19.6.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 161/32


A Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Olaszország) által 2010. április 2-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem — Emiliano Orrù kontra Ministero dell’Interno

(C-172/10. sz. ügy)

2010/C 161/46

Az eljárás nyelve: olasz

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Az alapeljárás felei

Felperes: Emiliano Orrù

Alperes: Ministero dell’Interno

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés:

Összeegyeztethető-e az a nemzeti szabályozás (a 2006. augusztus 4-i 248. sz. törvénnyé alakított 2006. július 4-i 223. sz. rendelettörvény, a Bersani-rendelet elfogadásától kezdődően) az EK-Szerződés 43. és 49. cikkével, amely „olyan nemzeti rendszer, amely többek között az alábbiakat írja elő:

a)

egy korábbi időszakban az olyan eljárás lefolytatását követően kiadott koncessziók jogosultjainak általános védelme, amely eljárás jogellenesen zárta ki a gazdasági szereplők egy részét;

b)

olyan rendelkezések megléte, amelyek valójában a megszerzett kereskedelmi pozíciók fenntartását biztosítják (mint például annak megtiltása a koncessziók új jogosultjai számára, hogy értékesítő pultjaikat a már meglévőktől bizonyos meghatározott távolságon belül helyezzék el);

c)

a koncesszió megszűnése esetének szabályozása, abban az esetben, ha a koncesszió jogosultja közvetlenül vagy közvetetten a koncesszió tárgyát képezőhöz hasonló, határokon átnyúló játéktevékenységeket folytat.”