23.11.2013   

HR

Službeni list Europske unije

C 344/7


Presuda Suda (treće vijeće) od 26. rujna 2013. — Europska komisija protiv Češke Republike

(Predmet C-269/11) (1)

(Povreda obveze države članice - Oporezivanje - PDV - Direktiva 2006/112/EZ - Članci 306. do 310. - Posebna odredba za putničke agente - Razlike u jezičnim verzijama - Nacionalno zakonodavstvo koje predviđa primjenu posebne odredbe na osobe koje nisu putnici - Pojmovi „putnik” i „klijent”)

2013/C 344/08

Jezik postupka: češki

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Lozano Palacios i M. Šimerdová, agenti)

Tuženik: Češka Republika (zastupnici: M. Smolek i J. Očková, agenti)

Intervenijenti koji podržavaju tuženika: Helenska Republika (zastupnik: E.-M. Mamouna, agent), Kraljevina Španjolska (zastupnik: S. Centeno Huerta, agent), Francuska Republika (zastupnici: G. de Bergues i J.-S. Pilczer, agenti), Republika Poljska (zastupnik: B. Majczyna, agent), Republika Finska (zastupnik: J. Heliskoski, agent)

Predmet

Povreda obveze države članice — Povreda članaka 306. do 310. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenog 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347, str. 1.) — Nacionalno zakonodavstvo koje predviđa primjenu posebne odredbe za oporezivanje putničkih agenata kod transakcija koje oni obavljaju s korisnicima koji nisu putnici

Izreka

1.

Tužba se odbija.

2.

Europska komisija snosi troškove Češke Republike.

3.

Helenska Republika, Kraljevina Španjolska, Francuska Republika, Republika Poljska i Republika Finska snose svoje troškove.


(1)  SL C 232, 6.8.2011.