23.11.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 344/7


2013 m. rugsėjo 26 d. Teisingumo Teismo (trečioji kolegija) sprendimas byloje Europos Komisija prieš Čekijos Respubliką

(Byla C-269/11) (1)

(Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas - Apmokestinimas - PVM - Direktyva 2006/112/EB - 306-310 straipsniai - Speciali schema kelionių organizatoriams - Kalbinių versijų skirtumai - Nacionalinės teisės aktai, kuriuose numatyta, kad ši speciali schema taikoma kitiems asmenims nei keleiviai - „Keleivio“ ir „kliento“ sąvokos)

2013/C 344/08

Proceso kalba: čekų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama L. Lozano Palacios ir M. Šimerdová

Atsakovė: Čekijos Respublika, atstovaujama M. Smolek ir J. Očková

Atsakovės pusėje įstojusios į bylą šalys: Graikijos Respublika, atstovaujama E.-M. Mamouna, Ispanijos Karalystė, atstovaujama S. Centeno Huerta, Prancūzijos Respublika, atstovaujama G. de Bergues ir J.-S. Pilczer, Lenkijos Respublika, atstovaujama B. Majczyna, Suomijos Respublika, atstovaujama J. Heliskoski

Dalykas

Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (OL L 347, p. 1) 306-310 straipsnių pažeidimas — Nacionalinės teisės aktas, numatantis specialios kelionių agentūroms skirtos apmokestinimo schemos taikymą sandoriams, kuriuos šios sudaro ne keleivių naudai

Rezoliucinė dalis

1)

Atmesti ieškinį.

2)

Europos Komisija padengia Čekijos Respublikos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

3)

Graikijos Respublika, Ispanijos Karalystė, Prancūzijos Respublika, Lenkijos Respublika ir Suomijos Respublika padengia kiekviena savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 232, 2011 8 6.