20.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 225/11


Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus programmai attiecībā uz Euratom Septīto pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem

2010/C 225/08

Ar šo tiek paziņots par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus attiecībā uz Eiropas Atomenerģijas Kopienas (Euratom) Septīto pamatprogrammu par kodolpētniecības un mācību pasākumiem (2007.–2011. gads).

Priekšlikumi iesniedzami attiecībā uz turpmāk minēto uzaicinājumu. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš un budžets ir norādīts uzaicinājuma tekstā, kas publicēts CORDIS tīmekļa vietnē.

Darba programma “Euratom”

Uzaicinājuma nosaukums: Kodola skaldīšana un aizsardzība pret radiāciju

Uzaicinājuma kods: FP7-Fission-2011

Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz darba programmu, kas pieņemta ar Komisijas 2010. gada 20. augusta Lēmumu C(2010) 5704.

Sīkāka informācija par uzaicinājumu, darba programma un norādījumi kandidātiem par to, kā iesniegt priekšlikumus, ir pieejami CORDIS tīmekļa vietnē http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ & Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/