ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 392

European flag  

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

58. évfolyam
2015. november 25.


Közleményszám

Tartalom

Oldal

 

II   Közlemények

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK

 

Európai Bizottság

2015/C 392/1

A Bizottság közleménye – A 2014/23/EU, a 2014/24/EU és a 2014/25/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értékhatárainak megfelelő értékek

1

2015/C 392/2

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7682 – Goldman Sachs/Altor/Hamlet) ( 1 )

4

2015/C 392/3

Bejelentett összefonódás engedélyezése (Ügyszám: M.7808 – Bain Capital Investors/Autodistribution Group) ( 1 )

4


 

IV   Tájékoztatások

 

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

 

Európai Bizottság

2015/C 392/4

Euroátváltási árfolyamok

5

2015/C 392/5

Bizottsági javaslatok visszavonása

6

2015/C 392/6

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XIV. mellékletében felsorolt anyagok felhasználás céljából történő forgalomba hozatalának és/vagy felhasználásának engedélyezéséről szóló európai bizottsági határozatok összefoglalója (Az 1907/2006/EK rendelet 64. cikke (9) bekezdésének megfelelő közzététel)  ( 1 )

7

2015/C 392/7

Közlemény importőrök részére – Thaiföldről származó tonhaltermékek behozatala az Európai Unióba

8

 

Európai Adatvédelmi Biztos

2015/C 392/8

Az európai adatvédelmi biztos 4/2015. számú, „Egy új digitális etika felé: adatok, méltóság és technológia” című véleményének összefoglalója

9

2015/C 392/9

Az európai adatvédelmi biztos második véleményének összefoglalója az utas-nyilvántartási adatállománynak (PNR) a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

11


 

V   Hirdetmények

 

A KÖZÖS KERESKEDELEMPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2015/C 392/10

Értesítés a Kínai Népköztársaságból és Thaiföldről származó menetes temperöntvény csőszerelvények és -illesztések behozatalára alkalmazandó dömpingellenes intézkedések részleges időközi felülvizsgálatának megindításáról

14

 

A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK

 

Európai Bizottság

2015/C 392/11

Összefonódás előzetes bejelentése (Ügyszám: M.7829 – Transgourmet/C+C Pfeiffer/Top-Team Zentraleinkauf) – Egyszerűsített eljárás alá vont ügy ( 1 )

18


 


 

(1)   EGT-vonatkozású szöveg

HU