23.11.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 344/7


A Bíróság (harmadik tanács) 2013. szeptember 26-i ítélete — Európai Bizottság kontra Cseh Köztársaság

(C-269/11. sz. ügy) (1)

(Tagállami kötelezettségszegés - Adózás - Héa - 2006/112/EK irányelv - 306–310. cikk - Az utazási irodákra vonatkozó különös szabályozás - Nyelvi változatok közötti eltérések - Olyan nemzeti jogszabályok, amelyek e különös szabályozás alkalmazását utasoktól eltérő személyekre írják elő - Az „utas” és a „megrendelő” fogalma)

2013/C 344/08

Az eljárás nyelve: cseh

Felek

Felperes: Európai Bizottság (képviselők: L. Lozano Palacios és M. Šimerdová meghatalmazottak)

Alperes: Cseh Köztársaság (képviselők: M. Smolek és J. Očková meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: Görög Köztársaság (képviselő: E.-M. Mamouna meghatalmazott), Spanyol Királyság (képviselő: S. Centeno Huerta meghatalmazott), Francia Köztársaság (képviselők: G. de Bergues és J.-S. Pilczer meghatalmazottak), Lengyel Köztársaság (képviselők: B. Majczyna meghatalmazott), Finn Köztársaság (képviselő: J. Heliskoski meghatalmazott)

Tárgy

Tagállami kötelezettségszegés — A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (HL L 347., 1. o.) 306–310. cikkének megsértése — Nemzeti jogszabályok, amelyek az utazási irodákra vonatkozó különös adószabályozás alkalmazását írják elő azokra a tevékenységekre, amelyeket az utazási irodák utasoknak nem minősülő kedvezményezettek részére végeznek

Rendelkező rész

1.

A Bíróság a keresetet elutasítja.

2.

A Bíróság az Európai Bizottságot kötelezi a Cseh Köztársaság költségeinek viselésére.

3.

A Görög Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, a Lengyel Köztársaság és a Finn Köztársaság maguk viselik saját költségeiket.


(1)  HL C 232., 2011.8.6.