24.9.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 282/29


2011 m. liepos 5 d. pareikštas ieškinys byloje Diadikasia Symbouloi prieš Komisiją ir kt.

(Byla T-369/11)

2011/C 282/59

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE (Chalandris, Graikija), atstovaujama advokato A. Krystallidis

Atsakovai: Europos Komisija, ES delegacija Turkijoje (Ankara, Turkija) ir Central Finance & Contracts Unit (CFCU) (Ankara)

Reikalavimai

Atlyginti nuostolius, kurie buvo padaryti ieškovei tariamai neteisėtu 2011 m. balandžio 5 d. vieno iš atsakovų (ES delegacijos Turkijoje) sprendimu (ir bet kuriuo kitu paskesniu sprendimu) atšaukti sprendimą sudaryti sutartį konkurse „Europos ir Turkijos verslo centrų tinklo išplėtimas į Sivas, Antakya, Batman ir Van — Europe Aid/128621/D/SER/TR“ su konsorciumu (1) dėl tariamai „klaidingos informacijos“.

Priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį, ieškovė remiasi šešiais pagrindais.

1.

Pirmuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad:

pažeisdami Europos geros administracinės elgsenos kodekso 10 straipsnį, atsakovai nuvylė jos teisėtus lūkesčius, nes netikėtai atšaukė sprendimą sudaryti sutartį dėl nurodyto projekto su konsorciumu, motyvuodami tariamai „klaidingos informacijos“ pateikimu.

2.

Antruoju ieškinio pagrindu teigiama, kad:

atsakovai pažeidė bendrąjį teisinio saugumo principą ir Europos geros administracinės elgsenos kodekso 4 straipsnį, nes apkaltino ieškovę pateikus klaidingą informaciją, prieš tai nenurodę dokumento, kuriame yra tariamai klaidinga informacija.

3.

Trečiuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad:

atsakovai pažeidė jos teisę būti išklausytai, nes neinformavo jos apie savo ketinimą atsisakyti sudaryti sutartį, tuo pažeisdami Europos geros administracinės elgsenos kodekso 16 straipsnį.

4.

Ketvirtuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad:

atsakovai nepateikė logiškos informacijos apie tai, kokius dokumentus ieškovė tariamai sufalsifikavo, tuo pažeisdami Europos geros administracinės elgsenos kodekso 18 straipsnį.

5.

Penktuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad:

atsakovai neinformavo ieškovės apie jos nenaudai priimto sprendimo galimus apskundimo būdus, tuo pažeisdami Europos geros administracinės elgsenos kodekso 11 ir 19 straipsnius.

6.

Šeštuoju ieškinio pagrindu teigiama, kad:

atsakovai veikė piktnaudžiaudami savo diskrecija priimti sprendimą dėl jiems pateiktų faktinių aplinkybių ir todėl viršijo savo įgaliojimų ribas, nes perkančiosios organizacijos nurodyti motyvai galėjo būti naudojami tik siekiant diskvalifikuoti pasiūlymą vykstant viešųjų pirkimų procedūrai dėl to, kad jis neatitinka vertinimo kriterijų, o ne po to, kai faktiškai buvo priimtas sprendimas sudaryti sutartį.


(1)  DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANTS S.A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR).