12.1.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

C 9/24


Sklep Sodišča (sedmi senat) z dne 18. septembra 2012 – Omnicare, Inc. proti Uradu za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli), Astellas Pharma GmbH

(Zadeva C-587/11 P) (1)

(Pritožba - Znamka Skupnosti - Zahteva za registracijo besednega znaka „OMNICARE CLINICAL RESEARCH“ - Ugovor - Odločba odbora za pritožbe o zavrnitvi zahteve za registracijo - Tožba - Sodba Splošnega sodišča o zavrnitvi te tožbe - Umik ugovora - Pritožba - Ustavitev postopka)

2013/C 9/40

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Omnicare, Inc. (zastopnik: M. Edenborough, QC)

Drugi stranki v postopku: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (zastopnik: J. Crespo Carrillo, agent) in Astellas Pharma GmbH (zastopnica: M. Polo Carreño, odvetnica)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 9. septembra 2011 v zadevi Omnicare proti UUNT – Astellas Pharma (OMNICARE) (T-289/09), s katero je Splošno sodišče zavrnilo razveljavitveno tožbo, ki jo je prijavitelj besedne znamke „OMNICARE CLINICAL RESEARCH“ za storitve iz razreda 42 vložil zoper odločbo R 401/2008-4 četrtega odbora za pritožbe Urada za usklajevanje na notranjem trgu (UUNT) z dne 14. maja 2009 o razveljavitvi odločbe oddelka za ugovore, ki je zavrnil ugovor, ki ga je vložil imetnik nacionalne znamke „OMNICARE“ za storitve iz razredov 35, 41 in 42 – Razlaga in uporaba člena 8(1)(b) Uredbe št. 207/2009 – Pojem resne in dejanske uporabe prejšnje znamke – Znamka, ki se uporablja za brezplačne storitve

Izrek

1.

Postopek s pritožbo, ki jo je vložila družba Omnicare Inc., se ustavi.

2.

Družbi Omnicare Inc. se naloži plačilo stroškov Urada za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT) v tem postopku in postopku za izdajo začasne uredbe.

3.

Družbi Omnicare Inc. in Astellas Pharma GmbH nosita svoje stroške.


(1)  UL C 25, 28.1.2012.