ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 392

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

58 tomas
2015m. lapkričio 25d.


Pranešimo Nr.

Turinys

Puslapis

 

II   Komunikatai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

 

Europos Komisija

2015/C 392/1

Komisijos komunikatas – Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2014/23/ES, 2014/24/ES ir 2014/25/ES nustatytų ribų atitinkamos vertės

1

2015/C 392/2

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.7682 – Goldman Sachs / Altor / Hamlet) ( 1 )

4

2015/C 392/3

Neprieštaravimas koncentracijai, apie kurią pranešta (Byla M.7808 – Bain Capital Investors / Autodistribution Group) ( 1 )

4


 

IV   Pranešimai

 

EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRANEŠIMAI

 

Europos Komisija

2015/C 392/4

Euro kursas

5

2015/C 392/5

Komisijos pasiūlymų atšaukimas

6

2015/C 392/6

Europos Komisijos sprendimų dėl leidimų pateikti rinkai naudoti skirtas chemines medžiagas, išvardytas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XIV priede, ir sprendimų dėl tų medžiagų naudojimo santrauka (Skelbiamas pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 64 straipsnio 9 dalį)  ( 1 )

7

2015/C 392/7

Pranešimas importuotojams – Tuno produktų importas iš Tailando į Europos Sąjungą

8

 

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

2015/C 392/8

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės Nr. 4/2015 „Naujos skaitmeninės etikos link: duomenys, orumas ir technologijos“ santrauka

9

2015/C 392/9

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno antrosios nuomonės dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl keleivio duomenų įrašo duomenų naudojimo teroristinių nusikaltimų ir sunkių nusikaltimų prevencijos, nustatymo, tyrimo ir patraukimo už juos baudžiamojon atsakomybėn tikslais santrauka

11


 

V   Nuomonės

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU BENDROS PREKYBOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2015/C 392/10

Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų importuojamoms Kinijos Liaudies Respublikos ir Tailando kilmės kaliojo ketaus vamzdžių arba vamzdelių jungiamosioms detalėms su sriegiais, dalinės tarpinės peržiūros inicijavimą

14

 

PROCEDŪROS, SUSIJUSIOS SU KONKURENCIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMU

 

Europos Komisija

2015/C 392/11

Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.7829 – Transgourmet/C+C Pfeiffer/Top-Team Zentraleinkauf) – Bylą numatoma nagrinėti supaprastinta tvarka ( 1 )

18


 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT