20.8.2010   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 225/11


Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het raam van het zevende Euratom-kaderprogramma voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie

2010/C 225/08

Hierbij wordt kennisgeving gedaan van de start van een uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het raam van het zevende kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2007 tot en met 2011).

Er worden voorstellen ingewacht voor de volgende uitnodiging. De uiterste termijn voor het indienen van voorstellen en de beschikbare begroting worden gegeven in de tekst van de uitnodiging die is gepubliceerd op de CORDIS-website.

Euratom-werkprogramma

Titel van de uitnodiging: Kernsplijting en stralingsbescherming

Identificatiecode van de uitnodiging: KP7-Kernsplijting-2011

Deze uitnodiging tot het indienen van voorstellen kadert in het werkprogramma dat door de Commissie is vastgesteld bij Besluit C(2010) 5704 van 20 augustus 2010.

Informatie over de uitvoeringsregels betreffende deze uitnodiging, het werkprogramma en de richtsnoeren voor kandidaten inzake de wijze waarop voorstellen moeten worden ingediend, is beschikbaar op de CORDIS-website: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ & Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/