20.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 225/11


Cerere de propuneri în temeiul celui de Al șaptelea program-cadru al Euratom pentru activități de cercetare și formare profesională în domeniul nuclear

2010/C 225/08

Prin prezenta se anunță lansarea unei cereri de propuneri în temeiul celui de Al șaptelea program-cadru al Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom) pentru activități de cercetare și formare profesională în domeniul nuclear (2007-2011).

Se solicită propuneri pentru următoarea cerere. Termenul-limită de depunere a propunerii și bugetul alocat sunt indicate în textul cererii, publicat pe site-ul CORDIS.

Programul de lucru Euratom

Denumirea cererii: Fisiune nucleară și radioprotecție

Codul cererii: FP7-Fission-2011

Prezenta cerere de propuneri este legată de programul de lucru adoptat prin Decizia C(2010) 5704 a Comisiei din 20 august 2010.

Informații privind condițiile de desfășurare a procedurii de cerere de propuneri, programul de lucru și instrucțiunile pentru candidați referitoare la modalitățile de prezentare a propunerilor sunt disponibile pe site-ul CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ și Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/