24.9.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

C 282/29


Tožba, vložena 5. julija 2011 – Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon proti Komisiji in drugim

(Zadeva T-369/11)

2011/C 282/59

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grčija) (zastopnik: A. Krystallidis, odvetnik)

Tožene stranke: Evropska komisija, Delegacija EU v Turčiji (Ankara, Turčija) in Centralna finančna in pogodbena enota (CFPE) (Ankara)

Predloga

plačilo odškodnine za škodo, ki je tožeči stranki nastala z nezakonito odločbo ene od toženih strank (Delegacija EU v Turčiji) z dne 5. aprila 2011 (in vse naslednje), s katero je bila preklicana oddaja naročila Širitev evropske turške poslovne mreže na Sivas, Antakyo, Batman in Van – Europe Aid/128621/D/SER/TR Konzorciju (1) zaradi zatrjevane „neresnične izjave“;

toženim strankam naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

V podporo tožbe tožeča stranka navaja šest tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog, v okviru katerega navaja,

da so tožene stranke kršile njena legitimna pričakovanja, ker so kršile člen 10 Evropskega kodeksa dobrega upravnega ravnanja, s tem ko so nepričakovano razveljavile odločbo o dodelitvi izvedbe projekta Konzorciju na podlagi zatrjevane „neresnične izjave“;

2.

Drugi tožbeni razlog, v okviru katerega navaja,

da so tožene stranke kršile splošno načelo pravne varnosti in določbe člena 4 Evropskega kodeksa dobrega upravnega ravnanja, s tem ko so tožeči stranki očitale, da je podala neresnično izjavo, ne da bi prej navedla, da ima katerikoli od dokumentov, ki jih je predložila, neresnično vsebino;

3.

Tretji tožbeni razlog, v okviru katerega navaja,

da so tožene stranke kršile pravico tožeče stranke do izjave, ker jo v nasprotju s členom 16 Evropskega kodeksa dobrega upravnega ravnanja niso obvestile o svojem namenu, da bodo preklicale oddajo naročila;

4.

Četrti tožbeni razlog, v okviru katerega navaja,

da tožene stranke v nasprotju s členom 18 Evropskega kodeksa dobrega upravnega ravnanja niso predložile obrazložene izjave glede tega, kateri dokumenti tožeče stranke imeli neresnično vsebino;

5.

Peti tožbeni razlog, v okviru katerega navaja,

da tožene stranke niso obvestile tožeče stranke o mogočih pravnih sredstvih zoper odločbo, ki je bila sprejeta zoper njo, kar je v nasprotju s členoma 11 in 19 Evropskega kodeksa dobrega upravnega ravnanja;

6.

Šesti tožbeni razlog, v okviru katerega navaja,

da so tožene stranke so zlorabile pooblastila glede odločanja o dejanskem stanju, ki jim je bilo predstavljeno, in tako prekoračile svoja pooblastila, ker je obrazložitev, ki jo je podal naročnik, lahko podlaga le za izločitev ponudbe med samim postopkom oddaje naročila, če ne ustreza merilom za presojo, ne pa takrat, ko je naročilo že oddano.


(1)  „DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANTS S.A. (GR) – WYG INTERNATIONAL LTD (UK) – DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) – CYBERPARK (TR)“