ISSN 1725-5198

doi:10.3000/17255198.C_2011.286.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 286

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 54
30 ta' Settembru 2011


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 286/01

Awtorizzazzjoni għal għajnuna mill-Istat skont l-Artikoli 107 u 108 tat-TFUE – Fir-rigward ta' dawn il-każijiet il-Kummissjoni ma tqajjimx oġġezzjonijiet (1)

1


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 286/02

Rata tal-kambju tal-euro

3

2011/C 286/03

Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-28 ta’ Settembru 2011 li jwaqqaf il-grupp ta' esperti dwar il-korruzzjoni

4

 

Il-Qorti tal-Awdituri

2011/C 286/04

Ir-Rapport Speċjali Nru 8/2011 “Irkupri ta’ pagamenti mhux dovuti taħt il-Politika Agrikola Komuni”

12

 

INFORMAZZJONI MILL-ISTATI MEMBRI

2011/C 286/05

Proċedura ta’ stralċ – Deċiżjoni biex jingħata bidu għal proċedimenti tal-istralċ fir-rigward ta' FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (Avviż ippubblikat skont l-Artikolu 14 tad-Direttiva 2001/17/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq ir-riorganizzazzjoni u l-istralċ ta' impriżi tal-assigurazzjoni)

13


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI AMMINISTRATTIVI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 286/06

MEDIA 2007 – Żvilupp, distribuzzjoni, promozzjoni u taħriġ – Sejħa għal proposti – EACEA/23/11 – Appoġġ għax-xandir televiżiv tax-xogħlijiet awdjoviżivi Ewropej

14

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 286/07

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Każ COMP/M.6323 – Tech Data Europe/MuM VAD Business) (1)

17

 

ATTI OĦRAJN

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2011/C 286/08

Pubblikazzjoni ta' applikazzjoni skont l-Artikolu 6(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 510/2006 dwar il-protezzjoni tal-indikazzjonijiet ġeografiċi u d-denominazzjonijiet tal-oriġini għall-prodotti agrikoli u l-oġġetti tal-ikel

18

2011/C 286/09

Pubblikazzjoni mill-ġdid ta' applikazzjoni għal reġistrazzjoni skont l-Artikolu 9(5) u l-Artikolu 8(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 509/2006 dwar prodotti agrikoli u oġġetti tal-ikel bħala speċjalitajiet tradizzjonali garantiti

24


 


 

(1)   Test b’relevanza għaż-ŻEE

MT