ISSN 1725-518X

doi:10.3000/1725518X.C_2011.286.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 286

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

54. évfolyam
2011. szeptember 30.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2011/C 286/01

Állami támogatás engedélyezése az EUMSZ 107. és 108. cikke alapján – Olyan esetek, amelyekkel kapcsolatban a Bizottság nem emel kifogást (1)

1


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 286/02

Euroátváltási árfolyamok

3

2011/C 286/03

A Bizottság határozata (2011. szeptember 28.) a korrupcióval foglalkozó szakértői csoport létrehozásáról

4

 

Számvevőszék

2011/C 286/04

8/2011. sz. különjelentés: „A Közös Agrárpolitika keretében jogosulatlanul kifizetett összegek visszafizettetése”

12

 

A TAGÁLLAMOKTÓL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2011/C 286/05

Felszámolási eljárás – Határozat a FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA felszámolási eljárásának megindításáról (Közzététel a biztosítóintézetek reorganizációjáról és felszámolásáról szóló 2001/17/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 14. cikkének megfelelően)

13


 

V   Hirdetmények

 

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 286/06

MEDIA 2007 – Gyártás-előkészítés, forgalmazás, promóció és képzés – Pályázati felhívás – EACEA/23/11 – Támogatás európai audiovizuális alkotások televíziós sugárzására

14

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 286/07

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám COMP/M.6323 – Tech Data Europe/MuM VAD Business) (1)

17

 

EGYÉB JOGI AKTUSOK

 

Európai Bizottság

2011/C 286/08

Kérelem közzététele a mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló 510/2006/EK tanácsi rendelet 6. cikkének (2) bekezdése alapján

18

2011/C 286/09

Bejegyzési kérelem ismételt közzététele a hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló 509/2006/EK tanácsi rendelet 9. cikkének (5) bekezdése és 8. cikkének (2) bekezdése alapján

24


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU