές αναφέρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 24 Ιανουαρίου 2005.

Για την Επιτροπή

Joaquín ALMUNIA

Μέλος της Επιτροπής


(1)  ΕΕ L 181 της 19.7.2003, σ. 1.

(2)  ΕΕ L 253 της 7.10.2000, σ. 42.

(3)  ΕΕ L 310 της 30.11.1996, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1267/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 180 της 18.7.2003, σ. 1).

(4)  ΕΕ L 49 της 21.2.1989, σ. 26· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1).

(5)  ΕΕ L 240 της 29.8.1991, σ. 36· απόφαση όπως τροποποιήθηκε από την πράξη προσχώρησης του 2003.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η επικράτεια των κρατών μελών:

η επικράτεια του Βασιλείου του Βελγίου,

η επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας,

η επικράτεια του Βασιλείου της Δανίας, εκτός από τα νησιά Φερόε και τη Γροιλανδία,

η επικράτεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,

η επικράτεια της Δημοκρατίας της Εσθονίας,

η επικράτεια της Ελληνικής Δημοκρατίας,

η επικράτεια του Βασιλείου της Ισπανίας,

η επικράτεια της Γαλλικής Δημοκρατίας, εκτός από τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη στα οποία ασκεί κυριαρχία και ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

η επικράτεια της Ιρλανδίας,

η επικράτεια της Ιταλικής Δημοκρατίας.

η επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας,

η επικράτεια της Δημοκρατίας της Λεττονίας,

η επικράτεια της Δημοκρατίας της Λιθουανίας,

η επικράτεια του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου,

η επικράτεια της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας

η επικράτεια της Δημοκρατίας της Μάλτας,

η επικράτεια του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, εκτός από τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη στα οποία ασκεί κυριαρχία και ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

η επικράτεια της Δημοκρατίας της Αυστρίας,

η επικράτεια της Δημοκρατίας της Πολωνίας,

η επικράτεια της Πορτογαλικής Δημοκρατίας,

η επικράτεια της Δημοκρατίας της Σλοβενίας,

η επικράτεια της Σλοβακικής Δημοκρατίας,

η επικράτεια της Δημοκρατίας της Φινλανδίας.

η επικράτεια του Βασιλείου της Σουηδίας,

η επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βορείου Ιρλανδίας.