ISSN 1725-5163

doi:10.3000/17255163.C_2011.286.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 286

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 54
30. září2011


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2011/C 286/01

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (1)

1


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2011/C 286/02

Směnné kurzy vůči euru

3

2011/C 286/03

Rozhodnutí Komise ze dne 28. září 2011, kterým se zřizuje odborná skupina pro otázky korupce

4

 

Účetní dvůr

2011/C 286/04

Zvláštní zpráva č. 8/2011 „Zpětné získávání neoprávněných plateb provedených v rámci společné zemědělské politiky“

12

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2011/C 286/05

Likvidační řízení – Rozhodnutí o zahájení likvidačního řízení týkajícího se společnosti FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA (Oznámení zveřejněné podle článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/17/ES o reorganizaci a likvidaci pojišťoven)

13


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropská komise

2011/C 286/06

MEDIA 2007 – Rozvoj, distribuce, propagace a vzdělávání – Výzva k předkládání návrhů – EACEA/23/11 – Podpora televizního vysílání evropských audiovizuálních děl

14

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2011/C 286/07

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6323 – Tech Data Europe/MuM VAD Business) (1)

17

 

JINÉ AKTY

 

Evropská komise

2011/C 286/08

Zveřejnění žádosti podle čl. 6 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 510/2006 o ochraně zeměpisných označení a označení původu zemědělských produktů a potravin

18

2011/C 286/09

Opětovné zveřejnění žádosti o zápis podle čl. 9 odst. 5 a čl. 8 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 509/2006 o zemědělských produktech a potravinách, jež představují zaručené tradiční speciality

24


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS