20.8.2010   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 225/11


Pályázati felhívás az Euratom nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramja alapján

2010/C 225/08

Ezúton értesítjük az érdeklődőket az Európai Atomenergia-közösség (Euratom) nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramja (2007–2011) alapján közzétett pályázati felhívásról.

Az alábbi pályázati felhívás keretében várunk pályázatokat. A felhívás határidejéről és költségvetéséről a felhívás szövege ad tájékoztatást, amely a CORDIS internetes honlapon olvasható.

Az Euratom-keretprogram munkaprogramja:

A felhívás címe: Atommaghasadás és sugárvédelem

A felhívás azonosítója: FP7-Fission-2011

Ez a pályázati felhívás a 2010. augusztus 20. C(2010) 5704 bizottsági határozattal elfogadott munkaprogramhoz kapcsolódik.

A felhívás részletei, a munkaprogram és a pályázókat a pályázatok benyújtásának módjáról tájékoztató útmutatás a CORDIS internetes honlapon olvasható http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ & Participant Portal: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/