10.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 215/12


COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ

2010/C 215/05

Costurile medii anuale nu includ reducerea de 20 % prevăzută la articolul 94 alineatul (2) și articolul 95 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 574/72 al Consiliului (1).

Costurile medii nete lunare au fost reduse cu 20 %.

COSTURILE MEDII ALE PRESTAȚIILOR ÎN NATURĂ – 2006

I.   Aplicarea articolului 94 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72

Sumele care urmează a fi rambursate cu privire la prestațiile în natură furnizate în 2006 membrilor de familie, astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (2), vor fi stabilite pe baza următoarelor costuri medii:

 

Anual

Net lunar

Cipru

692,84 EUR

46,19 EUR

Slovacia (de persoană)

Membrii familiilor lucrătorilor în vârstă de până la 65 de ani

Pensionarii până la 65 de ani

Membrii familiilor pensionarilor în vârstă de până la 65 de ani

10 750,93 SKK

716,73 SKK

23,79 EUR

II.   Aplicarea articolului 95 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72

Sumele care urmează a fi rambursate cu privire la prestațiile în natură furnizate în 2006 în temeiul articolelor 28 și 28a din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 vor fi stabilite pe baza următoarelor costuri medii (numai de persoană , începând cu 2002):

 

Anual

Net lunar

Cipru

937,96 EUR

62,53 EUR

Slovacia (de persoană)

Membrii familiilor lucrătorilor în vârstă de 65 de ani sau mai mult

Pensionari în vârstă de 65 de ani sau mai mult

Membrii familiilor pensionarilor în vârstă de 65 de ani sau mai mult

32 439,85 SKK

2 162,66 SKK

71,79 EUR

COSTURILE MEDII ALE PRESTAȚIILOR ÎN NATURĂ – 2007

I.   Aplicarea articolului 94 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72

Sumele care urmează a fi rambursate cu privire la prestațiile în natură furnizate în 2007 membrilor de familie, astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 (3), vor fi stabilite pe baza următoarelor costuri medii:

 

Anual

Net lunar

Grecia

1 133,60 EUR

75,57 EUR

Slovacia (de persoană)

Membrii familiilor lucrătorilor în vârstă de până la 65 de ani

Pensionarii până la 65 de ani

Membrii familiilor pensionarilor în vârstă de până la 65 de ani

11 930,05 SKK

795,34 SKK

26,40 EUR

II.   Aplicarea articolului 95 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72

Sumele care urmează a fi rambursate cu privire la prestațiile în natură furnizate în 2007 în temeiul articolelor 28 și 28a din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 vor fi stabilite pe baza următoarelor costuri medii (numai de persoană , începând cu 2002):

 

Anual

Net lunar

Grecia

2 351,64 EUR

156,78 EUR

Slovacia (de persoană)

Membrii familiilor lucrătorilor în vârstă de 65 de ani sau mai mult

Pensionari în vârstă de 65 de ani sau mai mult

Membrii familiilor pensionarilor în vârstă de 65 de ani sau mai mult

36 116,85 SKK

2 407,79 SKK

79,92 EUR

COSTURILE MEDII ALE PRESTAȚIILOR ÎN NATURĂ – 2008

I.   Aplicarea articolului 94 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72

Sumele care urmează a fi rambursate cu privire la prestațiile în natură furnizate în 2008 membrilor de familie, astfel cum se prevede la articolul 19 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71, vor fi stabilite pe baza următoarelor costuri medii:

 

Anual

Net lunar

Belgia

1 548,54 EUR

103,24 EUR

Germania (de persoană – per membru de familie de lucrător)

1 239,11 EUR

82,61 EUR

Italia

2 396,74 EUR

159,78 EUR

Luxemburg

2 728,98 EUR

181,93 EUR

Portugalia

1 007,19 EUR

67,15 EUR

II.   Aplicarea articolului 95 din Regulamentul (CEE) nr. 574/72

Sumele care urmează a fi rambursate cu privire la prestațiile în natură furnizate în 2008 în temeiul articolelor 28 și 28a din Regulamentul (CEE) nr. 1408/71 vor fi stabilite pe baza următoarelor costuri medii (numai de persoană , începând cu 2002):

 

Anual

Net lunar

Belgia

5 062,62 EUR

337,51 EUR

Germania

4 763,07 EUR

317,54 EUR

Italia

2 820,44 EUR

188,03 EUR

Luxemburg

8 626,24 EUR

575,08 EUR

Portugalia

1 894,94 EUR

126,33 EUR


(1)  JO L 74, 27.3.1972, p. 1.

(2)  JO L 149, 5.7.1971, p. 2.

(3)  A se vedea nota de subsol nr. 2.