24.9.2011   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 282/29


2011. július 5-én benyújtott kereset — Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon kontra Bizottság és társai

(T-369/11. sz. ügy)

2011/C 282/59

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon (Chalandri, Görögország) (képviselő: A. Krystallidis ügyvéd)

Alperesek: Európai Bizottság, az Európai Unió törökországi képviselete (Ankara, Törökország), és Központi Pénzügyi és Szerződéskötő Egység (CFCU) (Ankara, Törökország)

Kérelmek

A felperesek azt kérik, hogy a Törvényszék:

Ítéljen meg kártérítést a felperesnek az egyik alperes (az Európai Unió törökországi képviselete) által 2011. április 5-én hozott állítólagosan jogellenes határozattal (és bármely ennek alapján meghozott határozattal) okozott károkért, amely határozat állítólagos „hamis nyilatkozattétel” miatt törölte az „Az európai-török üzleti központok hálózatának bővítése, Sivas, Antakya, Batman és Van — Europa Aid/128621/D/SER/TR” pályázat Konzorciumnak (1) való odaítélését;

Az alpereseket kötelezze a költségek viselésére

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztására a felperes hat jogalapra hivatkozik.

1.

Az első jogalap arra vonatkozik, hogy

az alperesek megsértették a felperes jogos bizalmát azáltal, hogy a helyes hivatali magatartás európai kódexének 10. cikkét megsértve váratlanul törölte a szóban forgó pályázat Konzorciumnak való odaítélését az általa tett állítólagos „hamis nyilatkozat” miatt;

2.

A második jogalap arra vonatkozik, hogy

az alperesek megsértették a jogbiztonság általános elvét és a helyes hivatali magatartás európai kódexének 4. cikkét, amikor a felperest hamis nyilatkozat megtételével vádolják anélkül, hogy ezt megelőzően a benyújtott iratok bármelyikét hamisnak találták volna;

3.

A harmadik jogalap arra vonatkozik, hogy

az alperesek megsértették a felperes meghallgatáshoz való jogát azáltal, hogy nem tájékoztatták a pályázat törlésére irányuló szándékukról, megsértve ezáltal a helyes hivatali magatartás európai kódexének 16. cikkét;

4.

A negyedik jogalap arra vonatkozik, hogy

az alperesek a helyes hivatali magatartás európai kódexének 18. cikkét megsértve nem indokolták, hogy mely iratokat és miért találtak állítólagosan a felperes által hamisítottnak;

5.

Az ötödik jogalap arra vonatkozik, hogy

az alperesek a helyes hivatali magatartás európai kódexének 11. és 19. cikkét megsértve nem tájékoztatták a felperest a vele szemben hozott határozat elleni jogorvoslati lehetőségekről;

6.

A hatodik jogalap arra vonatkozik, hogy

az alperesek megsértették az eléjük terjesztett tényállás értékelésére vonatkozó jogkörüket és ezáltal visszaéltek hatáskörükkel, mivel az ajánlatkérő által előadott indokolás csupán arra terjedhet ki, hogy az eljárás során kizárja valamely pályázót, amiért az nem felel meg az értékelési szempontoknak, azonban erre a pályázat odaítélése után nincs lehetőség.


(1)  DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANTS S.A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR).