ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2013.330.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 330

European flag  

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 56
14. listopadu 2013


Oznámeníč.

Obsah

Strana

 

II   Sdělení

 

SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2013/C 330/01

Povolení státní podpory podle ustanovení článků 107 a 108 SFEU – Případy, k nimž Komise nevznáší námitku (1)

1

2013/C 330/02

Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ COMP/M.7032 – Koninklijke Reesink/Pon European Material Handling Businesses) (1)

3


 

IV   Informace

 

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

 

Evropská komise

2013/C 330/03

Směnné kurzy vůči euru

4

2013/C 330/04

Vysvětlivky ke kombinované nomenklatuře Evropské unie

5

 

INFORMACE ČLENSKÝCH STÁTŮ

2013/C 330/05

Informace členských států o ukončení rybolovu

6

 

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

 

Kontrolní úřad ESVO

2013/C 330/06

Státní podpora – rozhodnutí nevznést námitky

7

2013/C 330/07

Informace sdělované státy ESVO o státních podporách poskytovaných podle aktu uvedeného v bodě 1 písm. j) přílohy XV Dohody o EHP (nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách))

8


 

V   Oznámení

 

SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

 

Evropská komise

2013/C 330/08

Výzva k předkládání návrhů v rámci pracovního programu „Kapacity“ sedmého rámcového programu ES pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace

9

 

ŘÍZENÍ TÝKAJÍCÍ SE PROVÁDĚNÍ POLITIKY HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

 

Evropská komise

2013/C 330/09

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.7016 – MHI/MH Power Systems) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)

10

2013/C 330/10

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.6996 – Secop/ACC Austria) (1)

11

2013/C 330/11

Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc COMP/M.7045 – Allianz/BPE/parts of Pastor Vida) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem (1)

12


 


 

(1)   Text s významem pro EHP

CS