ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 392

European flag  

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Zvezek 58
25. november 2015


Obvestilo št.

Vsebina

Stran

 

II   Sporočila

 

SPOROČILA INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2015/C 392/1

Sporočilo Komisije – Ustrezne mejne vrednosti direktiv 2014/23/EU, 2014/24/EU in 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta

1

2015/C 392/2

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.7682 – Goldman Sachs/Altor/Hamlet) ( 1 )

4

2015/C 392/3

Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.7808 – Bain Capital Investors/Autodistribution Group) ( 1 )

4


 

IV   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJ, ORGANOV, URADOV IN AGENCIJ EVROPSKE UNIJE

 

Evropska komisija

2015/C 392/4

Menjalni tečaji eura

5

2015/C 392/5

Umik predlogov Komisije

6

2015/C 392/6

Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006)  ( 1 )

7

2015/C 392/7

Obvestilo uvoznikom – Uvoz izdelkov iz tuna iz Tajske v Evropsko unijo

8

 

Evropski nadzornik za varstvo podatkov

2015/C 392/8

Povzetek mnenja št. 4/2015 Evropskega nadzornika za varstvo podatkov z naslovom „Novi digitalni etiki naproti: podatki, dostojanstvo in tehnologija“

9

2015/C 392/9

Povzetek drugega mnenja Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj

11


 

V   Objave

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Evropska komisija

2015/C 392/10

Obvestilo o začetku delnega vmesnega pregleda protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Tajske

14

 

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM POLITIKE KONKURENCE

 

Evropska komisija

2015/C 392/11

Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.7829 – Transgourmet/C+C Pfeiffer/Top-Team Zentraleinkauf) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku ( 1 )

18


 


 

(1)   Besedilo velja za EGP

SL