23.11.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 344/7


Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 26. septembra 2013 – Evropska komisija proti Češki republiki

(Zadeva C-269/11) (1)

(Neizpolnitev obveznosti države - Davki - DDV - Direktiva 2006/112/ES - Členi od 306 do 310 - Posebna ureditev za potovalne agencije - Razlike med jezikovnimi različicami - Nacionalna zakonodaja, ki določa uporabo posebne ureditve za osebe, ki niso potniki - Pojma „potnik“ in „stranka“)

2013/C 344/08

Jezik postopka: češčina

Stranke

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: L. Lozano Palacios in M. Šimerdová, agenta)

Tožena stranka: Češka republika (zastopnika: M. Smolek in J. Očková, agenta)

Intervenientke v podporo tožene stranke: Helenska republika (zastopnik: E. M. Mamouna, agent), Kraljevina Španija (zastopnik: S. Centeno Huerta, agent), Francoska republika (zastopnika: G. de Bergues in J. S. Pilczer, agenta), Republika Poljska (zastopnik: B. Majczyna, agent), Republika Finska (zastopnik: J. Heliskoski, agent)

Predmet

Neizpolnitev obveznosti države – Kršitev členov od 306 do 310 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1) – Nacionalna ureditev, ki predpisuje uporabo posebne ureditve obdavčitve potovalnih agencij za storitve, ki jih te opravijo za uporabnike, ki niso potniki

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Evropski komisiji se naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila Češka republika.

3.

Helenska republika, Kraljevina Španija, Francoska republika, Republika Poljska in Republika Finska nosijo svoje stroške.


(1)  UL C 232, 6.8.2011.