12.1.2013   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 9/24


Beschikking van het Hof (Zevende kamer) van 18 september 2012 — Omnicare, Inc./Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Astellas Pharma GmbH

(Zaak C-587/11 P) (1)

(Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor inschrijving van woordteken „OMNICARE CLINICAL RESEARCH” - Oppositie - Beslissing van kamer van beroep waarbij inschrijvingsaanvraag is afgewezen - Beroep - Arrest van Gerecht waarbij dit beroep is verworpen - Intrekking van oppositie - Hogere voorziening - Afdoening zonder beslissing)

2013/C 9/40

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Omnicare, Inc. (vertegenwoordiger: M. Edenborough, QC)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: J. Crespo Carrillo, gemachtigde), Astellas Pharma GmbH (vertegenwoordiger: M. Polo Carreño, abogada)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 9 september 2011, Omnicare/BHIM — Astellas Pharma (OMNICARE) (T-289/09), houdende verwerping van een beroep dat is ingesteld door de aanvrager van het woordmerk „OMNICARE CLINICAL RESEARCH”, voor diensten van klasse 42, en dat strekte tot vernietiging van beslissing R 401/2008-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 mei 2009, waarbij is vernietigd de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie van de houder van het nationale merk „OMNICARE”, voor diensten van de klassen 35, 41 en 42 — Uitlegging en toepassing van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009 — Begrip normaal gebruik van een ouder merk — Voor kosteloos verleende diensten gebruikt merk

Dictum

1)

Op de hogere voorziening van Omnicare Inc. behoeft niet te worden beslist.

2)

Omnicare Inc. draagt de kosten die het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) in het kader van de onderhavige procedure en van de procedure in kort geding heeft gemaakt.

3)

Omnicare Inc. en Astellas Pharma GmbH dragen hun eigen kosten.


(1)  PB C 25 van 28.1.2012.