23.11.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 344/7


Hotărârea Curții (Camera a treia) din 26 septembrie 2013 — Comisia Europeană/Republica Cehă

(Cauza C-269/11) (1)

(Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru - Fiscalitate - TVA - Directiva 2006/112/CE - Articolele 306-310 - Regim special pentru agențiile de turism - Divergențe între versiunile linguistice - Legislație națională care prevede aplicarea regimului special altor persoane decât călătorilor - Noțiunile „călător” și „client”)

2013/C 344/08

Limba de procedură: ceha

Părțile

Reclamantă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Lozano Palacios și M. Šimerdová, agenți)

Pârâtă: Republica Cehă (reprezentanți: M. Smolek și J. Očková, agenți)

Interveniente în susținerea pârâtei: Republica Elenă (reprezentant: E. M. Mamouna, agent), Regatul Spaniei (reprezentant: S. Centeno Huerta, agent), Republica Franceză (reprezentanți: G. de Bergues și J.-S. Pilczer, agenți), Republica Polonă (reprezentant: B. Majczyna, agent), Republica Finlanda (reprezentant: J. Heliskoski, agent)

Obiectul

Neîndeplinirea obligațiilor de către un stat membru — Încălcarea articolelor 306-310 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată (JO L 347, p. 1, Ediție specială, 09/vol. 3, p. 7) — Legislație națională care prevede aplicarea regimului special de impozitare pentru agențiile de turism în cazul operațiunilor efectuate de acestea în beneficiul altor persoane decât călătorii

Dispozitivul

1.

Respinge acțiunea.

2.

Obligă Comisia la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Republica Cehă.

3.

Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Republica Polonă și Republica Finlanda suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 232, 6.8.2011.