29.8.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 314/25


Tužba podnesena 13. lipnja 2016. – Jindal Saw i Jindal Saw Italia protiv Komisije

(Predmet T-301/16)

(2016/C 314/35)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelji: Jindal Saw Ltd (New Delhi, Indija) i Jindal Saw Italia SpA (Trst, Italija) (zastupnici: R. Antonini i E. Monard, lawyers)

Tuženik: Europska komisija

Tužbeni zahtjev

Tužitelji od Općeg suda zahtijevaju da:

poništi Provedbenu uredbu Komisije (EU) 2016/388 оd 17. ožujka 2016. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz cijevi od duktilnog lijevanog željeza (poznato i kao sferoidno grafitno lijevano željezo) podrijetlom iz Indije u dijelu u kojem se odnosi na tužitelje; i

naloži Komisiji snošenje troškova postupka.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

U prilog osnovanosti tužbe tužitelj ističe tri tužbena razloga.

1.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je određivanjem izvoznih cijena Komisija prekršila članak 2., stavke 8. i 9., članak 3., stavke 2., 3. i 6., te članak 9. stavak 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 od 30. studenoga 2009. o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice.

2.

Drugi tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je svojim utvrđenjima u pogledu učinaka na cijenu, povrede te uzročne veze Komisija prekršila članak 3. stavke 2., 3., 5., 6., 7., i 8., članak 4. stavak 1., članak 5., stavak 4. i članak 9. stavak 4. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009.

3.

Treći tužbeni razlog, koji se temelji na tome da je neobjavljivanjem ključnih činjenica i utvrđenja, te nepružanjem dovoljno vremena za podnošenje komentara prekršen članak 20. stavci 4. i 5. Uredbe Vijeća br. 1225/2009.