ISSN 1830-3668

doi:10.3000/18303668.C_2011.286.ron

Jurnalul Oficial

al Uniunii Europene

C 286

European flag  

Ediţia în limba română

Comunicări şi informări

Anul 54
30 septembrie 2011


Informarea nr.

Cuprins

Pagina

 

II   Comunicări

 

COMUNICĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2011/C 286/01

Autorizarea ajutoarelor de stat în conformitate cu articolele 107 și 108 din TFUE – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecții (1)

1


 

IV   Informări

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA INSTITUȚIILE, ORGANELE ȘI ORGANISMELE UNIUNII EUROPENE

 

Comisia Europeană

2011/C 286/02

Rata de schimb a monedei euro

3

2011/C 286/03

Decizia Comisiei din 28 septembrie 2011 de instituire a Grupului de experți în domeniul corupției

4

 

Curtea de Conturi

2011/C 286/04

Raportul special nr. 8/2011 „Recuperarea plăților efectuate în mod necuvenit în cadrul politicii agricole comune”

12

 

INFORMĂRI PROVENIND DE LA STATELE MEMBRE

2011/C 286/05

Procedură de lichidare – Decizie de deschidere a procedurii de lichidare referitoare la FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (Notă publicată în conformitate cu articolul 14 din Directiva 2001/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind reorganizarea și lichidarea întreprinderilor de asigurare)

13


 

V   Anunțuri

 

PROCEDURI ADMINISTRATIVE

 

Comisia Europeană

2011/C 286/06

MEDIA 2007 – Dezvoltare, distribuire, promovare și instruire – Cerere de propuneri – EACEA/23/11 – Sprijin pentru difuzarea la televiziune a operelor audiovizuale europene

14

 

PROCEDURI REFERITOARE LA PUNEREA ÎN APLICARE A POLITICII ÎN DOMENIUL CONCURENȚEI

 

Comisia Europeană

2011/C 286/07

Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6323 – Tech Data Europe/MuM VAD Business) (1)

17

 

ALTE ACTE

 

Comisia Europeană

2011/C 286/08

Publicarea unei cereri în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

18

2011/C 286/09

Republicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 9 alineatul (5) și al articolului 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 509/2006 al Consiliului privind specialitățile tradiționale garantate din produse agricole și alimentare

24


 


 

(1)   Text cu relevanță pentru SEE

RO