ΑΠΌΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

της 5ης Ιουλίου 1977 ( *1 )

Αντικείμενο της υποθέσεως:

Κύρος του κανονισμού 563/76 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1976, περί της υποχρεωτικής αγοράς αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που φυλάσσεται από τους οργανισμούς παρεμβάσεως και προορίζεται για χρήση σε ζωοτροφές (ABl. L 67, σ. 18).

Διατακτικό της αποφάσεως:

Ο κανονισμός 563/76 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 1976, περί της υποχρεωτικής αγοράς αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη που φυλάσσεται από τους οργανισμούς παρεμβάσεως και προορίζεται για χρήση σε ζωοτροφές, είναι ανίσχυρος.

Πρόταση τον γενικού εισαγγελέα:

Πρότεινε να κηρυχθεί ανίσχυρος ο επίδικος κανονισμός.


( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.