23.11.2013   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 344/7


Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 26. září 2013 — Evropská komise v. Česká republika

(Věc C-269/11) (1)

(Nesplnění povinnosti státem - Daně - DPH - Směrnice 2006/112/ES - Články 306 až 310 - Zvláštní režim pro cestovní kanceláře - Rozdíly mezi jazykovými verzemi - Vnitrostátní právní předpisy, podle kterých se zvláštní režim uplatňuje na jiné osoby než cestující - Pojmy „cestující“ a „zákazník“)

2013/C 344/08

Jednací jazyk: čeština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: L. Lozano Palacios a M. Šimerdová, zmocněnci)

Žalovaná: Česká republika (zástupci: M. Smolek a J. Očková, zmocněnci)

Vedlejší účastníci podporující žalovanou: Řecká republika (zástupce: E.-M. Mamouna, zmocněnec), Španělské království (zástupce: S. Centeno Huerta, zmocněnec), Francouzská republika (zástupci: G. de Bergues a J. S. Pilczer, zmocněnci), Polská republika (zástupce: B. Majczyna, zmocněnec), Finská republika (zástupce: J. Heliskoski, zmocněnec)

Předmět věci

Nesplnění povinnosti státem — Porušení článků 306 až 310 směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, s. 1) — Vnitrostátní právní předpisy, podle kterých se zvláštní režim zdanění cestovních kanceláří použije na plnění uskutečňována cestovními kancelářemi ve prospěch jiných osob než cestujících

Výrok

1)

Žaloba se zamítá.

2)

Evropské komisi se ukládá náhrada nákladů řízení vynaložených Českou republikou.

3)

Řecká republika, Španělské království, Francouzská republika, Polská republika a Finská republika ponesou vlastní náklady řízení.


(1)  Úř. věst. C 232, 6.8.2011.