12.1.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 9/24


Ordonanța Curții (Camera a șaptea) din 18 septembrie 2012 — Omnicare, Inc./Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale), Astellas Pharma GmbH

(Cauza C-587/11 P) (1)

(Recurs - Marcă comunitară - Cerere de înregistrare a semnului verbal „OMNICARE CLINICAL RESEARCH” - Opoziție - Decizie a camerei de recurs de respingere a cererii de înregistrare - Acțiune - Hotărâre a Tribunalului de respingere a acestei acțiuni - Retragerea opoziției - Recurs - Nepronunțare asupra fondului cauzei)

2013/C 9/40

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurentă: Omnicare, Inc. (reprezentant: M. Edenborough, QC)

Celelalte părți din procedură: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (reprezentant: J. Crespo Carrillo, agent), Astellas Pharma GmbH (reprezentant: M. Polo Carreño, avocat)

Obiectul

Recurs formulat împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera întâi) din 9 septembrie 2011, Omnicare/OAPI — Astellas Pharma (OMNICARE) (T-289/09), prin care Tribunalul a respins o acțiune în anulare introdusă de solicitantul mărcii verbale „OMNICARE CLINICAL RESEARCH” pentru servicii din clasa 42 împotriva Deciziei R 401/2008-4 a Camerei a patra de recurs a Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI) din 14 mai 2009, de anulare a deciziei diviziei de opoziție prin care s-a respins opoziția titularului mărcii naționale „OMNICARE” pentru servicii din clasele 35, 41 și 42 — Interpretarea și aplicarea articolului 8 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul nr. 207/2009 — Noțiunea de utilizare serioasă a unei mărci anterioare — Marcă utilizată pentru servicii furnizate gratuit

Dispozitivul

1.

Constată că nu este necesară pronunțarea asupra recursului formulat de Omnicare. Inc.

2.

Obligă Omnicare Inc. la plata cheltuielilor de judecată efectuate de Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) (OAPI) în cadrul prezentei cauze, precum și cele efectuate în procedura privind măsurile provizorii.

3.

Omnicare Inc. și Astellas Pharma GmbH suportă propriile cheltuieli de judecată.


(1)  JO C 25, 28.1.2012.