12.1.2013   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 9/24


A Bíróság (hetedik tanács) 2012. szeptember 18-i végzése — Omnicare, Inc. kontra Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM), Astellas Pharma GmbH

(C-587/11. P. sz. ügy) (1)

(Fellebbezés - Közösségi védjegy - Az OMNICARE CLINICAL RESEARCH szómegjelölés bejelentése - Felszólalás - A fellebbezési tanács védjegybejelentést elutasító határozata - Kereset - A Törvényszék e keresetet elutasító ítélete - A felszólalás visszavonása - Fellebbezés - Okafogyottság)

2013/C 9/40

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Omnicare, Inc. (képviselő: M. Edenborough, QC)

A többi fél az eljárásban: Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) (képviselő: J. Crespo Carrillo meghatalmazott), Astellas Pharma GmbH (képviselő: M. Polo Carreño, abogada)

Tárgy

A Törvényszék (első tanács) T-289/09. sz., Omnicare kontra OHIM — Astellas Pharma (OMNICARE) ügyben 2011. szeptember 9-én hozott azon ítélete ellen benyújtott fellebbezés, amely elutasította a 42. osztályba tartozó szolgáltatásokra vonatkozó, OMNICARE CLINICAL RESEARCH szóvédjegy bejelentője által a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) negyedik fellebbezési tanácsának 2009. május 14-i, R 401/2008-4. sz. azon határozatának hatályon kívül helyezése iránt indított keresetet, amely hatályon kívül helyezte a felszólalási osztály azon határozatát, amely elutasította a 35., 41. és 42. osztályba tartozó szolgáltatásokra vonatkozó, OMNICARE nemzeti védjegy jogosultja által előterjesztett felszólalást — A 207/2009 rendelet 8. cikke (1) bekezdése b) pontjának értelmezése és alkalmazása — A korábbi védjegy tényleges használatának fogalma — Ingyenesen nyújtott szolgáltatások tekintetében használt védjegy

Rendelkező rész

1.

Az Omnicare Inc. által benyújtott fellebbezésről nem szükséges határozni.

2.

Az Omnicare Inc viseli a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (védjegyek és formatervezési minták) (OHIM) jelen eljárásban, valamint az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségeit.

3.

Az Omnicare Inc. és az Astellas Pharma GmbH viselik a saját költségeiket.


(1)  HL C 25., 2012.1.28.