Subject of the case
Dizpozitiv

Subject of the case

Obiectul

Cerere de anulare în parte a Deciziei 2006/932/CE a Comisiei din 14 decembrie 2006 de excludere de la finanțarea comunitară a anumitor cheltuieli efectuate de statele membre în temeiul Fondului european de orientare și garantare agricolă (FEOGA) secțiunea Garantare (JO L 335, p. 96), în măsura în care exclude anumite cheltuieli efectuate de Regatul Spaniei în sectorul fructelor și legumelor

Dizpozitiv

Dispozitivul

1) Respinge acțiunea.

2) Obligă Regatul Spaniei la plata cheltuielilor de judecată.