1996R1255 — HU — 01.01.2011 — 029.001


Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért

►B

A TANÁCS 1255/96/EK RENDELETE

(1996. június 27.)

egyes ►M9  ipari, mezőgazdasági és halászati termékek ◄ tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről

(HL L 158, 29.6.1996, p.1)

Módosította:

 

 

Hivatalos Lap

  No

page

date

 M1

COUNCIL REGULATION (EC) No 2484/96 of 20 December 1996 (*)

  L 341

1

30.12.1996

 M2

COUNCIL REGULATION (EC) No 1186/97 of 27 June 1997 (*)

  L 172

1

30.6.1997

 M3

COUNCIL REGULATION (EC) No 2590/97 of 16 December 1997 (*)

  L 355

1

30.12.1997

 M4

COUNCIL REGULATION (EC) No 1359/98 of 29 June 1998 (*)

  L 186

1

30.6.1998

 M5

COUNCIL REGULATION (EC) No 2797/98 of 17 December 1998 (*)

  L 352

1

29.12.1998

 M6

COUNCIL REGULATION (EC) No 1381/1999 of 28 June 1999 (*)

  L 165

1

30.6.1999

 M7

COUNCIL REGULATION (EC) No 20/2000 of 17 December 1999 (*)

  L 8

1

12.1.2000

 M8

COUNCIL REGULATION (EC) No 1297/2000 of 19 June 2000 (*)

  L 153

1

26.6.2000

►M9

A TANÁCS 2801/2000/EK RENDELETE (2000. december 14.)

  L 331

1

27.12.2000

 M10

COUNCIL REGULATION (EC) No 1159/2001 of 11 June 2001 (*)

  L 169

1

23.6.2001

 M11

COUNCIL REGULATION (EC) No 2499/2001 of 19 December 2001 (*)

  L 340

1

21.12.2001

 M12

COUNCIL REGULATION (EC) No 1120/2002 of 26 June 2002 (*)

  L 171

1

29.6.2002

 M13

COUNCIL REGULATION (EC) No 2264/2002 of 19 December 2002 (*)

  L 350

1

27.12.2002

 M14

COUNCIL REGULATION (EC) No 1048/2003 of 16 June 2003 (*)

  L 161

1

30.6.2003

 M15

A TANÁCS 2285/2003/EK RENDELETE (2003. december 22.)

  L 341

1

30.12.2003

 M16

A TANÁCS 1241/2004/EK RENDELETE (2004. július 5.)

  L 238

1

8.7.2004

 M17

A TANÁCS 2271/2004/EK RENDELETE (2004. december 22.)

  L 396

13

31.12.2004

 M18

A TANÁCS 989/2005/EK RENDELETE (2005. június 27.)

  L 168

1

30.6.2005

 M19

A TANÁCS 300/2006/EK RENDELETE (2006. január 30.)

  L 56

1

25.2.2006

 M20

A TANÁCS 963/2006/EK RENDELETE (2006. június 27.)

  L 176

3

30.6.2006

 M21

A TANÁCS 1897/2006/EK RENDELETE 2006. december 19.

  L 395

1

30.12.2006

 M22

A TANÁCS 729/2007/EK RENDELETE (2007. június 25.)

  L 166

4

28.6.2007

 M23

A TANÁCS 1527/2007/EK RENDELETE (2007. december 17.)

  L 349

7

31.12.2007

 M24

A TANÁCS 595/2008/EK RENDELETE (2008. június 16.)

  L 164

1

25.6.2008

 M25

A TANÁCS 1/2009/EK RENDELETE (2008. december 18.)

  L 1

1

5.1.2009

 M26

A TANÁCS 564/2009/EK RENDELETE (2009. június 25.)

  L 168

4

30.6.2009

►M27

A TANÁCS 12/2010/EU RENDELETE (2009. december 22.)

  L 4

1

8.1.2010

►M28

A TANÁCS 566/2010/EU RENDELETE (2010. június 29.)

  L 163

4

30.6.2010

►M29

A TANÁCS 1265/2010/EU RENDELETE (2010. december 20.)

  L 347

9

31.12.2010(*)

Ez a jogi aktus sosem jelent meg magyar nyelven.
▼B

A TANÁCS 1255/96/EK RENDELETE

(1996. június 27.)

egyes ►M9  ipari, mezőgazdasági és halászati termékek ◄ tekintetében a közös vámtarifában rögzített autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztésérőlAZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 28. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel az e rendeletben meghatározott termékek gyártása a Közösségben jelenleg elégtelen, vagy nem is létezik; mivel a gyártók így nem tudják kielégíteni a Közösség felhasználóiparának szükségleteit;

mivel a Közösség érdekében áll a közös vámtarifa e termékekre vonatkozó autonóm vámtételeinek részleges vagy teljes felfüggesztése;

mivel az ilyen autonóm vámtételek felfüggesztéséről szóló döntést a Közösségnek kell meghoznia;

mivel a közös vámtarifa egyes ►M9  ipari, mezőgazdasági és halászati termékek ◄ vonatkozó autonóm vámtételeinek átmeneti felfüggesztéséről szóló rendeletek a korábbi intézkedéseket nagymértékben megújították; mivel ezért az érintett intézkedések végrehajtásának ésszerűsítése érdekében megfelelőnek tűnhet nem behatárolni e rendelet érvényességi idejét, minthogy annak hatálya szükség esetén megfelelően módosítható, és a listát tanácsi rendelettel lehet további termékekkel bővíteni, illetve róla terméket levenni;

mivel a Kombinált Nómenklatúra kódja és a TARIC-kódok módosításai semmilyen lényeges módosításra nem adnak alkalmat; mivel az egyszerűsítés okán olyan rendelkezést kell hozni, amelyik felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy a Vámkódex Bizottság véleményének birtokában elvégezze e rendelet mellékletének szükséges módosításait és technikai kiigazításait, az egységes szerkezetbe foglalt (konszolidált) változat kihirdetését is beleértve,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:1. cikk

A közös vámtarifa e rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozó autonóm vámtételei felfüggesztésre kerülnek az egyes termékek mellett jelzett szinten.

2. cikk

Azokat a technikai kiigazításokat, a konszolidált változat kiadását is beleértve, amelyek a Kombinált Nómenklatúra kódjai és a TARIC-kódok módosítása nyomán válnak szükségessé, a Bizottság a 3. cikkben rögzített eljárással összhangban fogadja el.

3. cikk

(1)  A Bizottság munkáját a 2913/92/EGK rendelet ( 1 ) 247. cikke alapján létrehozott Vámkódex Bizottság (a továbbiakban: bizottság) segíti.

(2)  A Bizottság képviselője tervezetet nyújt be a bizottság számára a meghozandó intézkedésekről. A bizottság, az elnöke által az ügy sürgősségére tekintettel megállapított határidőn belül, véleményt nyilvánít a tervezetről. A véleményt a Szerződés 148. cikkének (2) bekezdésében a Tanácsnak a Bizottság javaslata alapján elfogadandó határozataira előírt többséggel kell meghozni. A bizottságban a tagállamok képviselőinek szavazatait az említett cikkben meghatározott módon kell súlyozni. Az elnök nem szavazhat.

(3)  A Bizottság elfogadja az azonnal alkalmazandó intézkedéseket.

Ha azonban ezek nincsenek összhangban a bizottság véleményével, a Bizottság ezeket az intézkedéseket haladéktalanul közli a Tanáccsal. Ebben az esetben a Bizottság a közlés időpontjától számított három hónappal elhalasztja az általa meghozott intézkedések alkalmazását.

A Tanács az előző albekezdés szerinti időtartamon belül minősített többséggel eltérő határozatot hozhat.

4. cikk

Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 1996. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

▼M27
MELLÉKLETKN-kód

TARIC

Árumegnevezés

Autonóm vámtétel

Érvényességi időszak

ex030269 99

30

Piros csattogóhal (Lutjanus purpureus), frissen, hűtve, feldolgozásra (1) (2)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex030270 00

95

Kemény halikra frissen, hűtve vagy fagyasztva

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex030380 90

81

ex030520 00

11

Kemény halikra, sózva vagy sós lében tartósítva

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex030520 00

30

ex071021 00

10

A Pisum sativum fajba tartozó Hortense axiphium fajtájú borsó hüvelyben fagyasztva, legfeljebb 6 mm vastag, hüvellyel együtt, készétel gyártásában történő felhasználásra (1) (2)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex071080 95

50

Bambuszrügy, fagyasztva, a kiskereskedelmi forgalom számára nem kiszerelve

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex071159 00

11

Ehető gomba, az Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum és Tricholoma nemhez tartozó ehető gombák kivételével, ideiglenesen sós lében, kénes vízben vagy más tartósító oldatban konzerválva, de közvetlen fogyasztásra nem alkalmas állapotban, a konzervipar részére (1)

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex071232 00

10

Ehető gomba, az Agaricus-nemhez tartozó gombák kivételével, szárítva, egészben vagy azonosítható szeletekben vagy darabokban, az egyszerű kiskereskedelmi célú újracsomagoláson kívül további feldolgozásra (1) (2)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex071233 00

10

ex071239 00

31

ex080410 00

10

Datolya, frissen vagy szárítva, a kiskereskedelmi forgalom számára nem kiszerelve

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex081040 50

10

Vaccinium macrocarpon fajú gyümölcs, frissen

0 %

2010.1.1-2013.12.31

0811 90 50

 

A Vaccinium nemhez tartozó gyümölcs, nyersen vagy gőzöléssel, vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

0 %

2010.1.1-2013.12.31

0811 90 70

 

ex081190 95

69

ex081190 95

20

Földi szeder és málna keresztezéséből előállított gyümölcs („boysenberry”), fagyasztva, hozzáadott cukor nélkül, a kiskereskedelmi forgalom számára nem kiszerelve

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex081190 95

30

Ananász (Ananas comosus), darabokban, fagyasztva

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex081190 95

40

Csipkebogyó, nyersen vagy gőzöléssel, vagy vízben forrázással főzve is, fagyasztva, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex151190 19

10

Pálmaolaj, kókuszdió-(kopra-) olaj, pálmamagbélolaj az alábbiak gyártásához:

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex151190 91

10

—  3823 19 10 alszám alá tartozó ipari monokarboxil-zsírsavak,

ex151311 10

10

—  a 2915 vagy 2916 vtsz alá tartozó zsírsav metilészterek,

ex151319 30

10

—  kozmetikumok, mosószerek vagy gyógyszerkészítmények gyártásához felhasznált, a 2905 17, 2905 19 és 3823 70 alszám alá tartozó zsíralkoholok,

ex151321 10

10

—  kozmetikumok, mosószerek vagy gyógyszerkészítmények gyártásához felhasznált, a 2905 16 alszám alá tartozó zsíralkoholok, tisztán vagy keverve,

ex151329 30

10

— a 3823 11 00 alszám alá tartozó sztearinsav vagy

— a 3401 vtsz. alá tartozó áruk (1)

▼M28

ex151519 10

10

Az ISO 150-2006 szabvány alapján mért, legalább 190 jódszámú lenmagolaj

0 %

2010.7.1-2010.12.31.

▼M27

ex151590 99

92

Finomított növényi olaj, legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék arakidonsav vagy legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék dokozahexaénsav-tartalommal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex151620 96

10

Hidrogénezett szójababolaj finomítva, fehérítve, a kozmetikumok gyártásában használt pehely formájában

0 %

2010.7.1-2010.12.31.

ex151620 96

20

Hidrogénezett és közbeesően észterezett jojobaolaj, amely nem esett át texturázási folyamaton és további kémiai módosításon

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex151790 99

10

Finomított növényi olaj, legalább 35, de legfeljebb 50 tömegszázalék arakidonsav tartalommal, vagy legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 50 tömegszázalék dokozahexaénsav tartalommal, valamint nagy olajsavtartalmú napraforgóolajjal (HOSO) szabványosítva

0 %

2010.1.1-2011.12.31

▼M28 —————

▼M27

ex160411 00

20

Csendes-óceáni lazac (Oncorhynchus spp.), ipari felhasználásra, (hús)krémek vagy kenhető készítmények gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex160430 90

10

Kemény halikra, megmosva, megtisztítva a hozzátapadt szervektől és egyszerűen besózva vagy sós lében tartósítva, feldolgozásra (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex160510 00

11

„King” (Paralithodes camchaticus), „Hanasaki” (Paralithodes brevipes), „Kegani” (Erimacrus isenbecki), „Queen” és „Snow” (Chionoecetes spp.), „Red” (Geryon quinquedens), „Rough stone” (Neolithodes asperrimus), Lithodes santolla, „Mud” (Scylla serrata), „Blue” (Portunus spp.) fajokhoz tartozó rákok, egyszerűen vízben főzve és héjjuktól megfosztva, fagyasztva is, legalább 2 kg nettó tömegű közvetlen kiszerelésben

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex160510 00

19

ex190230 10

10

Üvegtészta, darabolt, babból (Vigna radiata (L.) Wilczek), kiskereskedelmi forgalom számára nem kiszerelve

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex190300 00

20

ex200591 00

10

Bambuszrügy elkészítve vagy tartósítva, 5 kg-ot meghaladó nettó tömegű közvetlen kiszerelésben

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex200860 19

30

Cseresznye, hozzáadott alkoholtartalommal, 9 tömegszázalékos cukortartalommal is, legfeljebb 19,9 mm átmerővel, maggal, csokoládéipari termékek gyártásához (1)

10 % (3)

2010.1.1-2012.12.31

ex200860 39

30

▼M28

ex200899 49

20

Édesített aszalt tőzegáfonya

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

ex200899 49

30

Földi szeder és málna keresztezéséből előállított gyümölcsből („boysenberry”) készült püré mag nélkül, alkohol hozzáadása nélkül, cukor hozzáadásával is

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

ex200899 99

40

▼M27

 (4)ex200949 30

91

A következő tulajdonságokkal rendelkező, nem por alakú ananászlé:

— Brix-értéke több mint 20, de legfeljebb 67,

— 100 kg nettó tömegre számított értéke több mint 30 EUR,

— hozzáadott cukrot tartalmaz

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex200980 79

82

Tőzegáfonyalé-koncentrátum, legalább 40, de legfeljebb 66 Brix-értékkel

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex200980 79

87

Földi szeder és málna keresztezéséből előállított gyümölcs („boysenberry”) sűrített leve fagyasztva, amelynek Brix értéke legalább 61, de legfeljebb 65

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex200980 99

93

Nem kiskereskedelmi célra szánt fagyasztott kezeletlen kókuszvíz

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex210610 20

10

Szója protein izolátum, amelynek kalcium-foszfát tartalma legalább 6,6 tömegszázalék, de legfeljebb 8,6 tömegszázalék

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex271011 25

10

2,4,4-trimetilpent-1-én és 2,4,4-trimetilpent-2-én izomerek keveréke

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex280450 90

10

Legalább 99,99 %, de legfeljebb 99,999 % tömegszázalék tisztaságú tellúr

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex280530 10

10

Cérium és más ritkaföldfémek ötvözete, legalább 47 tömegszázalék cériumtartalommal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29 —————

▼M29

ex280530 90

30

Ritkaföldfémek, szkandium és ittrium, legalább 98,5 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex281119 80

10

Szulfamidsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex281122 00

10

Szilícium-dioxid porított formában, nagyteljesítményű folyadék-kromatográfiás (HPLC) oszlopok és mintaelőkészítő-kazetták gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex281122 00

20

Kozmetikai termékek gyártására szánt 5 μm (± 1 μm) részecskeméretű amorf szilícium mikrogömbök (1)

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex281122 00

30

Kozmetikai termékek gyártására szánt több mint 1 μm részecskeméretű porózus, fehér szilícium-dioxid golyók (1)

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex281290 00

10

Nitrogén-trifluorid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex281290 00

20

Szilícium-tetrafluorid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex281820 00

10

Legalább 350 m2/g fajlagos felületű aktivált alumínium-oxid

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex281830 00

10

Alumínium-hidroxid pszeudo-böhmit oxid formájában

4 %

2010.1.1-2013.12.31

2819 10 00

 

Króm-trioxid

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex282300 00

10

Titán-dioxid, legalább 99,9 tömegszázalékos tisztaságú, átlagos szemcsemérete legalább 1,2 μm de legfeljebb 1,8 μm, a 8532 vagy 8533 vtsz. alá tartozó áruk gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29 —————

▼M29

ex282550 00

11

Réz(I vagy II)-oxid legalább 78 tömegszázalék réztartalommal, és legfeljebb 0,03 tömegszázalékos klorid tartalommal

0 %

2011.1.1–2013.12.31.

ex282550 00

19

 
 
 

▼M27

ex282739 85

10

Réz-monoklorid, legalább 96, de legfeljebb 99 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex282739 85

20

Antimon-pentaklorid, legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex282739 85

30

Mangán-diklorid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex282749 90

10

Hidratált cirkónium-diklorid-oxid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex283010 00

10

Dinátrium-tetraszulfid, száraz tömegre számítva legfeljebb 38 tömegszázalékos nátrium-tartalommal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex283329 80

10

Mangánszulfát monohidrát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex283510 00

10

Nátriumhipofoszfit monohidrát

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex283691 00

20

Lítium-karbonát, amely egy vagy több, megadott koncentrációjú szenynyeződést tartalmaz az alábbiak közül:

— legalább 2 mg/kg arzén,

— legalább 200 mg/kg kalcium,

— legalább 200 mg/kg klorid,

— legalább 20 mg/kg vas,

— legalább 150 mg/kg magnézium,

— legalább 20 mg/kg nehézfém,

— legalább 300 mg/kg kálium,

— legalább 300 mg/kg nátrium,

— legalább 200 mg/kg szulfát,

az Európai Gyógyszerkönyvben meghatározott módszerekkel megállapítva

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex283699 17

10

Cirkónium(IV) bázikus karbonát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex283719 00

20

Rézcianid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex283720 00

10

Tetranátrium-hexacianoferrát(II)

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex283919 00

10

Dinátrium-diszilikát

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex283990 90

10

Ólomszilikát-hidrát, melynek ólomtartalma ólom-monoxidban kifejezve 84,5 (± 1,5) tömegszázalék, porított formában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex283990 90

20

Kálcium-szilikát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

2841 30 00

 

Nátrium-dikromát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex284180 00

10

Diammmónium-volframát (ammónium-paravolframát)

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex284190 85

10

Lítiumkobalt(III)oxid, legalább 59 % kobalttartalommal

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex284210 00

10

Szintetikus béta-zeolit por

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex284210 00

20

Mesterségesen előállított kabazitból készült zeolitpor

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex284290 10

10

Nátrium-szelenát

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex284329 00

10

Ezüst-oxid, nitrát- és karbonátmentes, fémtartalomra számítva legalább 99,99 % ezüsttartalommal, ezüst-oxid telepek gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2011.12.31

2845 10 00

 

Nehézvíz (deutérium-oxid) (Euratom)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

2845 90 10

 

Deutérium és vegyületei; dúsított deutérium tartalmú hidrogén és vegyületei, e termékeket tartalmazó keverékek és oldatok (Euratom)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex284590 90

10

Hélium-3

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex284590 90

20

Oxigén-18-cal legalább 95 %-ban dúsított víz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex284590 90

30

Szénmonoxid 13C

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex284590 90

40

Bór-10-zel 95 tömegszázaléknál nagyobb mértékben dúsított vas-borid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex284610 00

10

Dúsított ritkaföldfém, legalább 60 de legfeljebb 95 tömegszázalék ritkaföldfém-oxid, és egyenként legfeljebb 1 tömegszázalék cirkónium-oxid, alumínium-oxid vagy vasoxid tartalommal, és izzítási vesztesége legalább 5 tömegszázalék

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

48

ex284610 00

20

Dicérium-trikarbonát, hidratálva is

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex284610 00

30

Cérium-lantán-karbonát, hidratálva is

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex284610 00

40

Cérium-lantán-neodímium-prazeodímium-karbonát, hidratálva is

0 %

2010.1.1-2013.12.31

2846 90 00

 

Ritkaföldfémek, ittrium vagy szkandium, vagy ezen fémek keverékeinek szerves vagy szervetlen vegyületei, a 2846 10 00 alszám alá tartozó termékek kivételével

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex284800 00

10

Foszfin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex285000 20

10

Szilán

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex285000 20

20

Arzin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex285000 20

30

Titán-nitrid, melyben a részecskék mérete legfeljebb 250 nm

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex285000 60

10

Nátrium-azid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290339 90

10

Szén-tetrafluorid (tetrafluoro-metán)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290339 90

30

Perfluor-etán

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290339 90

40

1,1-Difluor-etán

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290339 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluor-propán

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290339 90

70

1,1,1,2 Tetrafluor-etán, igazoltan szagtalan, tömegre számítva maxium:

— 600 ppm 1,1,2,2-tetrafluoretán,

— 2 ppm pentafluoretán,

— 2 ppm klórdifluormetán,

— 2 ppm klórpentafluoretán,

— 2 ppm diklórdifluormetán tartalommal.

orvosi adagoló inhalátorok gyártásához gyógyszerészeti minőségű hajtóanyagként (1)

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex290339 90

75

Transz-1,3,3,3-tetrafluor-prop-1-én

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290339 90

80

Hexafluor-propén

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex290343 00

10

1,1,1-Triklór-trifluor-etán

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290359 80

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodeka-klór-pentaciklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dién

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290359 80

30

Oktafluor-ciklopentén

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex290369 90

10

Di-vagy tetraklór-triciklo[8.2.2.24,7]hexadeka-1(12),4,6,10,13,15-hexaén, kevert izomerek

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290369 90

20

1,2-bisz(pentabrómfenil)-etán

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290369 90

40

2,6-Diklór-toluol, legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú, amely:

— legfeljebb 0,001 mg/kg tetraklór-dibenzo-dioxint,

— legfeljebb 0,001 mg/kg tetraklór-dibenzofuránt,

— legfeljebb 0,2 mg/kg tetraklór-bifenilt

tartalmaz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290369 90

50

Fluor-benzol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290369 90

60

α-Klór(etil)-toluolok

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex290410 00

30

Nátrium-p-sztirol-szulfonát

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex290410 00

40

Nátrium toluol-4-szulfonát

0 %

2010.1.1-2012.12.31

▼M28

ex290410 00

50

Nátrium-2-metilprop-2-én-1-szulfonát

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M29

ex290420 00

10

Nitrometán

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

ex290420 00

20

Nitroetán

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

ex290420 00

30

1-Nitropropán

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex290420 00

40

2-Nitropropán

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290490 40

10

Triklór-nitrometán, a 3808 92 alszám alá tartozó áruk gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290490 95

20

1-Klór-2,4-dinitro-benzol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex290490 95

30

Tozilklorid

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex290519 00

11

Kálium-terc-butanolát (kálium-terc-butoxid), tetrahidrofurán oldat formájában is

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

56

ex290519 00

30

2,6-Dimetilheptán-4-ol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex290519 00

40

2,6-Dimetil-heptán-2-ol

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

 (4)ex290529 90

10

3,5-Dimetilhex-1-in-3-ol

0 %

2010.1.1-2014.12.31

▼M28

ex290529 90

20

Dek-9-én-1-ol

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M29

ex290539 95

10

1,3-Propán-diol

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

 (4)ex290549 00

10

Etilidén-trimetanol

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex290559 98

20

2,2,2-Trifluoroetanol

0 %

2010.1.1-2014.12.31

2906 11 00

 

Mentol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290619 00

10

Ciklohex-1,4-ilén-dimetanol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290619 00

20

4,4′-Izopropilidén-diciklohexanol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex290629 00

10

2,2’-(m-Fenilén)dipropán-2-ol

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex290629 00

20

1-Hidroximetil-4-metil-2,3,5,6-tetrafluor-benzol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290719 90

10

2,3,5-Trimetilfenol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290719 90

20

Bifenil-4-ol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290721 00

10

Rezorcin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimetil-ciklohexilidén)-difenol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290729 00

30

4,4′,4″-Etilidin-trifenol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290729 00

50

6,6′,6″-Triciklohexil-4,4′,4″-bután-1,1,3-triiltri(m-krezol)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290729 00

70

2,2’,2’’,6,6’,6’’-Hexa-terc-butil-α,α’,α’’-(mezitilén-2,4,6-triil)tri-p-krezol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290729 00

85

Floroglucin, hidratálva is

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290899 90

30

4-Nitrofenol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290919 90

20

Bisz(2-klóretil)-éter

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290919 90

30

Nonafluor-butil-metil-éter vagy nonafluor-butil-etil-éter izomerjeinek legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú keveréke

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290919 90

50

3-Etoxi-perfluor-2-metilhexán

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex290919 90

60

1-Metoxi-heptafluor-propán

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex290930 38

10

Bisz(pentabrómfenil)-éter

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex290930 90

10

2-(Fenil-metoxi)naftalin

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

ex290930 90

20

1,2-Bisz(3-metil-fenoxi)etán

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex290950 00

10

4-(2-Metoxietil)fenol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex290950 00

20

Ubikvinol

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex290960 00

10

Bisz(α,α-dimetilbenzil)peroxid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291090 00

30

2,3-Epoxi-1-propanol (glicidol)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291090 00

60

1,2-Epoxi-oktadekán, legalább 82 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291229 00

30

α,α,3-Trimetilbenzol-propanal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

2912 41 00

 

Vanillin (4-hidroxi-3-metoxi-benzaldehid)

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex291249 00

10

3-fenoxi-benzaldehid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291249 00

20

4-Hidroxi-benzaldehid

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex291419 90

20

Heptán-2-on

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex291419 90

30

3-Metilbutanon

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex291419 90

40

Pentán-2-on

0 %

2010.1.1-2012.12.31

2914 21 00

 

Kámfor

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291429 00

20

Ciklohexadek-8-enon

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex291429 00

30

(R)-p-Menta-1(6),8-dién-2-on

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex291439 00

20

Sztearoil-benzoil-metán

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex291439 00

30

Benzofenon

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex291439 00

40

1,3-Difenilpropán-1,3-dion

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex291439 00

50

4-Fenilbenzofenon

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291439 00

60

4-Metilbenzofenon

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex291450 00

20

3′-Hidroxiacetofenon

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex291450 00

30

2′-Hidroxi-acetofenon

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291450 00

60

2,2-Dimetoxi-2-fenilacetofenon

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex291450 00

70

16α,17α-Epoxi-3β-hidroxipregn-5-én-20-on

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex291450 00

80

2’,6'-Dihidroxi-acetofenon

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291469 90

10

2-Etil-antrakinon

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291469 90

20

2-Pentil-antrakinon

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291469 90

30

1,4-Dihidroxi-antrakinon

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291470 00

10

1-Klór-3,3-dimetilbután-2-on

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291470 00

40

Perfluor-(2-metilpentán-3-on)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291470 00

50

3′-Klórpropiofenon

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex291470 00

60

4′-Tercbutil-2′, 6′-dimetil-3′, 5′-dinitroacetofenon

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex291529 00

10

Antimon-triacetát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291539 00

40

terc-Butil-acetát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291539 00

50

3-Acetilfenil-acetát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291590 00

40

Nonánsav (pelargonsav)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex291590 00

50

Allil-heptanoát

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M29

ex291590 00

60

Etil-6,8-diklór-oktanoát

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex291612 00

10

2-terc-butil-6-(3-terc-butil-2-hidroxi-5-metilbenzil)-4-metilfenil-akrilát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291612 00

20

2-Etoxi-etilakrilát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291612 00

30

Izobutilakrilát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291612 00

40

2,4-Di-terc-pentil-6-[1-(3,5-di-terc-pentil-2-hidroxifenil)etil]fenilakrilát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex291613 00

10

Hidroxicink-metakrilát, porított formában

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex291613 00

20

Cink-dimetakrilát, porított formában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291614 00

10

2,3-Epoxipropil-metakrilát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291619 95

20

Metil 3,3-dimetil-4-pentanoát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291620 00

50

Etil-2,2-dimetil-3-(2-metil-propenil)ciklopropán-karboxilát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex291620 00

60

3-Ciklohexil-propionsav

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex291639 00

20

3,5-Diklór-benzoilklorid

3,6 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex291639 00

25

2-Metil-3-(4-fluorfenil)-propionil-klorid

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

ex291639 00

30

2,4,6-Trimetilbenzoil-klorid

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex291639 00

40

Vinil-4-tercier-butilbenzoát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291639 00

45

2-Klórbenzoésav

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex291639 00

50

3,5-Dimetil-benzoilklorid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291639 00

55

4-terc-Butilbenzoésav

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex291639 00

60

4-Etil-benzoilklorid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291639 00

65

2-(4-Nitrofenil)vajsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291639 00

70

Ibuprofen (INN)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291639 00

80

Etil 2-(4-nitrofenil)butirát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291711 00

20

Bisz(p-metilbenzil)oxalát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex291711 00

30

Kobalt-oxalát

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

ex291719 10

10

Dimetil-malonát

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex291719 90

20

Nátrium-1,2-bisz(ciklohexil-oxikarbonil)etán-szulfonát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex291719 90

30

Etilén-brasszilát

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M29

ex291719 90

50

Tetradekánsav

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex291719 90

70

Itakonsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291720 00

30

1,4,5,6,7,7-Hexaklór-8,9,10-trinorborn-5-én-2,3-dikarboxil-anhidrid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291720 00

40

3-Metil-1,2,3,6-tetrahidroftál-anhidrid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291734 90

10

Diallil-ftalát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex291739 95

10

Bisz(2-etilhexil)-1,4-benzoldikarboxilát

0 %

2010.1.1-2014.12.31

▼M29

ex291739 95

20

Dibutil-1,4-benzoldikarboxilát

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

ex291739 95

30

Benzol-1,2:4,5-tetrakarboxil dianhidrid

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

 (4)ex291819 98

20

L-Almasav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291829 00

10

Monohidroxi-naftoesavak

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291829 00

30

Oktadecil-3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)-propionát

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex291829 00

50

Hexametilén-bisz[3-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)-propionát]

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291830 00

30

Metil-2-benzoilbenzoát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291830 00

40

Ftálaldehidsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex291830 00

50

Metil-(3-oxo-2-pentilciklopentil)acetát

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex291899 90

10

3,4-Epoxi-ciklohexilmetil-3,4-epoxiciklohexán-karboxilát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex291899 90

20

Metil-3-metoxiakrilát

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex291899 90

30

Metil-2-(4-hidroxi-fenoxi)-propionát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291899 90

40

transz-4-Hidroxi-3-metoxi-fahéjsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291899 90

50

Metil-3,4,5-trimetoxi-benzoát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291899 90

60

3,4,5-Trimetoxi-benzoesav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex291899 90

70

Allil-(3-metil-butoxi)acetát

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex291990 00

10

2,2’-Metilén-bisz(4,6-di-terc-butilfenil)-foszfát, mononátrium-só

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291990 00

30

Alumínium-hidroxibisz[2,2’-metilénbisz(4,6-di-terc-butil-fenil)foszfát]

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex291990 00

40

Tri-n-hexilfoszfát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292019 00

10

Fenitrotion (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292019 00

20

Tolklofosz-metil (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292090 10

10

Dietil-szulfát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292090 10

20

Diallil-2-2′-oxidietil-dikarbonát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292090 10

40

Dimetil-karbonát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292090 10

50

Di-terc-butil-dikarbonát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

2920 90 30

 

Trimetil-foszfit

0 %

2010.1.1-2013.12.31

2920 90 40

 

Trietil-foszfit

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex292090 85

10

O,O’-Dioktadecil-pentaeritri-bisz-(foszfit)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex292119 50

10

Dietil-amino-trietoxi-szilán

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

ex292990 00

20

▼M27

 (4)ex292119 99

20

Etil(2-metilallil)-amin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex292119 99

30

Allilamin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex292119 99

40

Trisz(dietilamido)-terc-butilimido-tantál (V)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex292119 99

50

Tetrakisz(etilmetilamino)-hafnium (IV)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex292119 99

60

Tetrakisz(etil-metil-amino)cirkónium(IV)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292129 00

10

N,N,N′,N′-Tetrabutil-hexametilén-diamin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292129 00

20

Trisz-[3-(dimetilamin)-propil]-amin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292129 00

30

Bisz-[3-(dimetilamin)-propil]-metilamin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex292129 00

40

Dekametiléndiamin

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex292130 99

10

Diciklohexil-(metil)-amin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292130 99

20

1,3-Ciklohexilén-bisz(metilamin), mosogatószer gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex292130 99

30

1,3-Ciklohexán-dimetánamin

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex292142 00

10

2,6-Diklór-4-nitroanilin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292142 00

15

4-Amino-3-nitrobenzol-szulfonsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292142 00

25

Nátriumhidrogén-2-aminobenzol-1,4-diszulfonát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292142 00

35

2-Nitroanilin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292142 00

45

2,4,5-Triklóranilin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292142 00

50

3-Aminobenzol-szulfonsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292142 00

70

2-Aminobenzol-1,4-disulfonsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292142 00

80

4-Klór-2-nitroanilin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292142 00

85

3,5-Diklóranilin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292143 00

10

5-Amino-2-klórtoluol-4-szulfonsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292143 00

20

4-Amino-6-klórtoluol-3-szulfonsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292143 00

30

3-Nitro-para-toluidin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292143 00

40

4-Aminotoluol-3-szulfonsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292144 00

20

Difenil-amin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292145 00

10

Nátriumhidrogén-3-aminonaftalin-1,5-diszulfonát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292145 00

20

2-Aminonaftalin-1,5-diszulfonsav és nátrium-sói

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292145 00

40

1-Naftilamin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292149 00

20

Pendimetalin (ISO)

3,5 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292149 00

40

N-1-Naftil-anilin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex292149 00

60

N-Benzil-N-etilanilin

0 %

2010.1.1-2014.12.31

▼M29

ex292149 00

70

2-Klórbenzil-amin

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex292151 19

20

Toluol-diamin (TDA), amely legalább 78tömegszázalék, de legfeljebb 82tömegszázalék 4-metil-m-fenilén-diamint és legalább 18tömegszázalék, de legfeljebb 22tömegszázalék 2-metil-m-fenilén-diamint tartalmaz és maradék kátránytartalma legfeljebb 0,23tömegszázalék

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292151 19

30

2-Metil-p-feniléndiamin-szulfát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292151 19

40

p-Feniléndiamin

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex292151 19

50

A p-fenilén-diamin és a p-diamino-toluol mono- és diklór-származékai

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292159 90

10

3,5-Dietil-toluol-diamin izomerek keveréke

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292159 90

30

3,3’-diklórbenzidin-dihidroklorid

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex292159 90

40

4,4′-Diaminosztilbén-2,2′-diszulfonsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex292159 90

50

N-Etil-N’,N’-dimetil-N-fenil-etilén-1,2-diamin

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex292219 85

30

N,N,N′,N′-Tetrametil-2,2′-oxibisz(etilamin)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex292219 85

40

2-(Dimetil-amino)etil-benzoát

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

 (4)ex292219 85

50

2-(2-Metoxifenoxi)etilamin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex292219 85

60

N,N,N’-Trimetil-N’-(2-hidroxietil) 2,2’-oxibisz(etilamin)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex292219 85

70

D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenil)propán-1,3-diol

0 %

2010.1.1-2011.12.31

 (4)ex292219 85

80

N-[2-[2-(Dimetilamino)etoxi]etil]-N-metil-1,3-propándiamin

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex292221 00

10

2-Amino-5-hidroxi-naftalin-1,7-diszulfonsav és sói, legalább 60 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292221 00

30

6-Amino-4-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292221 00

40

7-Amino-4-hidroxi-naftalin-2-szulfonsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292221 00

50

Nátrium-hidrogén-4-amino-5-hidroxinaftalin-2,7-diszulfonát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292229 00

10

2-Metil-N-fenil-p-anizidin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292229 00

20

3-Aminofenol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292229 00

25

5-Amino-o-krezol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292229 00

35

2-Amino-4,6-dinitrofenol nátrium-sója, legalább 20 % víztartalommal

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex292229 00

45

Anizidin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292229 00

46

p-Anizidin-3-szulfonsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292229 00

50

6-Metoxi-m-toluidin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex292229 00

55

3-Amino-4-hidroxibenzolszulfonsav

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex292229 00

65

4-Trifluormetoxianilin

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex292229 00

70

4-Nitro-o-anizidin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex292229 00

75

4-(2-Aminoetil)fenol

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex292229 00

80

3-Dietilamino-fenol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292239 00

10

1-Amino-4-bróm-9,10-dioxoantracén-2-szulfonsav és sói

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex292239 00

20

2-Amino-5-klórbenzofenon

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex292239 00

70

p-[(2-Klóretil)etilamino]benzaldehid

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex292243 00

10

Antranilsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292249 85

10

Ornitin-aszpartát (INNM)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex292249 85

15

Élelmiszerkiegészítők gyártásához használt DL-aszparaginsav (1)

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex292249 85

40

Norvalin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292249 85

50

D-(-)-Dihidrofenilglicin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292249 85

60

Etil-4-dimetilamino-benzoát

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex292249 85

70

2-Etilhexil-4-dimetilamino-benzoát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex292250 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoxifenil)-etil]-ciklohexanol-hidroklorid

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

 (4)ex292250 00

40

4,4-Dimetoxibutil-amin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292250 00

70

2-(1-Hidroxi-ciklohexil)-2-(4-metoxi-fenil)etil-ammonium-acetát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292390 00

10

Tetrametil-ammónium-hidroxid, vizes oldat formájában, melynek tartalma:

— 25 (±0,5) tömegszázalék tetrametil-ammónium-hidroxid,

— legfeljebb 500 mg/kg karbonát,

— legfeljebb 200 mg/kg klorid és

— legfeljebb 5 mg/kg kálium

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292390 00

25

Tetrakisz(dimetil-ditetradecil-ammónium)-molibdát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292390 00

35

Tetrabutil-ammónium-fluorid-trihidrát

0 %

2010.1.1-2011.12.31

 (4)ex292390 00

45

Tetrabutilammónium-hidroxid, tömegének legalább 55 %-ában (± 1 %) tetrabutilammónium-hidroxidot tartalmazó vizes oldat formájában

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex292390 00

70

Tetrapropil-ammónium-hidroxid vizes oldatban, amely:

— 40 (± 2) tömegszázalék tetrapropil-ammónium-hidroxidot,

— legfeljebb 0,3 tömegszázalék karbonátot,

— legfeljebb 0,1 tömegszázalék tripropilamint,

— legfeljebb 500 mg/kg bromidot és

— legfeljebb 25 mg/kg káliumot és nátriumot együttesen

tartalmaz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292390 00

80

Diallil-dimetilammónium-klorid vizes oldatban, legalább 63, de legfeljebb 67 tömegszázalék diallil-dimetilammónium-klorid-tartalommal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292419 00

10

2-Akrilamido-2-metil-propán-szulfonsav és nátrium- vagy ammónium-sói

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292419 00

30

Metil-2-acetamido-3-klór-propionát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292419 00

40

N-(1,1-dimetil-3-oxobutil)akrilamid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292419 00

50

Akrilamid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292419 00

60

N,N-Dimetilakrilamid

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex292419 00

70

Metilkarbamát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292421 00

10

4,4’-Dihidroxi-7,7’-ureilén-di-(naftalin-2-szulfonsav) és nátrium-sói

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292429 98

10

Alaklór (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292429 98

15

Acetoklór (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex292429 98

20

2-Klór-N-(2-etil-6-metil-fenil)-N-(propán-2-iloximetil)acetamid

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex292429 98

25

3′-Dietil-amino-acetanilid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292429 98

30

Propaklór (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292429 98

65

2-(4-Hidroxifenil)-acetamid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292429 98

75

3-Amino-p-ánizsanilid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292429 98

80

5’-Klór-3-hidroxi-2’,4’-dimetoxi-2-naftanilid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292429 98

85

p-Amino-benzamid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292429 98

86

Antranilamid, legalább 99,5 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex292429 98

87

Paracetamol (INN)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292429 98

88

5’-Klór-3-hidroxi-2’-metil-2-naftanilid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292429 98

89

Flutolanil (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292429 98

91

3-Hidroxi-2′-metoxi-2-naftanilid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292429 98

92

3-Hidroxi-2-naftanilid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292429 98

93

3-Hidroxi-2′-metil-2-naftanilid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292429 98

94

2′-Etoxi-3-hidroxi-2-naftanilid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292429 98

96

4′-Klór-3-hidroxi-2′,5′-dimetoxi-2-naftanilid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292429 98

97

1,1-Ciklohexán-diecetsav monoamid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292511 00

20

Szacharin és nátrium-sói

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292519 95

10

N-Fenilmaleinimid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292529 00

10

Diciklohexil-karbodiimid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292690 95

20

2-(m-Benzoilfenil)-propion-nitril

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292690 95

35

2-Bróm-2(brómmetil)pentándinitril

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292690 95

45

2-Cián-acetamid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292690 95

50

Alkil vagy alkoxialkil cián-ecetsav észterei

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292690 95

55

Metil-2-ciano-2-fenilbutirát

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex292690 95

60

Cián-ecetsav kristályos formában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292690 95

61

m-(1-Ciánetil)benzoésav

0 %

2010.1.1-2011.12.31

 (4)ex292690 95

63

1-(Cianoacetil)-3-etilkarbamid

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex292690 95

64

Legalább 83 tömegszázalék tisztaságú eszfenvalerát saját izomerjeinek elegyében

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex292690 95

65

Malononitril

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex292690 95

70

Metakril-nitril

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

 (4)ex292690 95

74

Klórtalonil (ISO)

0 %

2010.1.1-2014.12.31

▼M28

ex292690 95

75

Etil-2-ciano-2-etil-3-metil-hexanoát

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex292690 95

80

Etil-2-ciano-2-fenil-butirát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292690 95

81

4-Aminobenzo-nitril

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292690 95

86

Etilén-diamin-tetraaceto-nitril

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292690 95

87

Nitril-triaceto-nitril

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292690 95

88

1,3-Propilén-diamin-tetraaceto-nitril

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292690 95

89

Butironitril

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292700 00

10

2,2′-Dimetil-2,2′-azodipropionamidin-dihidroklorid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292700 00

20

4-Anilin-2-metoxi-benzol-diazónium-hidrogénszulfát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292700 00

30

4’-Aminazobenzol-4-szulfonsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292700 00

40

2-Hidroxinaftalin-1-diazónium-4-szulfonát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292700 00

50

2-Hidroxi-6-nitro-naftalin-1-diazónium-4-szulfonát, legalább 60 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292700 00

60

4,4’-Dicián-4,4’-azodivaleriánsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex292700 00

70

Tetranátrium-3,3’-[azoxibisz[(2-metoxi-4,1-fenilén)azo]]bisz[4,5-dihidroxinaftalin-2,7-diszulfonát]

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex292800 90

10

3,3′-Bisz-(3,5-di-terc-butil-4-hidroxifenil)-)-N,N′-bipropionamid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292800 90

15

1,1′-(Hidroxiimino)bisz-(2-propanol)

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex292800 90

20

2,4,6-Triklórfenil-hidrazin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex292800 90

25

Acetaldehid-oxim vizes oldatban

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex292800 90

40

O-Etil-hidroxilamin, vizes oldat formájában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292800 90

60

Adipohidrazid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292800 90

70

Butanon-oxim

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292800 90

80

Ciflufenamid (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292910 00

10

Metilén-diciklohexil-diizocianátok

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex292910 00

15

3,3’-Dimetil-bifenil-4,4’-diil-diizocianát

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex292910 00

40

m-Izopropenil-α,α-dimetilbenzil-izocianát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292910 00

50

m-Fenilén-diizopropilidén-diizocianát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292910 00

60

Trimetil-hexametilén-diizocianát, kevert izomerek

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex292910 00

80

1,3-Bisz(izocianátometil)benzol

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex293020 00

10

Proszulfokarb (ISO)

0 %

2010.1.1-2012.12.31

 (4)ex293090 99

15

Etoprofosz (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293090 99

25

Tiofanát-metil (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293090 99

30

4-(4-Izopropoxifenil-szulfonil)-fenol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293090 99

35

Glutation

0 %

2010.1.1-2011.12.31

 (4)ex293090 99

40

3,3’-Tiodipropionsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293090 99

45

2-[(p-Aminofenil)-szulfonil]-etil-hidrogén-szulfát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex293090 99

50

[S-(R, R)]-2-Amino-1-[4-(metiltio)-fenil]-1,3-propándiol

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

 (4)ex293090 99

60

Metil-fenil-szulfid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293090 99

62

Cink-bisz(benzolszulfinát)

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex293090 99

64

3-Klór-2-metilfenil-metil-szulfid

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex293090 99

66

Difenil-szulfid

0 %

2010.1.1-2012.12.31

 (4)ex293090 99

67

3-Brómmetil-2-klór-4-(metilszulfonil)-benzoésav

0 %

2010.1.1-2012.12.31

 (4)ex293090 99

68

Kletodim (ISO)

0 %

2010.1.1-2012.12.31

 (4)ex293090 99

69

2-Amino-4-metilszulfonil-N-metilanilin

0 %

2010.1.1-2012.12.31

 (4)ex293090 99

71

Trifenilszulfónium-klorid

0 %

2010.1.1-2012.12.31

 (4)ex293090 99

76

2,2′-Ditiodi(benzoesav)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293090 99

77

4-[4-(2-Propeniloxi)fenilszulfonil]fenol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293090 99

78

4-Merkaptometil-3,6-ditia-1,8-oktánditiol

0 %

2010.1.1-2011.12.31

 (4)ex293090 99

80

Kaptán (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex293090 99

81

Dinátrium-hexametilén-1,6-bisz-tioszulfát-dihidrát

3 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

 (4)ex293090 99

82

Nátium-toluol-4-szulfinát

0 %

2010.1.1-2012.12.31

 (4)ex293090 99

83

p-Metilszulfonil-toluol

0 %

2010.1.1-2012.12.31

▼M28

ex293090 99

84

2-Klór-4-(metil-szulfonil)-benzoesav

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

 (4)ex293090 99

86

4-Hidroxi-benzoltiol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293090 99

87

3-Szulfino-benzoesav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293090 99

89

O-etil, O-izopropil-, O-butil-, O-izobutil-, vagy O-pentil-ditiokarbonátok kálium- vagy nátrium-sója

0 %

2010.1.1-2011.12.31

2931 00 10

 

Dimetil-metilfoszfonát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293100 99

05

Butiletil-magnézium, heptánoldat formájában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex293100 99

10

Dietil-metoxi-borán

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

ex293100 99

15

Trietil-borán

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

 (4)ex293100 99

20

Tömegszázalékban kifejezve legfeljebb 4,9 % ciklopentadienil-mangán-trikarbonilt tartalmazó metil-ciklopentadienil-mangán-trikarbonil

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293100 99

24

Metil-trisz(2-pentanonoxim)-szilán

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex293100 99

40

N-(Foszfon-metil)imin-diecetsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293100 99

50

Bisz-(2,4,4-trimetil-pentil)-foszfinsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293100 99

55

Dimetil-[dimetil-szilildiindenil]-hafnium

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex293100 99

70

N,N-Dimetilanilinium-tetrakisz-(penta-fluorofenil)-borát

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex293100 99

85

Tributil-(tetradecil)-foszfónium-klorid, vizes oldat formájában is

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293100 99

86

9-Ikozil-9-foszfa-biciklo[3.3.1]nonán és 9-icosil-9-foszfa-biciklo[4.2.1]nonán keveréke

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293100 99

87

Trisz(4-metil-pentán-2-oximino)metil-szilán

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293100 99

89

Tetrabutilfoszfónium acetát vizes oldatban

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex293100 99

91

Trimetilszilán

0 %

2010.1.1-2011.12.31

▼M28

ex293100 99

92

Trimetil-borán

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

 (4)ex293100 99

96

3-(Hidroxifenilfoszfinil)-propionsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293100 99

97

Kálium-4-toluolfoszfinát vizes oldatban

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293213 00

10

Tetrahidrofurfuril-alkohol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293219 00

40

Furán, legalább 99 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293219 00

41

2,2 Di(tetrahidrofuril)propán

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293219 00

45

1,6-Diklór-1,6-dideoxi-β-D-fruktofuranozil-4-klór-4-deoxi-α-D-galaktopiranozid

0 %

2010.1.1-2014.12.31

▼M29

ex293219 00

50

2-Metilfurán

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex293219 00

70

Furfurilamin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293219 00

75

Tetrahidro-2-metilfurán

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293229 85

10

2-Anilin-6′-[etil(izopentil)amino]-3′-metilspiro[izobenzofurán-1(3H),9′-xantén]-3-on

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293229 85

35

6′-Dietilamin-3′-metil-2′-(2,4-xilidin)spiro[izobenzofurán-1(3H),9′-xantén]-3-on

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293229 85

55

6-Dimetilamin-3,3-bisz-(4-dimetilamino-fenil)-ftalid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293229 85

60

6′-(Dibutilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)-spiro[izobenzofurán-1(3H),9′-[9H]xantén]-3-on

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex293229 85

70

3′,6′-Bisz(etilamin)-2′,7′-dimetilspiro[izobenzofurán-1(3H),9′-[9H]-xantén]-3-on

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293229 85

71

6′-(Dietilamino)-3′-metil-2′-(fenilamino)-spiro[izobenzofurán-1(3H),9′-[9H]xantén]-3-on

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex293229 85

72

2’-[Bis(fenilmetil)amino]-6’-(dietilamino)-spiro[izobenzofurán-1(3H),9’-[9H]xantén]-3-on

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex293229 85

80

Legalább 88 tömegszázalékos tisztaságú gibberellinsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293229 85

84

Dekahidro-3a,6,6,9a-tetrametilnaft-[2,1-b]-furan-2 (1H)-on

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293229 85

85

Hexan-4-olid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293299 00

10

Bendiokarb (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293299 00

30

Karbofurán (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293299 00

35

1,2,3-Trideoxi-4,6:5,7-bisz-O-[(4-propil-fenil)metilén]-nonitol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293299 00

40

1,3:2,4-Bisz-O-(3,4-dimetilbenzilidén)-D-glucitol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex293299 00

50

7-Metil-3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

ex293299 00

60

(3aR,5aS,9aS,9bR)-3a,6,6,9a-Tetrametil-2,4,5,5a,7,8,9,9b-oktahidro-1H-benzo[e][1]benzofurán

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex293299 00

70

1,3:2,4-bisz-O-Benzilidén-D-glucitol

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex293299 00

75

3-(3,4-Metilén-dioxifenil)-2-metilpropanal

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex293299 00

80

1,3:2,4-bisz-O-(4-Metilbenzilidén)-D-glucitol

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex293319 90

30

3-Metil-1-p-tolil-5-pirazolon

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293319 90

40

Edaravon (INN)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293319 90

50

Fenpiroximát (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293319 90

60

Piraflufen-etil (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293319 90

70

4,5-Diamino-1-(2-hidroxietil)-pirazolszulfát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293321 00

10

Hidantoin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293321 00

50

1-Bróm-3-klór-5,5-dimetilhidantoin

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex293321 00

60

DL-p-Hidroxifenilhidantoin

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex293321 00

70

α-(4-Metoxibenzoil)-α-(1-benzil-5-etoxi-3-hidantoinil)-2-klór-5-dodecil-oxikarbonil-acetanilid

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex293329 90

40

Triflumizol (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293329 90

50

1,3-Dimetil-imidazolidin-2-on

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293339 99

15

Piridin-2,3-dikarboxilsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex293339 99

20

Réz-pirition-por

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

 (4)ex293339 99

24

2-Klórmetil-4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-hidroklorid

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex293339 99

25

Imazetapir (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex293339 99

30

Fluazinam (ISO)

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex293339 99

35

Aminopiralid (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293339 99

40

2-Klórpiridin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex293339 99

45

5-Difluor-metoxi-2-[[(3,4-dimetoxi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazol

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

ex293339 99

47

(-)-transz-4-(4’-Fluorfenil)-3-hidroximetil-N-metilpiperidin

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

ex293339 99

48

Flonikamid (ISO)

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M29

ex293339 99

49

2-[[[3-Metil-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-2-piridinil]metil]tio]-1H-benzimidazol

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex293339 99

50

N-Fluor-2,6-diklórpiridinium-tetrafluorborát

0 %

2010.1.1-2011.12.31

 (4)ex293339 99

55

Legalább 97 tömegszázalék tisztaságú piriproxifen (ISO)

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex293339 99

60

2-Fluor-6-(trifluor-metil)-piridin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293339 99

65

Acetamiprid (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex293339 99

70

2-Klórmetil-4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-hidroklorid

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex293339 99

75

Pikolinafen (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex293339 99

80

5-Difluor-metoxi-2-[[(3,4-dimetoxi-2-piridil)metil]tio]-1H-benzimidazol

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex293349 10

10

Kvinmerak (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293349 10

20

3-Hidroxi-2-metilkinolin-4-karbonsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex293349 90

30

Kvinolin

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

ex293349 90

40

Izokvinolin

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex293349 90

50

Metil-2-[(S)-3-{(E)-3-[2-(7-klór-2-kinolil)vinil]fenil}-3-hidroxi-propil] benzoát monohidrát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293349 90

60

5,6,7,8-Tetrahidro-kinolin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293349 90

70

Kinolin-8-ol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293352 00

10

Malonilkarbamid (barbitursav)

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex293359 95

15

(2R)-4-Oxo-4-[3-(trifluor-metil)-5,6-dihidro[1,2,4]triazol[4,3-a]-pirazin-7(8H)-il]-1-(2,4,5-trifluor-fenil)butil-2-ammónium-foszfát, monohidrát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293359 95

20

2,4-Diamin-6-klór-pirimidin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293359 95

25

2,5-Diamino-4,6-dihidroxipirimidin-monohidroklorid monohidrát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293359 95

30

Mepanipirim (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293359 95

35

4-Amino-2,6-diklórpirimidin

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex293359 95

40

Guanin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex293359 95

45

1-[3-(Hidroximetil)piridin-2-il]-4-metil-2-fenil-piperazin

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

ex293359 95

50

2-(2-Piperazin-1-il-etoxi)etanol

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

ex293359 95

55

Tiopentál (INNM)

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex293359 95

60

2,6-Diklór-4,8-dipiperidin-pirimido-[5,4-d]pirimidin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex293359 95

65

1-Klór-metil-4-fluor-1,4-diazónium-biciklo[2.2.2]oktán-bisz(tetrafluor-borát)

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex293359 95

70

N-(4-Etil-2,3-dioxopiperazin-1-ilkarbonil)-D-2-fenilglicin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex293359 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Klór-5-fluor-pirimidin-4-il)-2-(2,4-difluor-fenil)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)bután-2-ol-hidroklorid

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex293369 80

20

1,3,5-Trisz[(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-fenil)metil]-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293369 80

30

1,3,5-Trisz[3-(dimetilamino)propil]hexahidro-1,3,5-triazin

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex293369 80

50

1,3,5-Trisz(2,3-dibróm-propil)-1,3,5-triazinán-2,4,6-trion

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex293369 80

60

Cianursav

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex293369 80

80

Trisz(2-hidroxi-etil)-1,3,5-triazintrion

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293379 00

10

Ezetimib (INN)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293379 00

30

5-Vinil-2-pirrolidon

0 %

2010.1.1-2012.12.31

▼M29 —————

▼M27

ex293379 00

50

6-Bróm-3-metil-3H-dibenz(f,ij)izokinolin-2,7-dion

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex293379 00

60

3,3-Pentametilén-4-butirolaktám

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M29

ex293379 00

70

(S)-N-[(Dietilamino)metil]-alfa-etil-2-oxo-1-pirrolidin-acetamid L-(+)-tartarát

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex293399 80

10

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terc-butilfenol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293399 80

15

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-di-terc-pentilfenol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293399 80

20

2-(2H-Benzotriazol-2-il)-4,6-bisz(1-metil-1-feniletil)-fenol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293399 80

25

6,6′-Di-2H-benzotriazol-2-il-4,4′-bisz(1,1,3,3-tetrametil-butil)-2,2′-metilén-difenol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293399 80

30

Kvizalofop-P-etil (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex293399 80

32

5-[4’-(Bróm-metil)bifenil-2-il]-2-tritil-2H-tetrazol

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

 (4)ex293399 80

35

1,3,3-Trimetil-2-metilénindolin

0 %

2010.1.1-2014.12.31

▼M28

ex293399 80

37

8-Klór-5,10-dihidro-11H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-11-on

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex293399 80

40

transz-4-Hidroxi-L-prolin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293399 80

45

Malein-hidrazid (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293399 80

50

Metkonazol (ISO)

3,2 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293399 80

55

Piridaben (ISO)

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex293399 80

60

1,3-Bisz(3-izocianát-metilfenil)-1,3-diazetidin-2,4-dion (dimer-2,4-toluol-diizocianát)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293399 80

65

Kandeszartán-cilexetil (INNM)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293399 80

69

[(3R)-4-(4-Klórbenzil)-7-fluor-5-(metilszulfonil)-1,2,3,4-tetrahidrociklopenta[b]indol-3-il]ecetsav

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex293399 80

70

6,7-Dihidro-5H-ciklopenta[b]piridin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293399 80

71

10-Metoxiiminosztilbén

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293399 80

72

1,4,7-trimetil-1,4,7-triaza-ciklononan

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293399 80

73

5-(Acetoacetilamino)benzimidazolon

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293399 80

74

Imidazo[1,2-b]-piridazin-hidroklorid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293399 80

76

Mangán(2+), bisz(oktahidro-1,4,7-trimetil-1H1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, acetát (1:2)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293399 80

77

Mangán(2+), bisz(oktahidro-1,4,7-trimetil-1H-1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, szulfát (1:1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293399 80

78

3-Amino-3-azabiciklo (3.3.0)oktán-hidroklorid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293399 80

81

1,2,3-Benztriazol

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex293399 80

82

Toliltriazol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293399 80

88

2,6-Diklórkinoxalin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293399 80

89

Karbendazim (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293410 00

10

Hexitiazox (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293410 00

20

2-(4-Metiltiazol-5-il)etanol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293410 00

40

(Z)-2-(2-t-Butoxikarbonilaminotiazol-4-il)-2-penténsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293410 00

50

2-(2-Formilaminotiazol-4-il)ecetsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex293410 00

60

Fosztiazát (ISO)

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex293420 80

10

4-Klór-1,3-benzotiazol-2(3H)-on

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293420 80

40

1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on (Benzizotiazolinon (BIT))

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex293420 80

50

S-(1,3-Benzotiazol-2-il)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)-2-(acetiloxiimino)tioacetát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex293420 80

60

Benzotiazol-2-il-(Z)-2-tritiloxiimino-2-(2-aminotiazol-4-il)-tioacetát

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

ex293420 80

70

N,N-Bisz(1,3-benzotiazol-2-il-szulfanil)-2-metilpropán-2-amin

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex293499 90

15

Karboxin (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex293499 90

20

Tiofén

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M29

ex293499 90

25

2,4-Dietil-9H-tioxanten-9-on

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M28

ex293499 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]tiazepin-11(10H)-on

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex293499 90

35

Dimetén-amid (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex293499 90

40

2-Tiofén etilamin

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex293499 90

45

Trisz-(2,3-epoxipropil)-1,3,5-triazinántrion

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex293499 90

50

10-[1,1’-Bifenil]-4-il-2-(1-metiletil)-9-oxo-9H-tioxanténium-hexafluorfoszfát

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex293499 90

55

Olmeszartán-medoxomil (INN)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293499 90

60

DL-Homocisztein-tiolakton-hidroklorid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293499 90

65

Metil-3-aminotiofén-2-karboxilát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293499 90

66

Tetrahidrotiofén-1,1-dioxid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293499 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furil) allilidénamino] imidazolidin-2,4-dion

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293499 90

74

2-Izopropiltioxanton

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex293499 90

75

(4R-cisz)-1,1-Dimetiletil-6-[2[2-(4-fluorfenil)-5-(1-izopropil)-3-fenil-4-[(fenilamin)karbonil]-1H-pirrol-1-il]etil]-2,2-dimetil-1,3-dioxán-4-acetát

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex293499 90

76

2,5-Tioféndiilbisz(5-terc-butil-1,3-benzoxazol)

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex320420 00

10

ex293499 90

77

Kálium-5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-karboxilát

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex293499 90

78

1,2,4-Tiadiazol-3-ecetsav 5-[(etoxikarbonil)amino]-metilészter

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex293499 90

79

Tiofén-2-etanol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293499 90

81

2-(5-Amino-1,2,4-tiadiazol-3-il)-(Z)-2-metoxiimino-ecetsav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293499 90

82

2-Metil-1-[4-(metiltio)fenil]-2-morfolinopropan-1-on

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293499 90

83

Legalább 96 tömegszázalék tisztaságú flumioxazin (ISO)

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex293499 90

84

Legalább 94,8 tömegszázalék tisztaságú etoxazol (ISO)

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex293500 90

15

Flupirszulfuron-metil-nátrium (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293500 90

20

Toluol-szulfonamidok

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293500 90

25

Trifluszulfuron-metil (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293500 90

30

N-Etiltoluol-2-szulfonamid és N-etiltoluol-4-szulfonamid izomerek keveréke

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex293500 90

35

Klórszulfuron (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293500 90

45

Rimszulfuron (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293500 90

50

4,4′-Oxidi(benzol-szulfonhidrazid)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293500 90

53

2,4-Diklór-5-szulfamoilbenzoesav

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex293500 90

55

Tifenszulfuron-metil (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex293500 90

63

Legalább 91 tömegszázalék tisztaságú nikoszulfuron (ISO)

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex293500 90

65

Tribenuron-metil (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293500 90

75

Metszulfuron-metil (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293500 90

76

4-Toluolszulfonil karbamid

0 %

2010.1.1-2011.12.31

▼M28

ex293500 90

77

[[4-[2-[[(3-Etil-2,5-dihidro-4-metil-2-oxo-1H-pirrol-1-il)karbonil]amino]etil]fenil]szulfonil]-karbaminsav-etilészter

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex293500 90

81

4-Amino-N-(4-aminofenil)benzolszulfonamid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293500 90

82

N-(5,7-Dimetoxi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-2-metoxi-4-(trifluorometil)piridin-3-szulfonamid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293500 90

83

3-Amino-N,N-dietil-4-metoxibenzolszulfonamid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293500 90

85

N-[4-(Izopropil-amino-acetil)fenil]metán-szulfonamid-hidroklorid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293500 90

86

4-(m-Tolilamino)piridin-3-szulfonamid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293500 90

88

N-(2-(4-Amino-N-etil-m-toluidino)etil)metán-szulfonamid-szeszkviszulfát monohidrát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex293500 90

89

3-(3-Bróm-6-fluor-2-metilindol-1-ilszulfonil)-N,N-dimetil-1,2,4-triazol-1-szulfonamid

0 %

2010.1.1-2011.12.31

▼M29

ex293890 30

10

Ammónium-glicirrizát

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex293890 90

10

Heszperidin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

3201 20 00

 

Akácfakivonat

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320190 90

20

Gambier és mirobalan gyümölcsökből származó cserzőkivonatok

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320413 00

10

C.I. Basic Red 1 színezék

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex320415 00

10

C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) színezék

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex320415 00

60

C.I. Vat Blue 4 színezék

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320417 00

10

C.I. Pigment Yellow 81 színezék

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320417 00

30

C.I. Pigment Yellow 97 színezék

0 %

2010.1.1-2012.12.31

 (4)ex320417 00

40

C.I. Pigment Yellow 120 színezék

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex320417 00

50

C.I. Pigment Yellow 180 színezék

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex320419 00

11

Fotokróm színezék,3-(4-butoxifenil-6,7-dimetoxi-3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indén[2,1-f]kromén-11-karbonitril

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex320419 00

15

4-{4-[3-(4-Metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indén[2,1-f]kromén-3-il]fenil}morfolin

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex320419 00

21

Fotokróm színezék, 4-(3-(4-butoxifenil)-6-metoxi-3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluormetil)-3,13-dihidrobenzo[h]indén[2,1-f]kromén-7-il)morfolin

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex320419 00

25

Ciklohexil-8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromén-5-karboxilát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex320419 00

31

Fotokróm színezék, N-hexil -6,7-dimetoxi-3,3-bisz(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indén[2,1-f]kromén-11-karboxamid

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex320419 00

41

Fotokróm színezék,4,4’-(13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indén[2,1-f]kromén-3,3-diil)difenol

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex320419 00

51

Fotokróm színezék, 4-(4-(6,11-difluor-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo[h]indén[2,1-f]kromén-3-il)fenil)morfolin

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex320419 00

61

Fotokróm színezék,3-(4-butoxifenil)-6,7-dimetoxi-3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-11-(trifluormetil)-3,13-dihidrobenzo[h]indén[2,1-f]kromén

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex320419 00

65

6-Metoxi-7-morfolino-13-etil-13-metoxi-3,3-bisz-(4-metoxifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indén[2,1-f]kromén

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320419 00

70

C.I. Solvent Red 49 színezék

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320419 00

75

6,7-Dimetoxi-13-etil-13-metoxi-3,3-bisz-(4-metoxifenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indén[2,1-f]kromén

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320419 00

80

6,7-Dimetoxi-13-etil-13-[2-(2-metoxietoxi)-etoxi]-3-(4-metoxifenil)-3-(4-fluor-fenil)-3,13-dihidrobenzo[h]indén[2,1-f]kromén (R) és (S) izomerei

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320419 00

81

6,11-Difluor-3,3-di-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indén[2,1-f]kromén

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320419 00

82

3-(4-Fluorfenil)-3-(4-piperidinfenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indén[2,1-f]kromén

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320419 00

83

6,7-Dimetoxi-11-ciano-3,3-di-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo[h]indén[2,1-f]kromén

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320500 00

10

A gyógyszeripar számára pigmentek előállításához használt színezékekből készített alumínium lakkfesték (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320611 00

10

Titán-dioxid, izopropoxititán-triizosztearáttal bevonva, amely legalább 1,5 tömegszázalék, de legfeljebb 2,5 % tömegszázalék izopropoxititán-triizosztearátot tartalmaz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320642 00

10

Litopon

0 %

2010.1.1-2013.12.31

3206 50 00

 

Luminoforként használt szervetlen termékek

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320730 00

10

Készítmény, amely

— legfeljebb 85 tömegszázalék ezüstöt,

— legalább 2 tömegszázalék palládiumot,

— bárium-titanátot,

— terpineolt és

— etilcellulózt

tartalmaz, többrétegű kerámiakondenzátorok gyártása során szitanyomáshoz történő felhasználásra (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex320740 85

20

Üvegszemcsék, ezüsttel bevonva, amelyek átlagos átmérője 40 (± 10)μm

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex320740 85

30

Üvegfritt katódsugárcsövek gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320810 90

10

Kromofórcsoporttal módosított észterbázisú polimerből álló fényvisszaverődésgátló bevonóanyag, 2-metoxi-1-propanol, 2-metoxi-1-metiletil-acetát vagy metil-2-hidroxi-izobutirát oldat formájában, legfeljebb 10 tömegszázalék polimertartalommal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex370790 90

60

ex320820 10

10

N-Vinil-kaprolaktám, N-vinil-2-pirrolidon és dimetilamin-etil-metakrilát kopolimerje, etanolos oldat formájában, kopolimer tartalma legalább 34, de legfeljebb 40 tömegszázalék

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320820 10

20

Tömegszázalékban kifejezve legalább 2 %-os, de legfeljebb 15 %-os, fluorozott oldalláncos akrilát-metakrilát-alkén-szulfonátkopolimereket tartalmazó, fedőrétegekhez használt immerziós oldatok, n-butanol és/vagy 4-metil-2-pentanol és/vagy diizoamiléter oldatban

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320820 10

40

Poli(1H, 1H-heptafluor-butil-metakrilát) metil-perfluor-butil-éter és metil-perfluor-izobutil-éter keverékében oldva

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex320890 19

10

Maleinsav és metil-vinil-éter kopolimerje, etil- és/vagy izopropil- és/vagy butil-csoportokkal monoészterezve, etanolos, etanolos és butanolos, izopropanolos vagy izopropanolos és butanolos oldat formájában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320890 19

15

Módosított klórozott poliolefinek, oldatban vagy diszperzióként is

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390290 90

94

ex320890 19

40

Metilsziloxán polimer, aceton, butanol, etanol és izopropanol keverékében oldva, metilsziloxán-polimer-tartalma legalább 5, de legfeljebb 11 tömegszázalék

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320890 19

50

Oldat, amely tömegszázalékban a következőket tartalmazza:

— (65 ± 10 % γ-butirolakton,

— (30 ± 10) % poliamid gyanta,

— (3,5 ± 1,5) % naftokinon észterszármazékok,

— (1,5 ± 0,5) % arilkovasav

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29 —————

▼M29

ex320890 19

60

A következők közül egyet vagy többet tartalmazó hidroxisztirol kopolimer:

— sztirol

— alkoxisztirol

— alkil-akrilátok

etil-laktátban oldva

0 %

2011.1.1–2011.12.31.

▼M27

ex320890 19

75

Acenaftalin kopolimer etillaktát oldatban

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex320890 19

85

Keverék, amely tömegszázalékban:

— 30~45 % poliamid gyantát;

— 2~10 % diazo-naftokinont;

— 50~65 % γ-butirolaktont

tartalmaz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320890 91

10

Polihidroxiamid alapú készítmény, amely legalább naftokinonészter-származékot vagy toszilátot tartalmaz, γ-butirolaktonban és/vagy 2-metoxi-1-metiletil-acetátban oldva

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex320890 99

10

Kémiailag módosított természetes polimer alapú oldat, amely két vagy több színezéket tartalmaz az alábbiak közül:

— metil 8’-acetoxi-1,3,3,5,6-pentametil-2,3-dihidrospiro[1H-indol-2,3’-nafto[2,1-b][1,4]oxazin]-9’-karboxilát,

— metil 6-(izobutiriloxi)-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromén-5-karboxilát,

— 13-izopropil-3,3-bisz(4-metoxifenil)-6,11-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indén-[2,1-f]kromén-13-ol,

— etoxikarbonil-metil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromén-5-karboxilát,

— 13-etil-3-[4-(morfolin)fenil]-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indén-[2,1-f]kromén-13-ol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex320890 99

20

Kémiailag módosított természetes polimer-alapú oldat, amely két vagy több színezéket tartalmaz az alábbiak közül:

— 4-[4-(13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indén-[2,1-f]kromén-3-il)fenil]morfolin,

— 4-{4-[3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indén-[2,1-f]kromén-3-il]fenil} morfolin,

— ciklohexil 8-metil-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromén-5-karboxilát,

— etoxikarbonil-metil 6-acetoxi-2,2-difenil-2H-benzo[h]kromén-5-karboxilát,

— 2-pentil-7,7-difenilbenzo[h]kroméno[6,5-d]-1,3-dioxin-4(7H)-on,

— 13-butil-13-etoxi-6,11-dimetoxi-3,3-bisz(4-metoxifenil)-3,13-dihidrobenzo [h]indén-[2,1-f]kromén,

— 3-(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3-fenil-3,13-dihidrobenzo [h]indén-[2,1-f]kromén,

— 6,7-dimetoxi-3,3-bisz(4-metoxifenil)-13,13-dimetil-3,13-dihidrobenzo [h]indén-[2,1-f]kromén

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex321511 00

10

Nyomdafesték, folyadék formájában, amely vinil-akrilát-kopolimer és színezőpigmentek izoparaffinokban lévő diszperziója, legfeljebb 13 tömegszázalék vinil-akrilát-kopolimer- és színezőpigment-tartalommal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex321519 00

10

 (4)ex321590 00

10

Tintakészítmény tintasugaras nyomtatópatronok gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex321590 00

20

Hőérzékeny tinta műanyag fólián

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex321590 00

30

Tömegszázalékban kifejezve legalább 5 %, de legfeljebb 10 % amorf szilícium-dioxidot tartalmazó tinta, eldobható kazettába töltve, integrált áramkörök jelöléséhez (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

3301 12 10

 

Illóolaj narancsból, nem terpénmentes

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex340211 90

10

Nátrium-lauril-metil-izetionát

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex340213 00

10

Polipropilén-glikol, alapú vinil-kopolimer felületaktív hatóanyag

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex340213 00

20

Felületaktív anyag, amely 1,4-dimetil-1,4-bisz(2-metilpropil)-2-butin-1,4-diil-étert tartalmaz, oxiránnal polimerizálva, metillezárással

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex340290 10

20

Nátriumdokuzát (INN) és nátrium-benzoát keveréke

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex340290 10

30

Felületaktív készítmény, amely nátrium-dokuzát és etoxilált 2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diol keverékéből áll

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex340290 10

40

Fluortartalmú amfoter felületaktív anyag víz és etanol keverékében, legalább 25 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék felületaktív anyag tartalommal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex340290 10

50

Polisziloxán és poli(etilén-glikol) keverékéből álló felületaktív készítmény

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

 (4)ex340290 10

60

2-Etilhexiloximetiloxiránt tartalmazó felületaktív készítmény

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex340290 10

70

Etoxilált 2,4,7,9-tetrametil-5-decin-4,7-diolt tartalmazó felületaktív készítmény

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex340399 00

10

Szintetikus polipeptidek vizes oldatán alapuló vágófolyadék-készítmény

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex350400 90

10

Avidin

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex350510 50

20

Hidrolizált kukoricakeményítő o-(2-hidroxietil) származéka

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex350691 00

10

Etilén és vinil-acetát gyanta (EVA) kopolimerje és dimerizált gyanta keverékének vizes diszperzióján alapuló ragasztó

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex350691 00

30

Kétkomponensű epoxidgyanta ragasztó mikrokapszulákban, oldószerben diszpergálva

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex350691 00

40

Nyomásérzékeny akrilragasztó, amelynek vastagsága legalább 0,076 mm de legfeljebb 0,127 mm, legalább 45,7 cm de legfeljebb 132 cm szélességű tekercsekben kiszerelve, legalább 15N/25 mm kezdeti tapadóerejű, lehúzható védőfóliával ellátva (ASTM D3330 szerint mérve)

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex370130 00

10

Az újságnyomtatásban használt dombornyomó lemez, amely elválasztórétegtől mentes, legalább 0,2 mm, de legfeljebb 0,8 mm vastag fotopolimer réteggel borított fémhordozóból áll, és teljes vastagsága legfeljebb 1 mm

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex370130 00

20

Fényérzékeny lemez fotopolimer réteggel borított poliészter fóliából, legalább 0,43 mm, de legfeljebb 3,18 mm teljes vastagsággal

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M29

ex370130 00

30

Alumínium szárazofszet nyomólemez:

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

ex844250 80

10

—  műanyag bevonattal,

—  nyomdai kép (imázs) nélkül

▼M27

ex370199 00

10

Krómfilmmel és fényérzékeny vagy elektronáram-érzékeny gyantával bevont kvarc- vagy üveglemez, a 8541 vagy 8542 vámtarifaszám alá tartozó áruk maszkjainak gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex370590 90

10

Nyomtatott áramköri minták fényképészeti úton, félvezető lemezekre történő felvitelére szolgáló fotomaszkok

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex370710 00

10

Fényérzékeny emulzió szilícium korongok érzékenyítéséhez (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

15

Érzékenyítő emulzió, amely

— legfeljebb 12 tömegszázalék diazo-oxo-naftalén-szulfonsav észterből és

— fenolgyantából áll,

legalább 2-metoxi-1-metiletil-acetátot, vagy etil-laktátot, vagy metil 3-metoxipropionátot vagy 2-heptanont tartalmazó oldatban

0 %

2011.1.1–2013.12.31.

▼M27

ex370710 00

25

Fényérzékenyítő emulzió, amely:

— fenol- vagy akrilgyantákat,

— legfeljebb 2 tömegszázalék fényérzékeny savas prekurzort,

tartalmaz 2-metoxi-1-metiletil-acetát vagy etil-laktát oldatban

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex370710 00

30

Polimer tartalmú fényérzékeny akrilalapú készítmény, amely színezőpigmenteket, 2-metoxi-1-metiletilacetátot és ciklohexanont tartalmaz, etil-3-etoxipropionát tartalommal is

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex370710 00

35

Az alábbi anyagok közül egyet vagy többet tartalmazó fényérzékenyítő emulzió vagy készítmény:

0 %

2011.1.1–2011.12.31.

ex370790 90

70

—  akrilát polimerek,

—  metakrilát polimerek,

—  sztirol polimerek származékai;

amely legfeljebb 7 tömegszázalék fényérzékeny savas prekurzort tartalmaz, legalább 2-metoxi-1-metiletil-acetátot tartalmazó szerves oldószerben oldva

▼M27

ex370710 00

40

Fényérzékenyítő emulzió, amely

— legfeljebb 10 tömegszázalékban naftokinon-diazid-észtert,

— legalább 2, de legfeljebb 20 tömegszázalékban hidroxi-sztirén-kopolimert és

— legfeljebb 7 tömegszázalékban epoxid-tartalmú származékokat tartalmaz,

1-etoxi-2-propil-acetátban és/vagy etil-laktátban oldva

0 %

2010.1.1-2011.12.31

 (4)ex370710 00

45

Fényérzékeny emulzió az alábbiakat tartalmazó, ciklizált poliizoprénből:

— legalább 55, de nem több mint 75 tömegszázalék xilén, valamint

— legalább 12, de nem több mint 18 tömegszázalék etilbenzol

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex370710 00

50

Fényérzékeny emulzió az alábbi tömegösszetétellel:

— legalább 20 %, de nem több mint 45 % akrilát- és/vagy metakrilát-kopolimer, valamint hidroxisztirén-származékok,

— legalább 25 %, de nem több mint 50 % szerves oldószer, legalább etillaktát és/vagy propilénglikol-metiléter-acetát tartalommal,

— legalább 5 %, de nem több mint 30 % akrilát,

— nem több mint 12 % fotoiniciátor

0 %

2010.1.1-2014.12.31

▼M28

ex370710 00

55

Polietilén-tereftalát fóliatekercsek:

— egyik oldalon akril fotopolimer műgyanta száraz rétegével borítva,

— polietilén védőfóliával bevonva

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

 (4)ex370790 20

10

Festékanyag, porított formában, sztirol és butilakrilát kopolimerjéből és magnetitből vagy koromból, telefaxok vagy számítógép-nyomtatók festékkazettái előhívóinak gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex370790 20

20

Poliolgyanta alapú előhívó (toner), por alakban

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex370790 20

40

Polimerizációs eljárással gyártott, poliésztergyanta alapú festék, számítógép-nyomtatók és fénymásológépek festékkazettái előhívóinak gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex370790 90

10

Fényvisszaverődés-gátló bevonat módosított metakrilpolimerből, amely legfeljebb 10 tömegszázalék polimert tartalmaz 2-metoxi-1-metiletil acetát és 1- metoxipropán-2-ol keverékében oldva

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex370790 90

30

Fényvisszaverődés-gátló bevonat vizes oldatban, amely:

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex370790 90

40

Fényvisszaverődésgátló bevonóanyag, vizes oldat formájában, mely tömegszázalékban legfeljebb:

— 2 % halogénmentes alkil-szulfonsavat, és

— 5 % fluortartalmú polimert tartalmaz

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M29

ex370790 90

80

Kromofór csoporttal módosított fenolos hidroxi-csoportot tartalmazó szerves polimerből vagy sziloxán polimerből álló fényvisszaverődés-gátló bevonat 1-etoxi-2-propanol vagy 2-metoxi-1-metiletil-acetátot tartalmazó szerves oldószerben oldva, legfeljebb 10 tömegszázalék polimertartalommal

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex382490 97

91

— legfeljebb 2 tömegszázalék perhalogénezett szulfonsav-származékokat,

— legfeljebb 1 tömegszázalék vinilpolimert

tartalmaz

 
 

ex380120 90

10

Kolloid grafit vizes szuszpenziója, színes katódsugárcsövek belső bevonatának készítéséhez (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

3805 90 10

 

Fenyőolaj

1,7 %

2010.1.1-2013.12.31

ex380891 90

10

Indoxakarb (ISO) és (R) izomerje, szilícium-dioxid alapon rögzítve

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex380891 90

30

Belsőspórákat vagy spórákat és fehérje-kristályokat tartalmazó készítmény, amely vagy

— a Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai és kurstaki, vagy

— a Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, vagy

— a Bacillus thuringiensis subsp. israelensis, vagy

— a Bacillus thuringiensis subsp. aizawai,vagy

— aBacillus thuringiensis subsp. tenebrionis törzsből származik

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex380891 90

40

Spinosad (ISO)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex380891 90

50

Spodoptera exigua sejtmagpolihedrózis-vírus (SeNPV) vizes glicerinszuszpenzióban

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex380892 90

10

Porított formájú gombaölő-szer, legalább 65, de legfeljebb 75 tömegszázalék himexazol (ISO) tartalommal, kiskereskedelmi forgalom számára nem kiszerelve

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28 —————

▼M28

ex380892 90

30

Vizes cink-pirition (INN) szuszpenzióból álló készítmény, amely:

— legalább 24 tömegszázalék, de legfeljebb 26 tömegszázalék cink-piritiont (INN), vagy

— legalább 39 tömegszázalék, de legfeljebb 41 tömegszázalék cink-piritiont (INN) tartalmaz

0 %

2010.7.1-2013.12.31.

ex380892 90

50

Réz-pirition-alapú készítmények

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex380893 15

10

Vizes szuszpenzióként Penoxsulam aktív növényirtó hatóanyagot legalább 45, de legfeljebb 55 tömegszázalékban tartalmazó koncentrátumon alapuló készítmény

0 %

2010.1.1-2012.12.31

▼M28

ex380893 23

10

Gyomirtó flazaszulfuron (ISO) hatóanyaggal

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex380893 27

20

Kletodim (ISO) szerves oldata 37 tömegszázalék (± 2 %) vagy 70 tömegszázalék (± 2 %) kletodim-tartalommal

0 %

2010.1.1-2012.12.31

▼M28

ex380893 90

10

Készítmény granulátum formájában, amely:

— legalább 38,8 tömegszázalék, de legfeljebb 41,2 tömegszázalék Gibberellin A3-at, vagy

— legalább 9,5 tömegszázalék, de legfeljebb 10,5 tömegszázalék Gibberellin A4-et és A7-et tartalmaz

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M29

ex380899 90

10

Oxamil (ISO) ciklohexanon és víz oldatában

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex380991 00

10

5-Etil-2-metil-2-oxo-1,3,2λ 5-dioxafoszforán-5-ilmetil-metil-metil-foszfonát és bisz-(5-etil-2-metil-2-oxo-1,3,2λ 5-dioxafoszforán-5-ilmetil)metil-foszfonát keveréke

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex380992 00

10

Magnézium-triszilikát és 2,2′-metilén-bisz-(4,6-di-terc-butilfenil)-foszfát-mononátrium sójának keverékéből álló papírfakulás-gátló szer

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex380992 00

20

Oxidipropanol és 2,5,8,11-tetrametildodek-6-in-5,8-diol keverékéből álló habmentesítő anyag

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex381010 00

10

Az elektrotechnikai iparban használt, fémek és gyanta keverékéből álló heggesztőpaszta, amelynek összetétele:

— legalább 70, de legfeljebb 90 tömegszázalék ón

— legfeljebb 10 tömegszázalék a következő fémek közül: ezüst, réz, bizmut, cink vagy indium (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381119 00

10

Tömegszázalékban kifejezve 61 %-nál több, de legfeljebb 63 % metil-ciklopentadienil-mangán-trikarbonilt tartalmazó oldat aromás szénhidrogén-oldószerben, amely tömegszázalékban kifejezve legfeljebb az alábbi mennyiséget tartalmazza:

— 4,9 % 1,2,4-trimetil-benzol,

— 4,9 % naftalin, és

— 0,5 % 1,3,5-trimetil-benzol

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381121 00

10

Dinonil-naftalin-szulfonsav sói, ásványolaj-oldat formájában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381121 00

20

Komplex szerves molibdénvegyület alapú adalékanyagok kenőolajokhoz, ásványolaj-oldat formájában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381190 00

10

Dinonil-naftil-szulfonsav sója, ásványolaj oldatban

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381190 00

20

Korróziógátló szer zsírsavak és tallolaj, valamint formaldehid és (Z)-N-9-oktadecenil-1,3-propándiamin reakciótermékeiből

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex381230 80

20

Keverék, túlnyomóan bisz-(2,2,6,6-tetrametil-1-oktiloxi-4-piperidil)szebacát-tartalommal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381230 80

30

Kevert stabilizátor, amely legalább 15, de legfeljebb 40 tömegszázalék nátrium-perklorátot és legfeljebb 70 tömegszázalék 2-(2-metoxi-etoxi)etanolt tartalmaz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex381230 80

40

A következő összetevőkből álló keverék:

— 80(± 5)tömegszázalék 2-etilhexil-10-etil-4,4-dimetil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-sztanna-tetradekanoát, és

— 20(± 5)tömegszázalék 2-etilhexil-10-etil-4-[[2-[(2-etilhexil)oxi]-2-oxoetil]tio]-4-metil-7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-sztanna-tetradekanoát

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex381400 90

20

Keverék, amely az alábbiakat tartalmazza

— legalább 69, de legfeljebb 71 tömegszázalék 1-metoxipropan-2-ol,

— legalább 29, de legfeljebb 31 tömegszázalék 2-metoxi-1-metiletil-acetát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381400 90

40

Nonafluor-butil metiléter és/vagy nonafluor-butil-etiléter izomereket tartalmazó azeotrópos keverékek

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381512 00

10

Katalizátor szemcse vagy gyűrű formában, amelynek átmérője legalább 3 mm, de legfeljebb 10 mm, alumínium-oxid hordozón ezüstből és legalább 8 tömegszázalék, de legfeljebb 40 tömegszázalék ezüsttartalommal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381519 90

10

Katalizátor, szilícium-dioxid hordozóra rögzített króm-trioxidból vagy dikróm-trioxidból, pórusmérete nitrogénabszorpciós módszerrel megállapítva legalább 2 cm3/g

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381519 90

15

Katalizátor, porított formában, szilícium-dioxid hordozóra rögzített fémoxidok keverékéből, legalább 20, de legfeljebb 40 tömegszázalék együttesen meghatározott molibdén-, bizmut- és vastartalommal, akrilnitril gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381519 90

30

Katalizátor, titán-tetraklorid tartalmú, magnézium-diklorid hordozón, polipropilén gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381519 90

40

Katalizátor, legalább 4,2, de legfeljebb 9 mm átmérőjű gömbök formájában, amely fémoxidok keverékéből, elsősorban molibdén-, vanádium- és-rézoxidokból áll, szilícium-dioxid és/vagy alumínium-oxid hordozón, akrilsav gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381519 90

41

Tabletta formájú, 60 (± 2) tömegszázalék réz-oxidot tartalmazó katalizátor alumínium-oxid hordozón

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex381519 90

50

Katalizátor titán, magnézium és alumínium szerves fémvegyületeiből szilícium-dioxid hordozón, tetrahidro-furán szuszpenzió formájában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381519 90

60

Katalizátor alumínium-oxid hordozóra rögzített dikróm-trioxidból

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381519 90

65

Katalizátor, szilícium-dioxid hordozóra vegyileg kötött foszforsavból

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381519 90

70

Katalizátor, alumínium és cirkónium szerves fémvegyületeiből, szilícium-dioxid hordozóra rögzített

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381519 90

75

Katalizátor alumínium és króm szerves fémvegyületeiből, szilícium-dioxid hordozóra rögzített

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381519 90

80

Katalizátor magnézium és titán szerves-fémvegyületeiből, szilícium-dioxid hordozóra rögzített, ásványolaj-szuszpenzió formájában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381519 90

85

Katalizátor alumínium, magnézium és titán szerves fémvegyületeiből, szilícium-dioxid hordozóra rögzített, porított formában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381519 90

86

Magnézium-klorid hordozón titántetrakloridot tartalmazó katalizátor poliolefinek gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381590 90

16

Dimetilaminopropil-karbamid alapú reakcióindító

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex381590 90

20

Katalizátor, porított formában, titán-triklorid és alumínium-klorid keverékéből, amely:

— legalább 20, de legfeljebb 30 tömegszázalék titánt és

— legalább 55, de legfeljebb 72 tömegszázalék klórt

tartalmaz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381590 90

50

Katalizátor, amely titán-trikloridot tartalmaz, hexán- vagy heptánszuszpenzió formájában, hexán- vagy heptánmentes alapon legalább 9, de legfeljebb 30 tömegszázalék titántartalommal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381590 90

70

Katalizátor, (2-hidroxi-propil)-trimetil-ammónium-formiát és dipropilén-glikolok keverékéből

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381590 90

71

Katalizátor, amely N-(2-hidroxi-propil-ammónium)diaza-biciklo(2,2,2) oktán-2-etil-hexanoátot tartalmaz, etán-1,2-diolban oldva

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex381590 90

77

Katalizátor por alakban, vízes szuszpenzióban, amelynek összetétele:

— legalább 1, de legfeljebb 3 tömegszázalék palládium,

— legalább 0,25, de legfeljebb 3 tömegszázalék ólom,

— legalább 0,25, de legfeljebb 0,5 tömegszázalék ólom-hidroxid,

— legalább 5,5, de legfeljebb 10 tömegszázalék alumínium,

— legalább 4, de legfeljebb 10 tömegszázalék magnézium,

— legalább 30, de legfeljebb 50 tömegszázalék szilícium-dioxid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381590 90

80

Katalizátor, elsősorban dinonil-naftalin-diszulfonsavból, izobutanolos oldat formájában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381590 90

81

Katalizátor, legalább 69, de legfeljebb 79 tömegszázalék (2-hidroxi-1-metil-etil)-trimetil-ammónium 2-etil-hexanoát tartalommal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381590 90

84

Katalizátor porított formában, amely legalább 96 tömegszázalékban réz-, króm- és vas-oxidot tartalmaz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381590 90

85

Katalizátor, alumínium-szilikát (zeolit) alapú, aromás szénhidrogének alkilezéséhez, alkilaromás-szénhidrogének átalkilezéséhez vagy olefinek oligomerizálásához (1)

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex381590 90

86

Katalizátor, alumínium-szilikát (zeolit) rudacskák formájában, amely legalább 2 tömegszázalék, de legfeljebb 3 tömegszázalék ritkaföldfém-oxidokat és kevesebb, mint 1 tömegszázalék dinátrium-oxidot tartalmaz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381590 90

87

Reakcióindító, amely diizopropil-peroxikarbonátot tartalmaz diallil-2-2′-oxidietil-dikarbonát oldat formájában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381590 90

88

Katalizátor titán tetrakloridból és magnézium-kloridból, amely olaj- és hexánmentes alapon számítva tömegszázalékban az alábbiakat tartalmazza:

— legalább 4 %, de legfeljebb 10 % titán és

— legalább 10 %, de legfeljebb 20 % magnézium

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381590 90

89

Poliakrilamid-gélben vagy vízben szuszpendált, enzimeket tartalmazó Rhodococcus rhodochrous J1 baktériumok, amelyek akrilamid előállításakor az akrilnitril hidratációja során katalizátor szerepet töltenek be (1)

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex381700 50

10

Alkilbenzol-keverék (C14-26), amely:

— legalább 35 de legfeljebb 60 tömegszázalék icosil-benzolt,

— legalább 25, de legfeljebb 50 tömegszázalék docosil-benzolt,

— legalább 5, de legfeljebb 25 tömegszázalék tetracosil-benzolt

tartalmaz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381700 80

10

Alkil-naftalinkeverék, amely

— legalább 88 tömegszázalék, de legfeljebb 98 tömegszázalék hexadecil-naftalint és

— legalább 2 tömegszázalék, de legfeljebb 12 tömegszázalék dihexadecil-naftalint

tartalmaz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381700 80

20

Főként dodecil-benzolokat tartalmazó, elágazó láncú alkil-benzolok keveréke

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex381900 00

20

Foszfátészter alapú tűzálló hidraulikus folyadék

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 15

10

Savas alumínium-szilikát (Y-típusú mesterséges zeolit) nátrium formában, legfeljebb 11 tömegszázalék nátrium-oxidban kifejezett nátrium-tartalommal, rudacskák formájában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex382490 97

05

Metil-metakrilát monomerének és butilakrilát monomerének keveréke xilol és butilacetát oldatában, 54 tömegszázalékot meghaladó, de kevesebb mint 56 tömegszázalék oldószerrel

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

ex382490 97

06

Legalább 70 %-ban klórozott paraffin

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

 (4)ex382490 97

07

Titán- vagy cirkónium-oxiddal elegyített bárium- vagy kálcium-oxidot tartalmazó, akrilos kötőanyagban lévő film

0 %

2010.1.1-2014.12.31

▼M28

ex382490 97

08

Divinilbenzol-izomerek és etilvinilbenzol-izomerek keveréke, legalább 56 tömegszázalék, de legfeljebb 80 tömegszázalék divinilbenzol-tartalommal

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex382490 97

09

Korróziógátló-készítmények dinonil-naftalin-szulfonsav sóiból,

— ásványi viasz hordozón, kémiailag módosított is, vagy

— szerves oldószerben oldva

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

10

Égetett bauxit (tűzálló minőség)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex382490 97

11

Fitoszterinek keveréke, nem porított formában, amely:

— legalább 40 tömegszázalék, de legfeljebb 58 tömegszázalék béta-szitoszterint,

— legalább 20 tömegszázalék, de legfeljebb 28 tömegszázalék kampeszterint,

— legalább 14 tömegszázalék, de legfeljebb 23 tömegszázalék sztigmaszterint,

— legalább 0 tömegszázalék, de legfeljebb 15 tömegszázalék egyéb szterint tartalmaz

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex382490 97

12

Tetrafluor-etilén oligomerje egy véghelyzetű jódetil-csoporttal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

13

Legalább 92, de legfeljebb 96,5 tömegszázalék 1,3:2,4-bisz-O-(4-metilbenzilidén)-D-glucitolt, valamint karbonsav származékait és alkil-szulfátot is tartalmazó készítmények

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex382490 97

14

Kalciumfoszfonát-fenát, ásványi olajban oldva

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex382490 97

15

Strukturált szilícium-dioxid-alumínium-oxid-foszfát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

16

Bisz{4-(3-(3-fenoxi-karbonil-amino)tolil)ureido}fenil-szulfon, difenil-toluol-2,4-dikarbamát és 1-[4-(4-amino-benzol-szulfonil)-fenil]-3-(3-fenoxi-karbonil-amino-tolil)-karbamid keveréke

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

17

3-Butén-1,2-diol-acetátok legalább 65, de legfeljebb 90 tömegszázalékos keveréke

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

18

4-Metilmandulasav, nyers

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex382490 97

20

Készítmény, amely legalább 83 tömegszázalék 3a,4,7,7a-tetrahidro-4,7-metanoindénből (diciklo-pentadiénből), és szintetikus gumiból áll, legalább 7 tömegszázalék triciklo-pentadién tartalommal is, továbbá tartalmaz:

— egy alumínium-alkil vegyületet,

— vagy volfrám komplex szerves vegyületét

— vagy molibdén komplex szerves vegyületét

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex382490 97

21

2-Propénsav, (1-metiletilidén)bisz(4,1-fenilénoxi-2,1-etándiiloxi-2,1-etándiil)észter és 2-propénsav, (2,4,6-trioxo-1,3,5-triazin-1,3,5(2H,4H,6H)-triil)tri-2,1-etándiil észter, valamint 1-hidroxi-ciklohexil-fenil-keton keveréke metil-etil-keton és toluol oldatában

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex382490 97

22

Legalább 47 tömegszázalék 1,3:2,4-bisz-O-benzilidén-D-glucitolt tartalmazó készítmények

0 %

2010.1.1-2011.12.31

▼M28

ex382490 97

23

Uretán akrilátok, tripropilén glikoldiakrilát, etoxilált biszfenol A akrilát és poli(etilénglikol) 400 diakrilát keveréke

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M29

ex382490 97

24

(Klórmetil)bisz(4-fluorfenil)metilszilán 65 %-os névleges koncentrációjú toluolos oldata

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex382490 97

25

Lítium-tantalát lapkák, nem adalékolt

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex382490 97

27

2,4,7,9-Tetrametildek-5-in-4,7-diol és propán-2-ol keverékéből álló készítmény

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

ex382490 97

28

Készítmény, amely a következő összetevőkből áll:

— legalább 85 tömegszázalék, de legfeljebb 95 tömegszázalék α-4-(2-ciano-2-butoxikarbonil)vinil-2-metoxi-fenil-ω-hidroxihexa(oxietilén), és

— legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 15 tömegszázalék polioxietilén (20) szorbitán-monopalmitát

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex382490 97

29

Készítmény, elsősorban γ-butirolaktonból és kvaterner-ammóniumsókból, elektrolit-kondenzátorok gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

30

2,4,7,9-Tetrametildek-5-in-4,7-diol, hidroxietilált

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

34

Fitoszterinek keveréke kristályos viaszos por formájában, amely

— legalább 36 tömegszázalék, de legfeljebb 79 tömegszázalék szitoszterineket,

— legalább 15 tömegszázalék, de legfeljebb 34 tömegszázalék szitosztanolokat,

— legalább 4 tömegszázalék, de legfeljebb 25 tömegszázalék kampeszterineket,

— legalább 0 tömegszázalék, de legfeljebb 14 tömegszázalék kampesztanolokat

tartalmaz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

36

2,5,8,11-Tetrametil-6-dodecin-5,8-diol-etoxilát alapú készítmény

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex382490 97

37

Folyadékkristály-keverék kijelzők gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex382490 97

38

Alkil-karbonát alapú készítmény, amely ultraibolya-sugárzást elnyelő anyagot is tartalmaz, szemüveglencsék gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex382490 97

39

Keverék, legalább 40, de legfeljebb 50 tömegszázalék 2-hidroxi-etil-metakrilát tartalommal és legalább 40, de legfeljebb 50 tömegszázalék bórsav-glicerinészter tartalommal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

40

Azelánsav, legalább 75, de legfeljebb 85 tömegszázalékos tisztaságú

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

42

Kevert fémoxidok, porított formában, tartalmaz:

— vagy legalább 5 tömegszázalék báriumot, neodímiumot vagy magnéziumot és legalább 15 tömegszázalék titánt,

— vagy legalább 30 tömegszázalék ólmot és legalább 5 tömegszázalék nióbiumot,

dielektromos filmek gyártásához, vagy többrétegű kerámia-kondenzátorok gyártásához, dielektromos anyagként (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28 —————

▼M28

ex382490 97

44

Fitoszterinek keveréke, nem porított formában, amely:

— legalább 75 tömegszázalék szterint,

— legfeljebb 25 tömegszázalék sztanolt,

tartalmaz, sztanolok/szterinek vagy sztanol-/szterinészterek gyártásához (1)

0 %

2010.7.1-2012.12.31.

▼M27

ex382490 97

45

Készítmények, melyek elsősorban etilénglikolból és

— akár dietilén-glikolból, dodekándioát-savból és szalmiákszeszből,

— vagy N,N-dimetil-formamidból,

— vagy γ-butirolaktonból,

— vagy szilíciumoxidból,

— vagy ammónium-hidrogén-azelátból,

— vagy ammónium-hidrogén-azelátból és szilíciumoxidból,

— vagy dodekándioát-savból, szalmiákszeszből és szilíciumoxidból,

állnak, elektrolit-kondenzátorok gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

46

Karbonsav-anhidrid alapú keményítő epoxigyantához, folyadék formában, fajlagos tömege 25 oC hőmérsékleten legalább 1,15 g/cm3, de legfeljebb 1,18 g/cm3

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

47

4-Metoxiszalicilaldehid, N-metil-pirrolidonban oldva

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex382490 97

52

Átlagosan kevesebb, mint 5 monomer egységből álló polimer lánccal rendelkező poli(tetrametilén-glikol)-bisz[(2-benzoil-fenoxi)acetát]

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

53

Átlagosan kevesebb, mint 5 monomer egységből álló polimer lánccal rendelkező poli(etilén-glikol) bisz(p-dimetil)amino-benzoát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

54

2-Hidroxi-benzonitril, N,N-dimetil-formamidban oldva, legalább 45, de legfeljebb 55 tömegszázalék 2-hidroxi-benzonitril tartalommal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

60

α-Fenoxi-karbonil-ω-fenoxi-poli[oxi(2,6-dibróm-1,4-fenilén)izopropilidén-(3,5-dibróm-1,4-fenilén)oxikarbonil]

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

63

Trietil-borán, tetrahidro-furánban oldva

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

64

Alumínium-nátriumszilikát, gömbök alakjában, melyek átmérője:

— legalább 1,6, de legfeljebb 3,4 mm,

— vagy legalább 4, de legfeljebb 6 mm

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex382490 97

66

Primer terc-alkilaminok keveréke

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex382490 97

70

Legalább 75, de legfeljebb 85 tömegszázalék rezet, valamint szervetlen oxidokat, etil-cellulózt és oldószert tartalmazó paszta

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex382490 97

72

Acetonoldat, legalább 80 tömegszázalék 2,4,6-trimetil-benzaldehid tartalommal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

73

Szerves vegyületekhez kovalens kötéssel kötött szilícium-dioxid szemcsék, nagyteljesítményű folyadékkromatográf oszlopok (HPLC) és mintaelőkészítő-kazetták gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

75

Átlagosan kevesebb, mint 5 monomer egységből álló polimer lánccal rendelkező poli(tetrametilén-glikol)-bisz[(9-oxo-9H-tioxanten-1-iloxi)acetát]

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

77

Dietil-metoxi-borán, tetrahidro-furán oldat formájában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

78

Fából és faalapú olajokból (tallolaj) származó fitoszterinek keveréke, por alakban, legfeljebb 300 μm részecskemérettel, amely:

— legalább 60 tömegszázalék, de legfeljebb 80 tömegszázalék szitoszterineket,

— legfeljebb 15 tömegszázalék kampeszterineket,

— legfeljebb 5 tömegszázalék sztigmaszterineket, és

— legfeljebb 15 tömegszázalék betaszitosztanolokat

tartalmaz

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex382490 97

79

80 % (±10 %) 1-[2-(2-aminobutoxi)etoxi]but-2-ilamin és 20 % (±10 %) 1-({[2-(2-aminobutoxi)etoxi]metil} propoxi)but-2-ilamin 80:20 arányú keveréke

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

82

α-(2,4,6-Tribróm-fenil)-ω-(2,4,6-tribróm-fenoxi)poli[oxi(2,6-dibróm-1,4-fenilén)izopropilidén(3,5-dibróm-1,4-fenilén)oxikarbonil]

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

84

Reakciótermék, amely

— legalább 1, de legfeljebb 40 tömegszázalék molibdén-oxidot,

— legalább 10, de legfeljebb 50 tömegszázalék nikkel-oxidot,

— legalább 30, de legfeljebb 70 tömegszázalék volfrám-oxidot

tartalmaz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex382490 97

88

Bisz(4-hidroxifenil) szulfonból és 1,1’-oxibisz(2-klóretán)-ból álló oligomer reakciótermék

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex382490 97

89

Tetrafluor-etilén oligomer tetrafluorojodoetil végcsoportokkal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex382490 97

90

Olvasztott alumíniumszilikátból készült üreges gömb, amely 65-80 % alaktalan alumíniumszilikátot tartalmaz és az alábbi jellemzőkkel rendelkezik:

— olvadáspont 1 600 °C és 1 800 °C között,

— sűrűség 0,6-0,8 g/cm3,

gépjárművek részecskeszűrőinek gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex382490 97

92

2,4,7,9-tetrametildek-5-in-4,7-diolból és szilikon-dioxidból álló készítmény

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex382490 97

95

Fitoszterolokból álló, tömegének legalább 80 %-ában szterolokat és nem több mint 4 %-ában sztanolokat tartalmazó keverék pelyhek és labdacsok formájában

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex382490 97

97

Készítmény, amely legalább 10, de legfeljebb 20 tömegszázalék lítium-fluorfoszfátot vagy legalább 5, de legfeljebb 10 tömegszázalék lítium-perklorátot tartalmaz szerves oldószerek keverékében

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28 —————

▼M28

ex390110 90

20

Polietilén, granulátum(szemcsék) formájában, fajlagos tömege 0,925 (± 0,0015), az olvadék folyásindexe 0,3 g/10 min (± 0,05 g/10 min), fúvott fólia gyártásához, melynek homályossági értéke legfeljebb 6 % és szakadási nyúlása (MD/TD) 210/340 (1)

0 %

2010.7.1-2013.12.31.

▼M27

ex390120 90

10

Polietilén, a 39. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. b) pontjában említett formák valamelyikében, fajlagos tömege legalább 0,945, de legfeljebb 0,985, írógépszalaghoz vagy más hasonló szalaghoz való fólia gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390120 90

20

Polietilén, csillámtartalma legalább 35, de legfeljebb 45 tömegszázalék

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390190 90

91

Ionomer-gyanta, etilén-metakrilsav-kopolimer sójából

4 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390190 90

92

Klórszulfonált polietilén

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390190 90

93

Etilén, vinil-acetát és szénmonoxid kopolimerje, lágyítószerként való felhasználásra tetőfedő lemezek gyártásában (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390190 90

94

Polisztirol A-B blokk kopolimerje és etilén-butilén-kopolimer valamint polisztirol-, etilén-butilén-kopolimer és polisztirol A-B-A blokk kopolimerjének keveréke, melynek sztiroltartalma legfeljebb 35 tömegszázalék

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390190 90

97

Klórozott polietilén porított formában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390210 00

10

Lágyítót nem tartalmazó polipropilén, tartalma legfeljebb:

— 7 mg/kg alumínium,

— 2 mg/kg vas,

— 1 mg/kg magnézium,

— 8 mg/kg klorid

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390210 00

20

Polipropilén, nem tartalmaz lágyítót,

— olvadáspontja 150 °C –nál magasabb (az ASTM D 3417 módszerrel megállapítva),

— fúziós hője legalább 15 J/g, de legfeljebb 70 J/g,

— szakadási nyúlása legalább 1 000 % (az ASTM D 638 módszerrel megállapítva),

— szakító modulusa legalább 69 MPa, de legfeljebb 379 MPa (az ASTM D 638 módszerrel megállapítva)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390210 00

30

Polipropilén, amely legfeljebb 1 mg/kg alumíniumot, 0,05 mg/kg vasat, 1 mg/kg magnéziumot és 1 mg/kg kloridot tartalmaz, eldobható kontaktlencsék csomagolásának gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex390210 00

40

Polipropilén, lágyítószer nélkül, amely:

— 32–44 MPa szakítószilárdságú (az ASTM D638 módszer szerint);

— 50–66 MPa hajlítószilárdságú (az ASTM D790 módszer szerint);

— olvadékának folyási sebessége (MFR) 230 °C-on/ 2,16 kg esetén 5–15 g/10 perc (az ASTM D1238 módszer szerint);

— legalább 40, de legfeljebb 80 tömegszázalékban tartalmaz polipropilént

— legalább 10, de legfeljebb 30 tömegszázalékban tartalmaz üvegszálat,

— legalább 10, de legfeljebb 30 tömegszázalékban tartalmaz csillámpalát

0 %

2010.1.1-2014.12.31

▼M29

ex390210 00

50

Erősen izotaktikus polipropilén (HIPP), színezve is, légfrissítő műanyag alkatrészeinek gyártásához, az alábbi jellemzőkkel:

— Legalább 0,880 g/cm3, de legfeljebb 0,913 g/cm3 sűrűség (az ASTM D1505 vizsgálati módszer szerint meghatározva)

— Legalább 350 kg/cm2, de legfeljebb 390 kg/cm2 szakítószilárdság (az ASTM D638 vizsgálati módszer szerint meghatározva)

— Hőalaktartósság 0,45 MPa nyomás mellett legalább 135 °C hőmérsékletig (az ASTM 648 vizsgálati módszer szerint meghatározva)

 (1)

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex390220 00

10

Poli-izobutilén, számátlag molekulatömege (Mn) legalább 700, de legfeljebb 800

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390220 00

20

Hidrogénezett poliizobutén, folyadék formában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390230 00

91

Polisztirol A-B blokk kopolimerje és egy etilén-propilén-kopolimer, legfeljebb 40 tömegszázalék sztiroltartalommal, a 39. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. b) pontjában említett valamelyik formában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390290 90

52

Poli(propilén-co-1-butén)nek és petróleum szénhidrogén gyantának amorf poli-alfa-olefin-kopolimerrel való keveréke

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390290 90

55

Hőre lágyuló elasztomer, amely tömegszázalékban kifejezve legalább 10 %, de legfeljebb 35 % polisztirolt tartalmaz, polisztirol, poliizobutilén és polisztirol A-B-A block-kopolimer szerkezettel

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex390290 90

60

Nem hidrogénezett 100 %-os alifás gyanta (polimer), a következő jellemzőkkel:

— szobahőmérsékleten cseppfolyós

— C-5 alkén monomerek kationos polimerizációjával állítják elő

— a számátlag molekulatömeg (Mn) 370 (± 50)

— a tömegátlag molekulatömeg (Mw) 500 (± 100)

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex390290 90

92

4-Metil-1-pentén polimerei

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390290 90

93

Szintetikus poli-alfa-olefin, 100 °C-on legalább 38 × 10-6m2s-1 (38 centistokes) viszkozitással az ASTM D 445 módszerrel mérve

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex390290 90

98

Szintetikus poli-alfa-olefin, amelynek viszkozitása 100 °C-on (az ASTM D 445 módszerrel mérve) 3-tól 9 centistoke-ig terjed, a dodecén és tetradecén elegyének polimerizációjából állították elő és legfeljebb 40 % tetradecént tartalmaz

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex390311 00

10

14,0 kg/m3 (± 1,5 kg/m3) sűrűségen legfeljebb 0,034 W/mK hővezető-képességű, 50 %-ban újrahasznosított anyagból álló, fehér habosítható polisztirolgyöngy

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex390319 00

30

Kristályos polisztirol, amelynek olvadáspontja 268–272 °C, kristályosodási pontja pedig 232–242 °C, adalék- és töltőanyag tartalommal is

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex390390 90

35

α-Metilsztirol és sztirol kopolimerje, amelynek lágyulási pontja magasabb, mint 113 oC

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390390 90

40

Sztirol, α-metilsztirol és akrilsav kopolimerje, számátlag molekulatömege (Mn) legalább 500, de legfeljebb 6 000

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex391190 99

50

▼M29

ex390390 90

50

Sztirol és p-metilsztirol kristályos kopolimerje:

— amelynek olvadáspontja legalább 240 °C, de legfeljebb 260 °C, és

— legalább 5 tömegszázalék, de legfeljebb 15 tömegszázalék p-metilsztirolt tartalmaz

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

ex390390 90

65

Sztirol, butil-akrilát, butil-metakrilát, metil-metakrilát és akrilsav kopolimerje, porított formában, (81 ± 1) tömegszázalékos sztiroltartalommal, (6 ± 1)tömegszázalék butil-akrilát tartalommal, (5 ± 1) tömegszázalék butil-metakrilát-tartalommal, (7 ± 1) tömegszázalék metil-metakrilát-tartalommal és (1 ± 0,5) tömegszázalék akrilsavtartalommal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390390 90

75

Sztirol és vinil-pirrolidon kopolimerje, amely legfeljebb 1 % tömegszázalék nátrium-dodecilszulfátot tartalmaz, vizes emulzió formájában, a 3305 20 00 alszám alá tartozó áruk vagy a 3305 90 90 alszám alá tartozó hajfestékek gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390390 90

80

Legalább 150 μm és legfeljebb 800 μm átmérőjű, sztirol és divinilbenzol kopolimer szemcsék, amelyek:

— legalább 65 tömegszázalék sztirolt

— legfeljebb 25 tömegszázalék divinilbenzolt

tartalmaznak, ioncserélő gyanták gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29 —————

▼M29

ex390390 90

86

A következőket tartalmazó keverék:

— legalább 45 tömegszázalék, de legfeljebb 65 tömegszázalék sztirol polimer,

— legalább 35 tömegszázalék, de legfeljebb 45 tömegszázalék poli(fenilén-éter),

— legfeljebb 10 tömegszázalék más adalék,

amelyet az alábbi különleges színhatások közül egy vagy több jellemez:

— fémes vagy gyöngyházfényű, a csillámpehely-alapú pigmentek legalább 0,3 %-os részaránya által előidézett, látószögtől függő színeltérésekkel

— fluoreszkáló, az ultraibolya sugárzás elnyelése során kibocsátott fény hatására

— fényes fehér színhatás, amely esetében a CIELab színskála szerint L értéke legalább 92, b értéke legfeljebb kettő, a értéke pedig -5 és 7 között van

0 %

2011.1.1–2013.12.31.

▼M27

 (4)ex390410 00

20

Semmilyen egyéb anyaggal nem vegyített, vinil-acetát-monomereket nem tartalmazó, a következő tulajdonságokkal rendelkező poli(vinil-klorid) por:

— polimerizációs foka 1 000 (± 300) monomeregység,

— hőátadási tényezője (K-értéke) legalább 60, de nem több mint 70,

— illóanyag-tartalma 2,00 tömegszázaléknál kevesebb,

— 120 μm lyukbőségű rostán fennmaradó hányada nem több mint 1 tömegszázalék,

elemelválasztók gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex390430 00

20

Vinilklorid, vinilacetát és maleinsav kopolimere

— legalább 80,5 de legfeljebb 81,5 tömegszázalék vinilklorid tartalommal

— legalább 16,5 de legfeljebb 17,5 tömegszázalék vinilacetát tartalommal és

— legalább 1,5 de legfeljebb 2,5 tömegszázalék maleinsav tartalommal,

műanyagok acélhordozóra történő hegesztéséhez, ipari célokra (1)

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex390440 00

91

Vinil-klorid vinil-acetáttal és vinil-alkohollal alkotott kopolimerje, mely tartalmaz:

— legalább 87, de legfeljebb 92 tömegszázalék vinil-kloridot,

— legalább 2, de legfeljebb 9 tömegszázalék vinil-acetátot és

— legalább 1, de legfeljebb 8 tömegszázalék vinil-alkoholt,

a 39. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. a) vagy b) pontjában említett formák valamelyikében, a 3215 vagy a 8523 vámtarifaszám alá tartozó áruk gyártásához, vagy élelmiszer és ital konzerválásához használt tárolók és lezárók bevonatának gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390440 00

93

Vinil-klorid és metil-akrilát kopolimerje, (80 ± 1) tömegszázalék vinil-klorid-tartalommal és (20 ± 1) tömegszázalék metil-akrilát-tartalommal, vizes emulzió formájában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex390450 90

92

Monofil előállításához való vinilidén-klorid-metakrilát-kopolimer (1)

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex390461 00

10

Politetrafluor-etilén és csillám keveréke, a 39. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. (b) pontjában említett formák valamelyikében

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390461 00

20

Tetrafluor-etilén és trifluor-(heptafluor-propoxi)-etilén kopolimerje, legalább 3,2, de legfeljebb 4,6 tömegszázalék trifluor-(heptafluor-propoxi)-etilént és kevesebb, mint 1 mg/kg extrahálható fluorid iont tartalmaz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390461 00

30

Politetrafluor-etilén porított formában, fajlagos felülete legalább 8 m2/g, de legfeljebb 12 m2/g, szemcseméret eloszlása : 10 %-ban 10 μm alatt és 90 %-ban 35 μm alatt, és átlagos szemcsemérete 20 μm.

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29 —————

▼M29

ex390469 80

81

Poli(vinilidén-flourid)

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

ex390469 80

93

Etilén kopolimerje klórtrifluor-etilénnel, a 39. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. b) pontjában felsorolt formák valamelyikében

0 %

2011.1.1–2013.12.31.

ex390469 80

94

Etilén és tetrafluor-etilén kopolimerje

0 %

2011.1.1–2013.12.31.

ex390469 80

96

Poli(klór-trifluor-etilén), a 39. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. a) vagy b) pontjában említett formák valamelyikében

0 %

2011.1.1–2013.12.31.

ex390469 80

97

Klórtrifluor-etilén és vililidén-difluorid kopolimerje

0 %

2011.1.1–2013.12.31.

ex390599 90

92

Vinil-pirrolidon és dimetil-aminoetil-metakrilát polimerje, legalább 97, de legfeljebb 99 tömegszázalék vinil-pirrolidon-tartalommal, vizes oldat formájában

0 %

2011.1.1–2013.12.31.

▼M27

ex390599 90

95

Hexadecilált vagy eikozilált poli(vinil-pirrolidon)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390599 90

96

Vinilformál polimer, a 39. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. b) pontjában említett formák valamelyikében, tömegátlag molekulatömege (Mw) legalább 25 000, de legfeljebb 150 000 és:

— legalább 9,5, de legfeljebb 13 tömegszázalék vinil-acetát formájában meghatározott acetil-csoportot és

— legalább 5, de legfeljebb 6,5 tömegszázalék vinil-alkohol formájában meghatározott hidroxil-csoportot

tartalmaz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390599 90

97

Povidon (INN)-jód

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390599 90

98

Poli(vinil-pirrolidon), részben triakontil csoportokkal helyettesítve, amely legalább 78 tömegszázalék, de legfeljebb 82 tömegszázalék triakontil csoportot tartalmaz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

3906 90 60

 

Metil-akrilát, etilén és olyan monomer kopolimere, amely nem láncvégen tartalmaz karboxil csoport szubsztituenst, legalább 50 tömegszázalék metil-akrilát-tartalommal, szilícium-dioxiddal keverve is

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390690 90

10

Akrilsav és kismennyiségű többszörösen telítetlen monomer polimerizációs terméke, a 3003 vagy 3004 vámtarifaszám alá tartozó gyógyszerek gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390690 90

15

Fényérzékeny gyanta, amely módosított akrilátot, akrilmonomert, katalizátort (fotoiniciátort) és stabilizátort tartalmaz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390690 90

20

Akrilsav és kismennyiségű többszörösen telítetlen monomer polimerizációs terméke, 13 feletti pH-értékű emulziókban vagy diszperziókban stabilizátorként történő felhasználásra (1)

6 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390690 90

25

Áttetsző, vízben nem oldódó folyadék, amelynek tömegszázalékos összetétele a következő:

— legalább 50, de legfeljebb 51 tömegszázalék poli(metil-metakrilát) kopolimer

— legalább 37, de legfeljebb 39 tömegszázalék xilol

— legalább 11, de legfeljebb 13 tömegszázalék n-butil-acetát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390690 90

30

Sztirol hidroxi-etil-metakriláttal és 2-etilhexil-akriláttal alkotott kopolimerje, számátlag molekulatömege (Mn) legalább 500, de legfeljebb 6 000

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28 —————

▼M28

ex390690 90

35

Vízben nem oldódó fehér por, legfeljebb 18 μm részecskeméretű 1,2-etándiol-dimetakrilát-metil-metakrilát kopolimerből

0 %

2010.7.1-2013.12.31.

▼M29

ex390690 90

40

Legfeljebb 1 kg tömegű csomagokban kiszerelt, nem kiskereskedelmi forgalmazásra szánt átlátszó akrilpolimer, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik:

— viszkozitása az ASTM D 3835 módszerrel meghatározva 120 °C-on legfeljebb 50 000 Pa

— átlagos molekulatömegben (Mw) megadott tömege a gélkromatográfiás (GPC) mérés alapján több mint 500 000, de legfeljebb 1 200 000

— maradékmonomer-tartalma kevesebb mint 1 %

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

 (4)ex390690 90

41

C10–C30 hosszúságú észter-alkil-láncot tartalmazó poli(alkil-akrilát)

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex390690 90

50

Akrilsav-észterek polimerje, amely az alábbi monomerek közül egyet vagy többet tartalmaz a láncban:

— klórmetil-viniléter,

— klóretil-viniléter,

— klórmetil-sztirol,

— vinil-klóracetát,

— metakrilsav,

— buténdiolsav monobutil észtere,

egyik monomeregységből sem tartalmaz többet 5 tömegszázaléknál, a 39. Árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. b) pontjában említett formák valamelyikében

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390690 90

65

Kobalttal kémiailag módosított polialkilakrilát, amelynek Differenciál Kalorimetriával (DSC) mért olvadási hőmérséklete (Tm) 65 °C (± 5 °C)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390690 90

80

Polidimetil-sziloxán-ojtott-(poliakrilátok; polimetakrilátok)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390690 90

85

Akrilsav észtereinek nem vizes diszperzió típusú polimerjei, a polimer egyik vagy mindkét végén hidrolizálható szilil-csoporttal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390720 11

10

Poli(etilén-oxid), számátlag molekulatömege (Mn) legalább 100 000

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390720 11

20

Bisz[metoxipoli[etilén-glikol)]-maleimidopropionamid, kémiailag lizinnel módosítva, számátlag molekulatömege (Mn) 40 000

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390720 11

30

Bisz[metoxipoli[etilén-glikol)], kémiailag lizinnel módosítva, lezárás: bisz(maleimid), számátlag molekulatömege (Mn) 40 000

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex390720 11

40

Polietilén-glikol legfeljebb 30-as hosszúságú etilén-oxid-lánccal és butil-2-ciano-3-(4-hidroxifenil)-akrilát végcsoportokkal, folyékony mesterkeverékekben, UV-szűrőként való használatra (1)

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

 (4)ex390720 20

11

Keverék, amely legalább 70 tömegszázalék, de legfeljebb 80 tömegszázalék glicerin- és 1,2-epoxipropán-polimert és legalább 20 tömegszázalék, de legfeljebb 30 tömegszázalék dibutilmaleát és N-vinil-2-pirrolidon kopolimerjét tartalmazza

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex390720 20

12

Tetrahidro-furán és tetrahidro-3-metil-furán kopolimere 3 500 (± 100) számátlag molekulatömeggel (Mn)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28 —————

▼M27

ex390720 99

15

Poli(oxipropilén) alkoxiszilil végcsoportokkal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390720 99

30

1-Klór-2,3-epoxi-propán (epiklórhidrin) homopolimerje

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390720 99

35

Karbodimiid csoportot tartalmazó izocianát csoporttal vegyileg módosított polietilén-glikol, 2-metoxi-1-metiletil-acetát oldat formájában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390720 99

45

Etilénoxid és propilénoxid kopolimerje, véghelyzetű aminopropil és metoxi csoportokkal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390720 99

50

Vinil-szilil lezárású perfluor-poliéter polimer, vagy két olyan komponens együttese, amelyek fő összetevőként azonos típusú vinil-szilil lezárású perfluor-poliéter polimerből állnak

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390720 99

55

Metoxi-poli(etilén-glikol)propánsav szukcinimidil-észtere, amelynek átlagos molekulatömegének (Mn) a száma 5 000

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390730 00

40

Epoxigyanta, legalább 70 tömegszázalék szilícium-dioxid tartalommal, a 8533, 8535, 8536, 8541, 8542 vagy 8548 vámtarifaszám alá tartozó áruk tokozásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392690 97

70

ex390730 00

50

2-Propénnitril/1,3-butadién-epoxid-kopolimer alapú folyékony epoxidgyanta, oldószer nélkül:

— legfeljebb 40 tömegszázalék cink-borát-hidrát-tartalommal,

— legfeljebb 5 tömegszázalék diantimon-trioxid-tartalommal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390760 80

10

Tereftálsav és izoftálsav etilén-glikollal, bután-1,4-diollal és hexán-1,6-diollal alkotott kopolimerje

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390760 80

30

Oxigén-megkötő koncentrátum, amelynek az összetétele:

— polietilén-tereftalátból, piromellitsav dianhidridből (PMDA) és egy hidroxillal helyettesített polibutadiénből előállított kopolimer

— xililén-diaminokból és adipinsavból előállított lezáró kopolimerek (az ASTM szerinti F1115-95 (2001) módszer szerint meghatározva) és

— szerves színezőanyagok és/vagy szerves és szervetlen pigmentek,

és amelyben az első kopolimer dominál

0 %

2010.1.1-2013.12.31

3907 70 00

 

Poli(tejsav)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex390791 90

10

Diallil-ftalát előpolimer, porított formában

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

 (4)ex390799 90

10

Poli(oxi-1,4-fenilén-karbonil), porított formában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex390799 90

20

Folyadékkristály kopoliészter, melynek olvadáspontja legalább 270 oC, töltőanyagokkal is

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29

ex390799 90

30

Túlnyomó részben poli(3-hidroxi-butirát)-ból álló poli(hidroxi-alkanoát)

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

 (4)ex390799 90

50

Félkristályos poli-ciklohexilén-dimetilén-tereftalát polimer gyanta, legalább 10, de legfeljebb 40 tömegszázalék üvegszál-tartalommal, granulátum (szemcsék) vagy labdacsok (pellet) formájában

0 %

2010.1.1-2011.12.31

 (4)ex390799 90

60

Tereftálsav és izoftálsav kopolimere biszfenol-A-val

0 %

2010.1.1-2012.12.31

▼M28

ex390799 90

70

Poli(etilén-tereftalát) és ciklohexán-dimetanol kopolimere, több mint 10 tömegszázalék ciklohexán-dimetanollal

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex390890 00

10

Poli(imino-metilén-1,3-fenilénmetilén-iminoadipoyl), a 39. árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 6. (b) pontjában említett formák valamelyikében

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29 —————

▼M27

ex390890 00

30

Alifás poliéter-diaminnal polimerizált oktadekán-karbonsavkeverékek reakcióterméke

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390890 00

50

Oxigén-megkötő koncentrátum, amelynek az összetétele:

— polietilén-tereftalátból, piromellitsav dianhidridből (PMDA) és egy hidroxillal helyettesített polibutadiénből előállított kopolimer

— xililén-diaminokból és adipinsavból előállított lezáró kopolimerek (az ASTM szerinti F1115-95 (2001) módszer szerint meghatározva) és

— szerves színezőanyagok és/vagy szerves és szervetlen pigmentek,

és amelyben a második kopolimer dominál

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex390940 00

10

Fenol-formaldehiddel alkotott polikondenzációs terméke 150 μm-nál kisebb átmérőjű üreges gömbök formájában

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex390950 90

10

Tömegének 60 %-ában poliuretánokat és 30 %-ában (± 8 %) akrilátokat tartalmazó keverékből álló, ibolyántúli sugárzásra keményedő fotopolimer

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex391000 00

20

Poli(metil-3,3,3-trifluor-propilsziloxán) és poli[metil(vinil)sziloxán] blokk kopolimerje

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex391000 00

40

Biokompatibilis szilikonok tartós sebészeti implantátumok gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex391000 00

50

Szilikon-alapú, nyomásérzékeny ragasztó dimetil-sziloxán/difenil-sziloxán-kopolimer gumit tartalmazó oldószerben

0 %

2010.1.1-2012.12.31

▼M28

ex391000 00

60

Polidimetil-sziloxán, akár polietilén-glikollal és trifluor-propillal helyettesítve is, metakrilát végcsoportokkal

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex391110 00

81

A C-5-től C-10-ig terjedő alkének, a ciklopentadién és diciklopentadién polimerizációjával előállított nem hidrogénezett szénhidrogéngyanta, amely tiszta termék esetén 10-nél nagyobb Gardner színnel, vagy 50 tömegszázalék toluolt tartalmazó oldat esetén 8-nál nagyobb Gardner színnel rendelkezik (az ASTM D6166 módszer szerint meghatározva)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex391190 19

10

Poli(oxi-1,4-fenilénszulfonil-1,4-fenilénoxi-4,4’-difenilén)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex391190 19

30

Etilénimin és etilénimin-ditiokarbamát kopolimere, nátrium-hidroxid vizes oldatában

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex391190 99

25

Vinil-toluol és α-metilsztirol kopolimerje

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex391190 99

31

Butadién- és maleinsav-kopolimerek ammóniumsóikkal együtt is

0 %

2010.1.1-2014.12.31

ex391190 99

40

Maleinsav és metil-viniléter kopolimerjének vegyes kalcium- és nátriumsója, melynek kalciumtartalma legalább 9 tömegszázalék, de legfeljebb 16 tömegszázalék

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex391190 99

45

Maleinsav és metil-vinil-éter kopolimerje

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex391190 99

65

Metil-vinil-éter és maleinsav kopolimerének kalcium-cink-sói

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex391190 99

86

Metil-vinil-éter és maleinsav-anhidrid kopolimerje

0 %

2010.1.1-2011.12.31

▼M29

ex391211 00

30

Cellulóz-triacetát

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

ex391211 00

40

Cellulóz-diacetát por

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

 (4)ex391239 85

10

Etilcellulóz, nem lágyított

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex391239 85

20

Etilcellulóz, vizes diszperzió formájában, amely hexadekan-1-olt és nátrium-dodecil-szulfátot tartalmaz, etilcellulóz tartalma 27 (± 3) tömegszázalék

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex391239 85

30

Cellulóz, hidroxietilált és alkilált, az alkillánc hossza 3 vagy több szénatom

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex391290 10

10

Cellulózacetát-propionát, nem lágyított, porított formában:

— propionil tartalma legalább 25 tömegszázalék (az ASTM D 817-72 módszerrel meghatározva) és

— viszkozitása legfeljebb 120 poise (az ASTM D 817-72 módszerrel meghatározva),

nyomdafestékek, festékek, lakkok és más bevonatok és reprográfiai bevonatok gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex391290 10

20

Hidroxipropil-metilcellulóz-ftalát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex391390 00

81

Cianoetil-pullulan és cianoetil-poli(vinil-alkohol) keveréke

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex391390 00

85

Steril nátrium-hialuronát

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex391390 00

92

Karboxilezéssel és/vagy ftálsavas addícióval kémiailag módosított fehérje, amelynek tömegátlag molekulatömege (Mw) 100 000 és 300 000 közötti

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex391390 00

94

Granulátum (szemcsék), amelyek tartalmaznak:

— legalább 35, de legfeljebb 75 tömegszázalék kukoricakeményítőből előállított magas amilóztartalmú extrudált biopolimert,

— legalább 5, de legfeljebb 16 tömegszázalék polivinil-alkoholt,

— legalább 10, de legfeljebb 46 tömegszázalék poliol lágyítóanyagot,

— legalább 0,25, de legfeljebb 3 tömegszázalék szterainsavat,

— 30 tömegszázalék (± 10 tömegszázalék) biológiailag lebontható poliészter gyantát is tartalmazhat, de a magas amilóztartalmú biopolimer mennyiségét sohasem meghaladó mértékben

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex391390 00

95

Kondroitin-kénsav nátriumsója

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex391390 00

96

Por, 90 (± 5) tömegszázalék kukoricakeményítőből előállított magas amilóztartalmú extrudált biopolimerből, 10 (± 5) tömegszázalék szintetikus polimerből és 0,5 (± 0,25) tömegszázalék szterainsavból

0 %

2010.1.1-2011.12.31

▼M28

ex391620 00

91

Szádpallók és burkolólemezek gyártásához használt poli(vinil-klorid) profilok, amelyek a következő adalékanyagok felhasználásával készülnek:

— titán-dioxid

— poli(metil-metakrilát)

— kalcium-karbonát

— kötőanyagok

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

 (4)ex391732 00

91

Politetrafluor-etilén és poli-perfluor-alkoxi-trifluortilén blokk-kopolimerjéből készült cső, hossza legfeljebb 600 mm, átmérője legfeljebb 85 mm és falvastagsága legalább 30 μm, de legfeljebb 110 μm

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex391740 00

91

O-gyűrűvel, rögzítőkapoccsal és kioldórendszerrel ellátott műanyag csőtoldat gépjárműtüzelőanyag-tömlőhöz

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex391910 19

10

Fényvisszaverő fólia, egy réteg poliuretánból, adathamisítás, -módosítás vagy –csere, vagy sokszorosítás ellen biztonsági nyomatokkal, vagy rendeltetésszerű használathoz hivatalos jellel és beágyazott üveggyöngyökkel az egyik oldalán és egy ragasztóréteggel a másik oldalán, egyik vagy mindkét oldalán elválasztó fóliával borítva

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex391910 80

25

ex391990 00

31

ex391910 19

20

Kétoldalas öntapadó szalag tekercs:

— vulkanizálatlan természetes vagy szintetikus kaucsuk bevonatú,

— szélessége legalább 20 mm, de legfeljebb 40 mm,

— szilikont, alumínium hidroxidot, akrilt és uretánt

tartalmaz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

21

Fényvisszaverő lemez, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik:

0 %

2011.1.1–2013.12.31.

ex391990 00

21

—  egyik oldalán teljes egészében szabályos mintával dombornyomott polikarbonát vagy akrilpolimer fóliából áll,

ex392061 00

20

—  mindkét oldalán egy- vagy több műanyagréteg borítja,

—  egyik oldalán öntapadós ragasztóréteg és elválasztó fólia boríthatja

▼M28

ex391910 80

23

Többrétegű fényvisszaverő fólia, amely az alábbiakat tartalmazza:

— poli(vinil-klorid),

— egyik oldalán adathamisítás, -módosítás vagy –csere, illetve sokszorosítás elleni biztonsági nyomatokkal, másik oldalán mikroméretű üveggömbökből álló réteggel borított poliuretán,

— a látószögtől függően változó megjelenésű biztonsági és/vagy hivatalos jelet magában foglaló réteg,

— galvanizált alumínium,

— egyik oldalán lehúzható védőfóliával fedett ragasztóréteg

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

ex391910 80

27

Poliészter fólia:

— egyik oldalán legalább 90 °C, de legfeljebb 200 °C hőmérsékleten oldó hőkioldó akrilragasztóval és poliészter béléssel bevonva, és

— másik oldalán nyomásérzékeny akrilragasztóval vagy legalább 90 °C, de legfeljebb 200 °C hőmérsékleten oldó hőkioldó akrilragasztóval és poliészter béléssel bevonva vagy bevonat nélkül

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

ex391990 00

20

▼M27

 (4)ex391910 80

30

Legalább 10, de legfeljebb 50 μm teljes vastagságú, kétoldalon öntapadós módosított epoxigyanta fólia, 10-20 cm széles és 10-210 m hosszú tekercsben, a kiskereskedelmi forgalom számára nem kiszerelve

0 %

2010.1.1-2011.12.31

▼M28

ex391910 80

32

Politetrafluor-etilén fólia:

— legalább 110 μm vastagsággal,

— 102-1014 ohm közötti felületi ellenállással az ASTM D 257 vizsgálati módszer szerint mérve,

— egyik oldalán nyomásérzékeny akrilragasztóval bevonva

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

 (4)ex391910 80

35

Fényvisszaverő fólia, egyik oldalán adathamisítás, -módosítás, -csere vagy sokszorosítás ellen biztonsági nyomatokkal, vagy rendeltetésszerű használathoz csak visszavert fényben látható hivatalos jellel és beágyazott üveggyöngyökkel, másik oldalán ragasztóréteggel ellátott polivinil-klorid rétegből és alkid-poliészter rétegből, egyik vagy mindkét oldalán elválasztó fóliával borítva

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex391910 80

37

Politetrafluor-etilén fólia:

— legalább 100 μm vastagsággal,

— legfeljebb 100 % szakadási nyúlással,

— egyik oldalán nyomásérzékeny szilikonragasztóval bevonva

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M28 —————

▼M28

ex391910 80

40

Fekete poli(vinil-klorid) fólia, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik:

— fényessége az ASTM D2457 vizsgálati módszerrel mérve több mint 30o,

— egyik oldalát polietilén-tereftalát védőfólia, a másik oldalát pedig nyomásérzékeny sávos ragasztóréteg és lehúzható védőfólia boríthatja

0 %

2010.7.1-2011.12.31.

ex391990 00

43

▼M27

 (4)ex391910 80

45

Megerősített polietilénhab-szalag, mindkét oldalon mikrobordázott, nyomásérzékeny akril ragasztóréteggel bevonva és egyik oldalán elválasztó réteggel, felhasználási vastagsága legalább 0,38 mm és legfeljebb 1,53 mm

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex391990 00

45

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

50

Egy legalább 70 μm vastagságú etilén-vinil-acetát (EVA) kopolimer alapból és egy legalább 5 μm vastagságú akrilos ragasztós részből álló ragasztófólia, szilícium lapkák csiszolása és/vagy darabolása során történő használatra (1)

0 %

2011.1.1–2013.12.31.

ex391990 00

41

ex392010 89

25

▼M27

 (4)ex391910 80

55

Szalag akrilhabból, egyik oldalán hőre aktiválódó ragasztóréteggel vagy nyomásérzékeny akril ragasztóval, a másik oldalán nyomásérzékeny akril ragasztóval bevonva és olyan elválasztóréteggel beborítva, amelynek tépési szilárdsága 90 o-os szögben (az ASTM D 3330 módszerrel meghatározva) nagyobb, mint 25 N/cm

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex391990 00

53

 (4)ex391910 80

60

Szabályos mintájú, fényvisszaverő laminált lemez, amely rétegeiben egy poli(metil metakrilát) fóliából, majd egy mikroprizmákkal ellátott akrilpolimer rétegből, egy poli(metil-metakrilát) fóliából, egy ragasztó rétegből és egy elválasztó rétegből áll

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29 —————

▼M29

ex391910 80

65

Öntapadós fényvisszaverő lemez, szegmentálva is:

0 %

2011.1.1–2013.12.31.

ex391990 00

57

—  szabályos mintázattal,

—  ragasztószalag-réteggel vagy anélkül,

—  mikroprizmákat tartalmazó poli(metil-metakrilát) réteg által követett akrilpolimer fóliából,

—  egy további, poliészter réteggel is, és

—  záró elválasztó fóliával ellátott ragasztóréteggel

▼M28 —————

▼M28

ex391990 00

19

Öntapadó átlátszó poli(etilén-tereftalát) fólia, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik:

— szennyeződésektől és hibáktól mentes,

— egyik oldalán nyomásérzékeny akrilragasztóval és védőbéléssel, másik oldalán ionos alapú szerves kolinvegyületből álló antisztatikus réteggel van bevonva,

— módosított hosszú láncú szerves alkilvegyületből álló, nyomtatható, pormentes réteg boríthatja,

— teljes vastagsága a bélés nélkül legalább 54 μm, de legfeljebb 64 μm, és

— szélessége meghaladja az 1 295 mm-t, de legfeljebb 1 305 mm

0 %

2010.7.1-2013.12.31.

ex391990 00

22

Fekete polipropilén film:

— amelynek fényessége az ASTM D2457 vizsgálati módszerrel mérve több mint 20o,

— egyik oldalán polietilén-tereftalát védőréteggel, a másik oldalán nyomásérzékeny sávos ragasztóréteggel és elválasztó fóliával bevonva vagy bevonat nélkül

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

 (4)ex391990 00

23

Fólia 1-3 laminált poli(etilén-tereftalát) ill. tereftálsav, szebacinsav és etilénglikol kopolimer rétegből, egyik oldalán akril kopásálló réteggel, másikon nyomásérzékeny akril ragasztóréteggel és vízoldható metilcellulóz réteggel bevonva és poli(etilén tereftalát) védőréteggel borítva

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex391990 00

24

Fényvisszaverő laminált lemez:

— epoxi-akrilát réteggel, egyik oldalán szabályos mintával dombornyomott,

— mindkét oldalán egy- vagy többrétegű műanyaggal borítva,

— egyik oldalán ragasztóréteggel és elválasztó fóliával

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

 (4)ex391990 00

25

Többrétegű poli(etilén-tereftalát) illetve butilakrilát és metil-metakrilát kopolimerből álló fólia, egyik oldalán antimon ón-oxid nanorészecskéket és kormot tartalmazó akril kopásálló réteggel és a másikon nyomásérzékeny akril ragasztóréteggel és szilikonréteggel bevont poli(etilén tereftalát) védőréteggel borítva

0 %

2010.1.1-2012.12.31

▼M28

ex391990 00

26

Etilén-vinil-acetát film:

— 100 μm vastagságú vagy vastagabb,

— egyik oldalán nyomásérzékeny vagy UV-érzékeny akrilragasztóval és poliészter fóliával bevonva

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

 (4)ex391990 00

27

Poli(etilén-tereftalát) fólia, amelynek ragasztóereje legfeljebb 0,147 N/25 mm és elektrosztatikus kisülése legfeljebb 500 V

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M28

ex391990 00

28

Poli(vinil-klorid), polietilén vagy bármely egyéb poliolefin fólia, amely a következő jellemzőkkel rendelkezik:

— vastagsága legalább 65 μm,

— egyik oldalán UV-érzékeny akrilragasztóval és poliészter béléssel van bevonva

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

 (4)ex391990 00

29

Poliészter fólia, mindkét oldalán akril és/vagy gumi nyomásérzékeny ragasztóréteggel bevonva, legalább 45,7 cm, de legfeljebb 132 cm szélességű tekercsekben kiszerelve (lehúzható védőfóliával ellátva)

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex391990 00

33

Öntapadó átlátszó poli(etilén-teraftalát) film, szennyezés- és hibamentes, egyik oldalán nyomásérzékeny akril ragasztóval bevonva, amelynek vastagsága legalább 60 μm, de legfeljebb 70 μm, és szélessége nagyobb, mint 1 245 mm, de legfeljebb 1 255 mm

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

35

Poli(vinil-klorid) fóliából álló, domborított szabályos mintát mutató fényvisszaverő rétegelt lemez, 20 cm-nél szélesebb, tekercsben, amelynek egyik oldala a következőkkel van bevonva:

— mikroméretű üveggömböket tartalmazó poliuretán réteg,

— poli(etilén-vinil-acetát) réteg,

— ragasztóréteg és

— elválasztó lap

0 %

2011.1.1–2013.12.31.

▼M28 —————

▼M29 —————

▼M29

ex391990 00

37

UV-szűrő poli(vinil-klorid) fólia:

— legalább 78 μm vastagsággal,

— egyik oldalán lehúzható védőfóliával ellátott ragasztóréteggel borítva,

— legalább 1 764 mN/25 mm tapadószilárdsággal

0 %

2011.1.1–2014.12.31.

▼M27

 (4)ex391990 00

39

Poli(vinil-klorid) fólia, vastagsága kevesebb, mint 1 mm, ragasztóréteggel bevonva, amelybe legfeljebb 100 μm átmérőjű üveggömböket ágyaztak be

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex391990 00

47

Polarizált film, tekercselve, többrétegű polivinil-alkohol filmből, mindkét oldalon triacetil-cellulóz filmmel bevonva, egyik oldalán nyomásérzékeny öntapadó filmmel

0 %

2010.1.1-2012.12.31

ex900120 00

40

 (4)ex391990 00

49

Fényvisszaverő laminált lemez, amely az egyik oldalon szabályos mintával dombornyomott poli(metil-metacrilát) filmből, egy mikroméretű üveggömböket tartalmazó polimer filmből, egy ragasztó rétegből és egy elválasztó lapból áll

0 %

2010.1.1-2013.12.31

 (4)ex391990 00

51

Biaxiálisan orientált poli(metil-metakrilát) fólia, amely legalább 50 μm, de legfeljebb 90 μm vastagságú, az egyik oldalán ragasztós réteggel és elválasztó lemezzel is

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392051 00

30

 (4)ex391990 00

55

Biaxiálisan orientált polipropilén filmtekercs:

— öntapadó bevonattal,

— legalább 363 mm de legfeljebb 507 mm szélességgel,

— legalább 10 μm de legfeljebb 100 μm teljes filmvastagsággal,

LCD modulok gyártása során az LCD képernyők védelmére (1)

0 %

2010.1.1-2012.12.31

▼M29

ex391990 00

60

Fényvisszaverő fólia:

— egy poli(vinil-klorid) réteggel,

— egy poliuretán réteggel,

— egy mikroméretű üveggömbből álló réteggel,

— egy olyan réteggel, amely magában foglalhat valamely, a látószögtől függően változó megjelenésű biztonsági és/vagy hivatalos jelet,

— egy galvanizált alumíniumból álló réteggel, és

— egy egyik oldalán lehúzható védőfóliával fedett ragasztóréteggel

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

ex391990 00

65

Legalább 40μm, de legfeljebb 400μm vastagságú öntapadó fólia, amely egy vagy több átlátszó, fémmel vagy színezőanyaggal bevont poli(etilén-tereftalát) rétegből áll, és amelynek egyik oldalát karcolásálló bevonat, másik oldalát pedig nyomásérzékeny ragasztó és szilikon védőfólia borítja

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

ex391990 00

70

Mikroporózus poliuretánból készült öntapadó polírozó korong, bélés nélkül is

0 %

2011.1.1–2015.12.31.

▼M27

 (4)ex392010 25

10

Legfeljebb 0,20 mm vastag fólia, polietilén és etilén 1-okténnel alkotott kopolimerjének keverékéből, szabályos rombuszmintával dombornyomott, mindkét oldalán vulkanizálatlan gumiréteggel történő bevonásra (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392010 89

20

 (4)ex392010 25

20

Írógépszalaghoz használt polietilén film

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392010 28

91

Polietilén film, 19 μm (± 1) vastagságú, grafikai mintával nyomtatott, amely grafikai minta a film egyik oldalán nyolc különböző színből, míg az ellenkező oldalon egy színből áll, és a következők jellemzik:

— ismétlődő és a film teljes hosszában egyenlő távolságokban helyezkedik el

— a film színéről vagy fonákjáról nézve egyenletesen és láthatóan oszlik meg

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392010 89

40

Többrétegű lemez, akril bevonattal, nagysűrűségű polietilén réteggel laminálva, amelynek teljes vastagsága legalább 0,8 mm, de legfeljebb 1,2 mm

0 %

2010.1.1-2011.12.31

ex392020 21

30

Biaxiálisan orientált polipropilén fólia, egyik oldalán koextrudált polietilén réteggel, és legalább 11,5 μm, de legfeljebb 13,5 μm teljes vastagsággal

0 %

2010.1.1-2013.12.31

▼M29 —————

▼M29

ex392020 29

92

Monoaxiális tájolású film, amelynek teljes vastagsága legfeljebb 75μm, és amely két vagy három rétegből áll, mindegyik réteg tartalmaz egy polipropilén és polietilén keveréket a belső réteg titán-dioxid tartalommal is, és amelynek

— szakítószilárdsága futási irányban legalább 140MPa, de legfeljebb 270MPa és

— szakítószilárdsága keresztirányban legalább 20MPa, de legfeljebb 40MPa

az ASTM D882/ISO 527-3 tesztelési módszer szerint

0 %

2011.1.1–2013.12.31.

▼M27

 (4)ex392020 29

93

Monoaxiális orientált fólia, három rétegű, mindegyik réteg polipropilén és etilén vinilacetáttal alkotott kopolimerjének keverékéből áll, melynek

— vastagsága legalább 55 μm, de legfeljebb 97 μm,

— rugalmassági modulusa gyártásirányban legalább 0,75 GPa, de legfeljebb 1,45 GPa és

— rugalmassági modulusa keresztirányban legalább 0,20 GPa, de legfeljebb 0,55 GPa

0 %

2010.1.1-2014.12.31

 (4)ex392020 80

92

Laminált lemez vagy szalag, propilén etilénnel illetve sztirol-etilén-butilén-sztirollal (SEBS) alkotott kopolimerjei elegyéből álló, legalább 181 μm de legfeljebb 223 μm vastag fóliából, egyik oldalán sztirol-etilén-butilén-sztirol (SEBS) kopolimer réteggel és egy réteg poliészterrel bevonva vagy beborítva

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392043 10

92

Poli(vinil-klorid) fólia, ultraibolya sugárzás ellen stabilizált, lyukaktól – még mikrószkópikus méretűektől is - mentes, vastagsága legalább 60 μm, de legfeljebb 80 μm, és 100 résznyi poli(vinilklorid)ra vonatkoztatva legalább 30, de legfeljebb 40 résznyi lágyítót tartalmaz

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392043 10

94

Fólia, felületi fényessége legalább 70, 60 °-os szögben fényességmérővel (az ISO 2813:2000 módszerrel) mérve, egy vagy két réteg poli(vinilklorid)ból, mindkét oldalán műanyagréteggel bevonva, vastagsága legalább 0,26 mm, de legfeljebb 1,0 mm, a fényes felületén polietilén védőfóliával borított, tekercsben, szélessége legalább 1 000 mm, de legfeljebb 1 450 mm, a 9403 vámtarifaszám alá tartozó áruk gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392049 10

93

ex392043 10

95

Fényvisszaverő laminált lemez, poli(vinil-klorid) fóliából és más műanyagfóliából, végig dombornyomott szabályos piramis-mintával, egyik oldalán elválasztó réteggel borítva

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392043 10

96

Fólia, háztartási készülékek gyártásához használt panelek és ajtók bevonására, amelynek felületi fényessége legalább 70, 60 °-os szögben fényességmérővel (az ISO 2813:2000 módszerrel) mérve, egy réteg poli(etilén tereftalátból), és egy színezett poli(vinil-klorid) rétegből (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392043 10

97

Fólia legfeljebb 12 μm mély dombornyomással, felületi fényessége legalább 7, de legfeljebb 17, 60 °-os szögben fényességmérővel (az ISO 2813:2000 módszerrel) mérve, legalább két réteg poli(vinil-klorid)-ból, teljes vastagsága legfeljebb 0,5 mm, a dombornyomású felületén polietilén védőfóliával borított, tekercsben, szélessége legalább 1 400 mm, de legfeljebb 1 420 mm, a 9403 vámtarifaszám alá tartozó áruk gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392051 00

10

Poli(metil-metakrilát) lemez, antisztatikus bevonattal, méretei 738 × 972 mm (± 1,5 mm)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392051 00

20

Lemez, alumínium-trihidroxid tartalmú poli(metil-metakrilát)ból, vastagsága legalább 3,5 mm, de legfeljebb 19 mm

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392051 00

40

EN 4364 (MIL-P-5425E), EN 4365 (MIL-P-8184) és EN 4366 (MIL-PRF-25690) szabványnak megfelelő polimetil-metakrilátból készült műanyag

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392059 90

10

Akrilonitril-metilakrilát módosított kopolimeréből álló, legalább 1,0, de legfeljebb 1,3 mm vastagságú, nem habosított, nem rétegelt tekercsben kiszerelt lemez

0 %

2010.1.1-2011.12.31

▼M28

ex392059 90

20

Fényvisszaverő laminált lemez epoxi-akrilát réteggel, egyik oldalán szabályos mintával dombornyomott, mindkét oldalán egy- vagy többrétegű műanyaggal borítva

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

▼M27

ex392062 19

01

Koextrudált homályos poli(etilén-tereftalát) lemez, legalább 50 μm, de legfeljebb 350 μm vastagságú, koromtartalmú réteggel

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392062 19

03

ex392062 19

07

Poli(etilén-tereftalát) fólia, ragasztóbevonat nélkül, vastagsága legfeljebb 25 μm, vagy

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392062 19

09

— csak tömegében színezett, vagy

— tömegében színezett és egyik oldalán fémbevonatú

ex392062 19

11

Csak poli(etilén-tereftalát) fólia, teljes vastagsága legfeljebb 120 μm, egy vagy két tömegében színezéket és/vagy ultraibolya-elnyelő anyagot tartalmazó réteggel, ragasztó vagy bármely más bevonat nélkül

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392062 19

13

ex392062 19

14

Poli(etilén-tereftalát) fólia, vastagsága legalább 20 μm, de legfeljebb 150 μm, egyik oldalán szilikonnal bevonva, ablakfólia gyártásához (1)

3 %

2010.1.1-2011.12.31

ex392062 19

16

ex392062 19

17

Laminált fólia, csak poli(etilén-tereftalát)ból, teljes vastagsága legfeljebb 120 μm, egy csak fémbevonatú, és egy vagy két tömegében színezéket és/vagy ultraibolya-elnyelő anyagot tartalmazó rétegből, ragasztó vagy bármely más bevonat nélkül

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392062 19

19

ex392062 19

20

Fényvisszaverő poliészterfólia, piramis-mintával dombornyomott, biztonsági matricák, kitűzők, védőöltözetek és azok kiegészítői, vagy iskolatáskák, hátizsákok vagy hasonló tartók gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392062 19

21

Poli(etilén-tereftalát) fólia, egyik vagy mindkét oldalán módosított poliészter réteggel bevonva vagy borítva, teljes vastagsága legalább 7 μm, de legfeljebb 11 μm, fémes pigmentek mágneses rétegével ellátott, 8 mm vagy 12,7 mm szélességű videószalag gyártásához (1)

0 %

2010.1.1-2013.12.31

ex392062 19

23

▼M28

ex392062 19

24

Poli(etilén-tereftalát) fólia legalább 186 μm, de legfeljebb 191 μm vastagsággal, egyik oldalán mátrixot mintázó akrilréteggel bevonva

0 %

2010.7.1-2014.12.31.

ex392062 19

26

▼M27

ex392062 19

37

Poli(etilén-tereftalát) fólia, vastagsága