12.1.2013   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 9/24


2012 m. rugsėjo 18 d. Teisingumo Teismo (septintoji kolegija) nutartis byloje Omnicare, Inc. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), Astellas Pharma GmbH

(Byla C-587/11) (1)

(Apeliacinis skundas - Bendrijos prekių ženklas - Žodinio Bendrijos prekių ženklo „OMNICARE CLINICAL RESEARCH“ paraiška - Protestas - Apeliacinės tarnybos sprendimas atmesti prašymą įregistruoti - Ieškinys - Bendrojo Teismo sprendimas atmesti šį ieškinį - Protesto atsiėmimas - Apeliacinis skundas - Nereikalingumas priimti sprendimą)

2013/C 9/40

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Omnicare, Inc., atstovaujamaQC M. Edenborough

Atsakovė: Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui), atstovaujama J. Crespo Carrillo, Astellas Pharma GmbH, atstovaujama abogada M. Polo Carreño

Dalykas

Apeliacinis skundas dėl 2011 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje Omnicare, Inc. prieš Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) — Astellas Pharma Gmb (T-289/09), kuriuo Bendrasis Teismas atmetė žodinio prekių ženklo „OMNICARE CLINICAL RESEARCH“ paraišką 42 klasės paslaugoms pateikusio asmens ieškinį dėl panaikinimo, pareikštą dėl 2009 m. gegužės 14 d. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (VRDT) ketvirtosios apeliacinės tarybos (byla R 401/2008-4) sprendimo, kuriuo panaikinamas Protestų skyriaus sprendimas atmesti nacionalinio prekių ženklo „OMNICARE“ 35, 41 ir 42 klasių paslaugoms savininko pateiktą protestą — Reglamento Nr. 207/2009 8 straipsnio 1 dalies a punkto aiškinimas ir taikymas — Ankstesnio prekių ženklo naudojimo iš tikrųjų sąvoka — Prekių ženklas, naudotas neatlygintinoms paslaugoms

Rezoliucinė dalis

1.

Nereikia priimti sprendimo dėl Omnicare Inc. apeliacinio skundo.

2.

Priteisti iš Omnicare Inc. Vidaus rinkos derinimo tarnybos (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (VRDT) bylinėjimosi išlaidas, patirtas šioje instancijoje ir per procedūrą dėl laikinųjų apsaugos priemonių.

3.

Omnicare Inc. ir Astellas Pharma GmbH padengia savo bylinėjimosi išlaidas.


(1)  OL C 25, 2012 1 28.