ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 392

European flag  

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Svezak 58.
25. studenoga 2015.


Obavijest br.

Sadržaj

Stranica

 

II   Informacije

 

INFORMACIJE INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2015/C 392/1

Komunikacija Komisije – Odgovarajuće vrijednosti pragova iz direktiva 2014/23/EU, 2014/24/EU i 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća

1

2015/C 392/2

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.7682 – Goldman Sachs/Altor/Hamlet) ( 1 )

4

2015/C 392/3

Neprotivljenje prijavljenoj koncentraciji (Predmet M.7808 – Bain Capital Investors/Autodistribution Group) ( 1 )

4


 

IV   Obavijesti

 

OBAVIJESTI INSTITUCIJA, TIJELA, UREDA I AGENCIJA EUROPSKE UNIJE

 

Europska komisija

2015/C 392/4

Tečajna lista eura

5

2015/C 392/5

Povlačenje prijedloga Komisije

6

2015/C 392/6

Sažetak odluka Europske komisije o autorizacijama za stavljanje na tržište radi uporabe i/ili za uporabu tvari navedenih u Prilogu XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) (Objavljeno na temelju članka 64. stavka 9. Uredbe (EZ) br. 1907/2006)  ( 1 )

7

2015/C 392/7

Obavijest za uvoznike – Uvoz proizvoda od tune iz Tajlanda u Europsku uniju

8

 

Europski nadzornik zaštite podataka

2015/C 392/8

Izvršni sažetak Mišljenja br. 4/2015 Europskog nadzornika za zaštitu podataka o mobilnom zdravstvu, „Prema novoj digitalnoj etici: Podatci, dostojanstvo i tehnologija”

9

2015/C 392/9

Izvršni sažetak drugog mišljenja Europskog nadzornika za zaštitu podataka o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uporabi podataka iz evidencije podataka o putnicima radi sprečavanja, otkrivanja, istrage i progona počinitelja kaznenih djela terorizma i teških kaznenih djela

11


 

V   Objave

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM ZAJEDNIČKE TRGOVINSKE POLITIKE

 

Europska komisija

2015/C 392/10

Obavijest o pokretanju djelomične revizije tijekom važenja antidampinških mjera primjenjivih na uvoz navojnih cijevi ili lijevanog pribora za cijevi od temperiranog lijevanog željeza podrijetlom iz Narodne Republike Kine i Tajlanda

14

 

POSTUPCI U VEZI S PROVEDBOM POLITIKE TRŽIŠNOG NATJECANJA

 

Europska komisija

2015/C 392/11

Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.7829 – Transgourmet/C+C Pfeiffer/Top-Team Zentraleinkauf) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka ( 1 )

18


 


 

(1)   Tekst značajan za EGP

HR