ISSN 1725-5244

doi:10.3000/17255244.C_2011.286.slv

Uradni list

Evropske unije

C 286

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 54
30. september 2011


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 286/01

Odobritev državne pomoči v skladu s členoma 107 in 108 PDEU – Primeri, v katerih Komisija ne vloži ugovora (1)

1


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2011/C 286/02

Menjalni tečaji eura

3

2011/C 286/03

Sklep Komisije z dne 28. septembra 2011 o ustanovitvi strokovne skupine za boj proti korupciji

4

 

Računsko sodišče

2011/C 286/04

Posebno poročilo št. 8/2011 – Izterjave neupravičenih plačil v okviru skupne kmetijske politike

12

 

INFORMACIJE DRŽAV ČLANIC

2011/C 286/05

Postopki prenehanja – Sklep o začetku postopka prenehanja zavarovalnice FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (Obvestilo v skladu s členom 14 Direktive 2001/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta o reorganizaciji in prenehanju zavarovalnic)

13


 

V   Objave

 

UPRAVNI POSTOPKI

 

Evropska komisija

2011/C 286/06

MEDIA 2007 – Razvoj, distribucija, promocija in usposabljanje – Razpis za zbiranje predlogov – EACEA/23/11 – Podpora za televizijsko predvajanje evropskih avdiovizualnih del

14

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2011/C 286/07

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva COMP/M.6323 – Tech Data Europe/MuM VAD Business) (1)

17

 

DRUGI AKTI

 

Evropska komisija

2011/C 286/08

Objava vloge v skladu s členom 6(2) Uredbe Sveta (ES) št. 510/2006 o zaščiti geografskih označb in označb porekla za kmetijske proizvode in živila

18

2011/C 286/09

Ponovna objava vloge za registracijo na podlagi členov 9(5) in 8(2) Uredbe Sveta (ES) št. 509/2006 o zajamčenih tradicionalnih posebnostih kmetijskih proizvodov in živil

24


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL