15.5.2012   

CS

Úřední věstník Evropské unie

L 126/1


NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 409/2012

ze dne 14. května 2012,

kterým se pozastavuje uplatňování některých omezujících opatření stanovených v nařízení (ES) č. 194/2008, kterým se obnovují a zpřísňují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 215 této smlouvy,

s ohledem na rozhodnutí Rady 2012/225/SZBP ze dne 26. dubna 2012, kterým se mění rozhodnutí 2010/232/SZBP, kterým se obnovují omezující opatření vůči Barmě/Myanmaru (1),

s ohledem na společný návrh vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 194/2008 (2) stanoví určitá opatření, včetně omezení určitých dovozů z Barmy/Myanmaru a určitých vývozů do této země, zmrazení finančních prostředků a hospodářských prostředků některých fyzických a právnických osob a omezení financování některých podniků.

(2)

V reakci na nedávné události v Barmě/Myanmaru bylo rozhodnutím 2012/225/SZBP pozměněno rozhodnutí 2010/232/SZBP (3) s cílem pozastavit do 30. dubna 2013 uplatňování veškerých omezujících opatření s výjimkou zbrojního embarga a embarga na vybavení, které by mohlo být použito k vnitřní represi.

(3)

Nařízení (ES) č. 194/2008 by proto mělo být změněno, aby se odpovídajícím způsobem pozastavilo uplatňování většiny omezujících opatření.

(4)

Pozastavení zmrazení finančních prostředků a hospodářských zdrojů by se mělo vykládat tak, že se povoluje uvolnění finančních prostředků a hospodářských zdrojů, které byly zmrazeny podle nařízení (ES) č. 194/2008, bez předběžného povolení příslušných orgánů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Uplatňování článků 2, 3, 5 a 6, čl. 7 odst. 3, článku 8, čl. 9 odst. 2, článků 11, 12 a 13 a čl. 15 odst. 2 až 8 nařízení (ES) č. 194/2008 se pozastavuje do 30. dubna 2013.

Uplatňování čl. 7 odst. 5 nařízení (ES) č. 194/2008 se pozastavuje do 30. dubna 2013 v rozsahu, v němž se vztahuje k čl. 7 odst. 3.

Článek 2

Osoby uvedené na seznamu v příloze se vyjímají ze seznamu osob obsaženého v příloze VI části J nařízení (ES) č. 194/2008.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 14. května 2012.

Za Radu

předsedkyně

C. ASHTON


(1)  Úř. věst. L 115, 27.4. 2012, s. 25.

(2)  Úř. věst. L 66, 10.3.2008, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 105, 27.4.2010, s. 22.


PŘÍLOHA

OSOBY PODLE ČLÁNKU 2

1.

Thidar Zaw

2.

Pye Phyo Tay Za

3.

Ohn

4.

Shwe Shwe Lin

5.

Nan Than Htwe, také známa jako Nan Than Htay

6.

Nang Lang Kham, také známa jako Nan Lan Khan

7.

Lo Hsing-han

8.

San San Kywe

9.

Nandar Hlaing

10.

Aye Aye Maw

11.

Nan Mauk Loung Sai, také znám jako Nang Mauk Lao Hsai

12.

Than Than Nwe

13.

Nay Soe

14.

Theint Theint Soe

15.

Sabai Myaing

16.

Htin Htut

17.

Htay Htay Khine (Khaing)

18.

Sandar Tun

19.

Aung Zaw Naing

20.

Mi Mi Khaing

21.

Moe Mya Mya

22.

Thurane Aung, také znám jako Christopher Aung, Thurein Aung

23.

Khin Phyone

24.

Nyunt Nyunt Oo

25.

Myint Myint Aye

26.

Min Thein, také znám jako Ko Pauk

27.

Tin Tin Latt

28.

Wut Yi Oo

29.

kapitán Htun Zaw Win

30.

Yin Thu Aye

31.

Yi Phone Zaw