18.9.2019   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 314/10


Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä

(Asia M.9413 – Lactalis / Nuova Castelli)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2019/C 314/07)

1.   

Komissio vastaanotti 9. syyskuuta 2019 neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (1) 4 artiklan mukaisen ilmoituksen ehdotetusta yrityskeskittymästä.

Ilmoitus koskee seuraavia yrityksiä:

Gruppo Lactalis Italia S.r.l. (Italia), joka kuuluu yhtymään Lactalis Group (yhdessä ”Lactalis”, Ranska)

Nuova Castelli SpA (”Nuova Castelli”, Italia), yhtymän Nuova Castelli Group S.p.A (Ranska) kokonaan omistama tytäryhtiö; Nuova Castelli Group S.p.A puolestaan on yrityksen Charterhouse Capital Partners (Yhdistynyt kuningaskunta) määräysvallassa.

Lactalis hankkii sulautuma-asetuksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun yksinomaisen määräysvallan yrityksessä Nuova Castelli. Keskittymä toteutetaan ostamalla osakkeita.

2.   

Kyseisten yritysten liiketoiminnan sisältö on seuraava:

—   Lactalis: juuston (esim. mozzarellan, mascarponen ja ricottan) sekä kulutukseen tarkoitetun maidon, voin, tuoretuotteiden, kerman ja teollisten meijerituotteiden (esim. maitojauheen ja heran) valmistus ja jakelu

—   Nuova Castelli: erilaisten italialaisten juustolajien, pääosin kovien ja pehmeiden juustolajien (esim. mozzarellan, parmesaanijuuston, grana padanon, pecorinon ja ricottan), valmistus ja myynti sekä erityisesti mascarponeen, fetaan ja voihin liittyvä kaupankäynti.

3.   

Komissio katsoo alustavan tarkastelun perusteella, että ilmoitettu keskittymä voi kuulua sulautuma-asetuksen soveltamisalaan. Asiaa koskeva lopullinen päätös tehdään kuitenkin vasta myöhemmin.

4.   

Komissio pyytää kolmansia osapuolia esittämään ehdotettua toimenpidettä koskevat huomautuksensa.

Huomautusten on oltava komissiolla 10 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisupäivästä. Huomautuksissa on aina käytettävä seuraavaa viitettä:

M.9413 – Lactalis / Nuova Castelli

Huomautukset voidaan lähettää komissiolle sähköpostitse, faksilla tai postitse. Yhteystiedot:

Sähköposti: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Faksi +32 22964301

Postiosoite:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1 (”sulautuma-asetus”).