24.9.2011   

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 282/29


Žaloba podaná dne 5. července 2011 — Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon v. Komise a další

(Věc T-369/11)

2011/C 282/59

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Diadikasia Symbouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Řecko) (zástupce: A. Krystallidis, advokát)

Žalované: Evropská komise, Delegace EU v Turecku (Ankara, Turecko) a Centrální finanční a kontraktační jednotka (CFCU) (Ankara)

Návrhová žádání

nahradit žalobkyni škodu, která jí byla způsobena podle jejího názoru protiprávním rozhodnutím (a každým následujícím rozhodnutím) jednoho ze žalovaných (delegace EU v Turecku) ze dne 5. dubna 2011, kterým bylo zrušeno zadání veřejné zakázky na „rozšíření evropsko-turecké sítě obchodních středisek v Sivas, Antakya, Batman a Van — EuropeAid/128621/D/SER/TR“ konsorciu (1) z důvodu údajně „nepravdivého prohlášení“;

uložit žalovaným náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládá žalobkyně šest žalobních důvodů.

1)

První žalobní důvod

Žalované údajně v rozporu s článkem 10 evropského kodexu řádného správního postupu nesplnily legitimní očekávání žalobkyně tím, že rozhodnutí o zadání uvedeného projektu konsorciu zrušili s odůvodněním, že učinilo „nepravdivé prohlášení“;

2)

Druhý žalobní důvod

Žalované údajně porušily obecnou zásadu právní jistoty a článek 4 evropského kodexu řádného správního postupu tím, že žalobkyni vyčetly, že učinila nepravdivé prohlášení, aniž by předtím uvedly jakýkoli dokument údajně obsahující nepravdivé údaje.

3)

Třetí žalobní důvod

Žalované údajně porušily právo žalobkyně být vyslechnuta tím, že jí v rozporu s článkem 16 evropského kodexu řádného správního postupu neinformovaly o svém úmyslu zrušit zadání veřejné zakázky.

4)

Čtvrtý žalobní důvod

Žalované údajně v rozporu s článkem 18 evropského kodexu řádného správního postupu nepodaly žádné přesvědčivé údaje o tom, jaké dokumenty žalobkyně údajně zkreslila.

5)

Pátý žalobní důvod

Žalované údajně v rozporu s článkem 19 evropského kodexu řádného správního postupu žalobkyni neinformovaly o dostupných opravných prostředcích týkajících se rozhodnutí vydaného proti ní.

6)

Šestý žalobní důvod

Žalované údajně zneužily svou diskreční pravomoc rozhodnout o jim předložených skutkových okolnostech a tím překročily svou pravomoc, neboť zadavatelem uvedené důvody mohly vést k vyloučení nabídky z důvodu nesplnění posuzovaných kritérií pouze v průběhu zadávacího řízení, nikoli však po udělení zakázky.


(1)  „DIADIKASIA BUSINESS CONSULTANTS S.A. (GR) — WYG INTERNATIONAL LTD (UK) — DELEEUW INTERNATIONAL LTD (TR) — CYBERPARK (TR)“