3.9.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 208/5


A Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht 2009. március 27-i tanácsadói vélemény iránti kérelme az EFTA-Bírósághoz az Inconsult Anstalt kontra Finanzmarktaufsicht ügyben

(E-4/09. sz. ügy)

2009/C 208/05

A Beschwerdekommission der Finanzmarktaufsicht (a pénzügyi piacokat felügyelő hatóság fellebbviteli bizottsága) 2009. március 27-i, a Bíróság Hivatalához 2009. április 14-én beérkezett levelében tanácsadói vélemény iránti kérelmet nyújtott be az EFTA-Bírósághoz az Inconsult Anstalt kontra Finanzmarktaufsicht ügyben, az alábbi kérdéseket illetően:

1.

Hogyan kell értelmezni a biztosítási közvetítésről szóló, 2002. december 9-i 2002/92/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkének 12. pontját azon követelményeket illetően, amelyek alapján egy internetes weboldal „tartós adathordozónak” tekinthető?