ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 392

European flag  

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 58
25 ta' Novembru 2015


Avviż Nru

Werrej

Paġna

 

II   Komunikazzjonijiet

 

KOMUNIKAZZJONIJIET MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2015/C 392/1

Komunikazzjoni tal-Kummissjoni — Valuri korrispondenti tal-limiti tad-Direttivi 2014/23/UE, 2014/24/UE u 2014/25/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill

1

2015/C 392/2

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.7682 — Goldman Sachs/Altor/Hamlet) ( 1 )

4

2015/C 392/3

Ebda oppożizzjoni għal konċentrazzjoni notifikata (Il-Każ M.7808 — Bain Capital Investors / Autodistribution Group) ( 1 )

4


 

IV   Informazzjoni

 

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2015/C 392/4

Rata tal-kambju tal-euro

5

2015/C 392/5

L-irtirar ta’ proposti tal-Kummissjoni

6

2015/C 392/6

Sommarju ta’ Deċiżjonijiet tal-Kummissjoni Ewropea dwar l-awtorizzazzjonijiet għat-tqegħid fis-suq għall-użu u/jew għall-użu ta’ sustanzi elenkati fl-Anness XIV tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta’ Sustanzi Kimiċi (REACH) (Ippubblikat skont l-Artikolu 64(9) tar-Regolament (KE) Nru 1907/2006)  ( 1 )

7

2015/C 392/7

Avviż għall-Importaturi — Importazzjonijiet ta’ prodotti tat-tonn mit-Tajlandja lejn l-Unjoni Ewropea

8

 

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data

2015/C 392/8

Sommarju Eżekuttiv tal-Opinjoni Nru 4/2015 tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data, “Lejn etika diġitali ġdida: Data, dinjità u Teknoloġija”

9

2015/C 392/9

Sommarju Eżekuttiv tat-tieni Opinjoni tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data dwar il-Proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-użu ta’ data tar-Reġistru tal-Ismijiet tal-Passiġġieri għall-prevenzjoni, il-kxif, l-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta’ reati terroristiċi u delitti serji

11


 

V   Avviżi

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA KUMMERĊJALI KOMUNI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2015/C 392/10

Notifika ta’ bidu ta’ rieżami interim parzjali tal-miżuri antidumping applikabbli għal importazzjonijiet ta’ fittings tal-fondut għal tubi jew pajpijiet bil-kamin, ta’ ħadid fondut malleabbli, li joriġinaw mir-Repubblika Popolari taċ-Ċina u fit-Tajlandja

14

 

PROĊEDURI DWAR L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKA TAL-KOMPETIZZJONI

 

Il-Kummissjoni Ewropea

2015/C 392/11

Notifika minn qabel ta' konċentrazzjoni (Il-Każ M.7829 — Transgourmet / C+C Pfeiffer / Top-Team Zentraleinkauf) — Każ li jista' jiġi kkunsidrat għal proċedura ssimplifikata ( 1 )

18


 


 

(1)   Test b'rilevanza għaż-ŻEE

MT