20.10.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 319/18


Kanne 23.7.2012 — ZZ v. komissio

(Asia F-77/12)

2012/C 319/32

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja R. Nedin)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Vaatimus kumota päätös, jolla kantajaa ei hyväksytty arviointivaiheeseen kilpailussa EPSO/AD/208/11.

Vaatimukset

Valituksen hylkäämisestä 18.1.2012 tehty implisiittinen päätös ja avoimen kilpailun EPSO/AD/208/11 valintalautakunnan 10.5.2012 tekemä päätös on kumottava siltä osin kuin ne ovat yhdenvertaisen kohtelun ja yhtäläisten mahdollisuuksien periaatteiden vastaisia ja riidanalaisten päätösten oikeudelliset seuraukset on poistettava.