5.3.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 55/9


Komisjoni teatis vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1008/2008 (ühenduses lennuteenuste osutamist käsitlevate ühiseeskirjade kohta) artikli 17 lõikele 5

Pakkumismenetlus seoses regulaarlennuteenuste osutamisega avaliku teenindamise kohustuste alusel

(EMPs kohaldatav tekst)

2010/C 55/06

Liikmesriik

Prantsusmaa

Lennuliin

Annecy (Meythet)–Pariis (Orly)

Lepingu kehtivusaeg

Kaks aastat alates kõige varem 1. juulist 2010

Taotluste ja pakkumiste esitamise tähtaeg

taotlused (esimene etapp): 19.4.2010 (kell 12.00 kohaliku aja järgi)

pakkumised (teine etapp): 21.5.2010 (kell 12.00 kohaliku aja järgi)

Aadress, millelt on võimalik saada pakkumiskutse teksti ning pakkumismenetluse ja avaliku teenindamise kohustusega seotud mis tahes asjakohast teavet ja/või dokumente

Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie

5 rue du 27ème BCA

B.P. 2072

74011 Annecy Cedex

FRANCE

Monsieur Roland DAVIET

Directeur financier de la CCI de la Haute-Savoie

Tel +33 450337220

Faks +33 450337117

E-mail: rdaviet@haute-savoie.cci.fr