30.7.2015   

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 202/56


ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΙΚΤΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΟΥ ΕΟΧ

αριθ. 202/2014

της 25ης Σεπτεμβρίου 2014

για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, σχετικά με τη συνεργασία σε ειδικούς τομείς εκτός του πλαισίου των τεσσάρων ελευθεριών [2015/1270]

Η ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΟΧ,

Έχοντας υπόψη τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (εφεξής η «συμφωνία για τον ΕΟΧ») και ιδίως τα άρθρα 86 και 98,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι σκόπιμο να επεκταθεί η συνεργασία των συμβαλλόμενων μερών της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, ούτως ώστε να συμπεριληφθεί στη συμφωνία η σύσταση αριθ. 2012/C 398/01 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (1).

(2)

Το πρωτόκολλο 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ θα πρέπει, συνεπώς, να τροποποιηθεί ώστε να καταστεί δυνατή η εν λόγω επέκταση της συνεργασίας,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Στο άρθρο 4 παράγραφος 8 του πρωτοκόλλου 31 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ, προστίθεται η ακόλουθη περίπτωση:

«—

32012 H 1222(01): Σύσταση 2012/C 398/01 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2012, για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1).».

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την επομένη της τελευταίας κοινοποίησης δυνάμει του άρθρου 103 παράγραφος 1 της συμφωνίας για τον ΕΟΧ (2).

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στο τμήμα ΕΟΧ και στο συμπλήρωμα ΕΟΧ της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2014.

Για τη Μεικτή Επιτροπή του ΕΟΧ

Ο Πρόεδρος

Kurt JÄGER


(1)  ΕΕ C 398 της 22.12.2012, σ. 1.

(2)  Δεν έχουν αναφερθεί συνταγματικές απαιτήσεις.