ISSN 1725-2571

doi:10.3000/17252571.L_2009.243.gle

Iris Oifigiúil

an Aontais Eorpaigh

Eagrán Speisialta

European flag  

An t-eagrán Gaeilge

Reachtaíocht

52
15 Meán Fómhair 2009


Clár

 

I   Gníomhartha arna mbunú ar Chonarthaí CE/CEFA a bhfuil a bhfoilsiú éigeantach

Leathanach

 

 

RIALACHÁIN

 

*

Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí (Cód Víosaí)

1

 


 

(1)   Faoin tagairt L 243 a foilsíodh ábhar an eagráin seo i dteangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh.

GA