23.11.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 344/7


Arrest van het Hof (Derde kamer) van 26 september 2013 — Europese Commissie/Tsjechische Republiek

(Zaak C-269/11) (1)

(Niet-nakoming - Belastingen - Btw - Richtlijn 2006/112/EG - Artikelen 306 tot en met 310 - Bijzondere regeling voor reisbureaus - Verschillen tussen taalversies - Nationale wettelijke regeling die voorziet in toepassing van bijzondere regeling op personen die geen reizigers zijn - Begrippen „reiziger” en „verkrijger”)

2013/C 344/08

Procestaal: Tsjechisch

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: L. Lozano Palacios en M. Šimerdová, gemachtigden)

Verwerende partij: Tsjechische Republiek (vertegenwoordigers: M. Smolek en J. Očková, gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van de verwerende partij: Helleense Republiek (vertegenwoordiger: E.-M. Mamouna, gemachtigde), Koninkrijk Spanje (vertegenwoordiger: S. Centeno Huerta, gemachtigde), Franse Republiek (vertegenwoordigers: G. de Bergues en J.-S. Pilczer, gemachtigden), Republiek Polen (vertegenwoordiger: B. Majczyna, gemachtigde), Republiek Finland (vertegenwoordiger: J. Heliskoski, gemachtigde)

Voorwerp

Niet-nakoming — Schending van de artikelen 306 tot en met 310 van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde (PB L 347, blz. 1) — Nationale wettelijke regeling die voorziet in de toepassing van de bijzondere belastingregeling voor reisbureaus op de handelingen van reisbureaus ten behoeve van begunstigden die geen reizigers zijn

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

De Europese Commissie wordt verwezen in de kosten van de Tsjechische Republiek.

3)

De Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Republiek Polen en de Republiek Finland dragen hun eigen kosten.


(1)  PB C 232 van 6.8.2011.