5.3.2010   

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 55/9


Komunikazzjoni tal-Kummissjoni skont l-Artikolu 17(5) tar-Regolament (KE) Nru 1008/2008 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-operat ta' servizzi tal-ajru fil-Komunità

Stedina għall-offerti rigward l-operat ta’ servizzi tal-ajru bi skeda skont obbligi ta’ servizz pubbliku

(Test b’relevanza għaż-ŻEE)

2010/C 55/06

Stat Membru

Franza

Rotta konċernata

Annecy (Meythet)–Pariġi (Orly)

Perjodu tal-validità tal-kuntratt

Sentejn mill-1 ta' Lulju 2010 l-aktar tard

Skadenza għat-tressiq tal-applikazzjonijiet u tal-offerti

għall-applikazzjonijiet (l-ewwel pass): 19.4.2010, (nofsinhar, ħin lokali)

għall-offerti (it-tieni pass) 21.5.2010, (nofsinhar, ħin lokali)

Indirizz minn fejn jistgħu jinkisbu t-test tas-sejħa għall-offerti, u kwalunkwe informazzjoni u/jew dokumentazzjoni rilevanti marbuta mas-sejħa għall-offerti u l-obbligu ta' servizz pubbliku

Chambre de Commerce et d’Industrie de La Haute-Savoie

5 rue du 27ème BCA

B.P. 2072

74011 Annecy Cedex

FRANCE

Monsieur Roland DAVIET

Directeur financier de la CCI de la Haute-Savoie

Tel. +33 450337220

Feks +33 450337117

E-mail: rdaviet@haute-savoie.cci.fr